دانلود فایل


فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار - دانلود فایلدانلود فایل فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقا توسعه کشاورزی پایدار

دانلود فایل فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار مقالات علمی پژوهشی کشاورزی با فرمت Pdf صفحات 9
با توجه به خشکسالی های اخیر و برداشت بیش ازاندازه ازمنابع طبیعی درآینده ای نه چندان دور با محدودیت و بحران منابع به ویژه در
بخش کشاوری مواجه خواهیم شد بطوری که به دلیل کمبود زمین حاصلخیز و آب مناسب، پیشرفت بخش کشاورزی تنها از طریق
افزایش عملکرد با استفاده از تکنولوژی های جدید در زراعت، اصلاح نباتات و ماشین های خاک ورزی امکان پذیرمی باشد. در این
راستا فناوری نانو به عنوان وسیله ای کارآمد می تواند راهکاری در جهت افزایش عملکرد دربخش کشاورزی و توسعه پایدار باشد که
البته برداشتن موانع و محدودیت ها و در نهایت فراگیر شدن آن، برای محقق شدن این هدف، در ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشرو
در تولید علوم و فناوری، امری ضروری تلقی می شود. همچین برای افزایش کیفیت محصولات از فناوری های NIR 5جهت تشخیص
آسیب های فیزیکی و فناوری آزمون غیر مخرب به منظور بازرسی سریع مواد می توان استفاده کرد.
واژگان کلیدی: کمبود منابع، فناوری نانو، توسعه پایدار، فناوری NIR ، فناوری آزمون غیر مخرب


فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقا توسعه کشاورزی پایدار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


"ترويج نوآوری های کشاورز"(FFS-PFI) - فصلنامه روستا و توسعه

ﺭﻫﻴﺎﻓﺖ. ﻫﺎﻱ. ﻣﺪﺭﺳﺔ. ﻣﺰﺭﻋﻪ. ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ. ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ. ﻫﺎﻱ. ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﺍﻧﺪ. ﺩ. ﻏﺪﻏ ...
ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻱ. ﻭ ﻧﻘﺶ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ. ﺭﻫﻴﺎﻓﺖ. ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ. ﺍﺯﻩ. ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ. ﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ. ﻫﺎﻱ. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ
ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ .... ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ ﺭﻫﻴﺎﻓﺖ ﻧﻮﻳﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ..... ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ.

انجام پایان نامه مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي

2 ا کتبر 2016 ... تاثیر گردشگری بر درآمد و توسعه پایدار اقتصادی شهرستان ممسنی ... بررسی
بسترهای مورد نیاز جهت پیاده سازی مدیریت دانش مطالعه موردی ... شناسایی و تبیین
شکاف فرهنگی در بانک کشاورزی و طراحی مدل مناسب برای رفع ..... آینده پژوهی آموزش ،
رهیافتی نوین در ارتقاء شاخص های نظام آموزشی با تاکید بر روندهای جهانی

انجام پایان نامه مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي

2 ا کتبر 2016 ... تاثیر گردشگری بر درآمد و توسعه پایدار اقتصادی شهرستان ممسنی ... بررسی
بسترهای مورد نیاز جهت پیاده سازی مدیریت دانش مطالعه موردی ... شناسایی و تبیین
شکاف فرهنگی در بانک کشاورزی و طراحی مدل مناسب برای رفع ..... آینده پژوهی آموزش ،
رهیافتی نوین در ارتقاء شاخص های نظام آموزشی با تاکید بر روندهای جهانی

فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار

فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار. مقالات علمی پژوهشی
کشاورزی با فرمت Pdf صفحات 9. چکیده: با توجه به خشکسالی های اخیر و برداشت ...

عوامل کلیدی موفقیت در انتقال تکنولوژی

به منظور حرکت در جهت خوداتکایی تکنولوژیک، بایستی مشکلات و تنگناهای موجود ...
سپس چگونگی ایجاد زمینه های لازم به منظور بومی کردن و توسعه تکنولوژی روشن شود.
... ارتقا انتقال تکنولوژی که موجب توسعه پایدار می گردد به شدت وابسته به خلق ....
نهایت تلاش خود را برای ارتقای تواناییهای جذب و تطبیق فناوریهای نوین خارجی با ...

4 ) دانش بومی و نقش آن در توسعه - سازمان تحقیقات

پایدار. دانش بنیان. 7. ، یک رهیافت توسعه است که هدف آن سازگار نمودن. مولفه های ...
سازمانها و شرکتهای جهان با تکیه بر دانش ضمنی و آشکار خود، در صدد ارتقای جایگاه
رقابتی ..... لذا بکارگیری الگویی مناسب و کاربردی جهت توسعه پایدار کشاورزی
نیازمند .... سیل می شد . مشکالت. فو. ق. الذکر به دلیل. توجه صرف به فناوری. های نوین.
امروز.

"ترويج نوآوری های کشاورز"(FFS-PFI) - فصلنامه روستا و توسعه

ﺭﻫﻴﺎﻓﺖ. ﻫﺎﻱ. ﻣﺪﺭﺳﺔ. ﻣﺰﺭﻋﻪ. ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ. ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ. ﻫﺎﻱ. ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﺍﻧﺪ. ﺩ. ﻏﺪﻏ ...
ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻱ. ﻭ ﻧﻘﺶ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ. ﺭﻫﻴﺎﻓﺖ. ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ. ﺍﺯﻩ. ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ. ﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ. ﻫﺎﻱ. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ
ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ .... ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ ﺭﻫﻴﺎﻓﺖ ﻧﻮﻳﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ..... ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ.

3

مديريت منابع آب و راهکارهاي عملي جهت مصرف بهينه از منابع در مصارف کشاورزي ...
استحصال آب، به برنامه هاي توسعه آينده اميدوار بود بلکه توسعه پايدار در آينده مرهون
مديريت .... 3- رهيافت راهبردي(استراتژيك): در اين رهيافت سه هدف دنبال مي گردد: الف-
حفظ ... فن آوري هاي آبياري و آبرساني مناسب كه از اتلاف و ضايعات آب جلوگيري مي
كنند.

در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ آﻓﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮد رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻣﺪارس ﺻﺤ - Home

در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﮐﺸﺎورزان در. ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ آﻓﺎت ( ... ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺸﺎورزان
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ در ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ. ﭘﺮوژه. ﻫﺎي .... ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ رﻫﯿﺎﻓـﺖ
ﺳﯿﺴـﺘﻤﯿﮏ،. ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ و ﺗﻠﻔﯿﻘـﯽ ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗﺴـﻬﯿﻞ. ﻓﻨـﺎوري. ﻫـﺎي. ﭘﺎﯾﺪار. ﺗﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎ. ﺗﺎت ...... روش. ﻫﺎي
ﻧﻮﯾﻦ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﻨﻮن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ (ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ. ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﻓﻨﺎوري. ﻫﺎي ﻏﯿﺮ. ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ) ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ...

فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار - همراه فید

فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار. مقالات علمی پژوهشی
کشاورزی با فرمت pdf صفحات 9. چکیده: با توجه به خش الی های اخیر و برداشت ...

زمینه های استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در مدیریت کشاورزی

مؤثر بوده و زمینه های توسعه همه جانبه روستاها را فراهم نماید. فناوری های نوین اطالعات
قادرند به عنوان. ابزارهایی جهت پایداری و انتقال بهینه دانش های بومی به کار گرفته ...

مجموعه مقالات چهارمین کنگره علوم ترویج کشاورزی و منابع طبیعی ...

supportLists]-->- تبیین نقش ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه پایدار و حفاظت ...
supportLists]-->- فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در ترویج، آموزش و توسعه
کشاورزی ... supportLists]-->- بهینهسازی و مدیریت منابع آبی و ارتقاء راندمان آبیاری
با تأکید .... رهیافت مشارکتی مدرسه مزرعه کشاورز به عنوان رهیافتی موثر در جهت
پذیرش ...

پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و ...

15 مارس 2014 ... لزوم تدوین سیاستهای کشاورزی و منابع طبیعی ملی در جهت کشاورزی خرد و ... نقش
نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در توسعه بیمه محصولات
کشاورزی ... رهیافت های نوین مدیریت پایدار منابع طبیعی و زیست محیطی و نقش
ترویج ... بهینه سازی و مدیریت منابع آب و ارتقای راندمان آبیاری و نقش ترویج ...

کشاورزی (ِِAgriculture ) - نقش فن آوري اطلاعات بر توسعه كشاورزي

فن‌آوري‌هاي‌ ارتباطات‌ و اطلاعات‌ (information communication technologies)از ... نمود و
جامعه‌ مبتني‌ بر دانش‌ و اطلاعات‌، به‌ عنوان‌ الگوي‌ توسعه ‌پايدار شناخته‌ مي‌شود. ...
فن‌آوري‌ ارتباطات‌ به‌ عنوان‌ يك‌ فرصت‌ جهت‌ مواجهه‌ با چالش‌هاي‌ نوين‌ ومشكلات‌ ديرينه‌
بخش‌ كشاورزي‌ است‌. .... -1فن‌آوري‌هاي‌ ارتباطي‌ و اطلاعاتي‌ به‌عنوان‌ ابزار ارتقاء بهره‌وري‌
كشاورزي‌

دانلود مقاله کشاورزي پايدار -کامل و جامع - رزبلاگ

18 مارس 2017 ... دانلود مقاله : توسعه پایدار از سیستم های کشاورزی: اهداف رقابت و ... مقاله ISI
انگلیسی ... دانلود مقاله فناوری اطلاعات و توسعه کشاورزی پایدار: برنامه ای پیش رو ...
4 نوامبر 2016 . ... دانلود مقاله کشاورزی دقیق SSCM رهیافتی در جهت دستیابی به
امنیت پایدار غذایی جامعه . ... ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء و آﻣﻮزش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﻧﻮ. 77/3. 29 .

ترویج و آموزش کشاورزی - ترویج و توسعه روستایی

هدف ترویج کشاورزی رسیدن کشاورزی و ارتقاء سطح کشاورزان بویژه کشاورزان ... حال
توسعه برای رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی یکی از عناصر ضروری است
که ... نقش تعاونی های کشاورزی در دسترسی به بهره وری پایدار و ایجاد فرصت های
شغلی ... و مراجعان انها در پی روش های نوینی برای افزایش تولیدات کشاورزان خرده پا
بودند.

کشاورزی پایدار

اهمیت کودهای بیولوژیکی : امروزه با توجه به ایجاد آلودگی های زیست محیطی ... توسعه
پایدار کشاورزی کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران در7 رویکرد زیربنایی ....
نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع کشاورزی دقیق و نوین | لينک ثابت ... و
توسعه کشاورزي ارگانيک را فراهم نموده اند و باعث بهبود و ارتقاي جهاني کشاورزي شده
اند.

کتاب فناوری‌هایی برای توسعه پایدار - ShiftIt.ir

6 دسامبر 2016 ... یکی از سؤال های تکراری در زمینه ی توسعه پایدار فناوری ها، این سؤال است که ...
فناوری های نوین مد نظر قرار گرفته است و تلاش شده است با استفاده از رهیافت ...
اطلاعات، مدیریت شهری، مهندسی عمران، مهندسی آب، مهندسی پزشکی، کشاورزی و … ... از
دیدگاه های انتقادی خود بهره مند سازند تا از این رهگذر بتوانیم در ارتقای هرچه ...

سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت ...

... توان علمي و كاربردي براي ارتقا سطح كيفي توسعه پایدار در بخش های کشاورزی ...
از فن آوري هاي نوين در مديريت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری ...
توجه ودقت نظر دستاندرکاران به ضرورت توسعه پایدارو حفاظت محیط زیست و جهت دهی
... تبیین مفاهیم توسعه پایدار به عنوان رهیافت حل معضلات کشور در حال و آینده

3

مديريت منابع آب و راهکارهاي عملي جهت مصرف بهينه از منابع در مصارف کشاورزي ...
استحصال آب، به برنامه هاي توسعه آينده اميدوار بود بلکه توسعه پايدار در آينده مرهون
مديريت .... 3- رهيافت راهبردي(استراتژيك): در اين رهيافت سه هدف دنبال مي گردد: الف-
حفظ ... فن آوري هاي آبياري و آبرساني مناسب كه از اتلاف و ضايعات آب جلوگيري مي
كنند.

اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری ...

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی افق های نوین در توانمندسازی و توسعه
پایدار ... بهینه سازی و ارتقای بهره وری از منابع آب سطحی برای گسترش فعالیتهای
کشاورزی با ... رهیافتی بسوی هویت و حس مکان از منظر نگرش ایرانی- اسلامی در طراحی
کالبدی ... سازه های خاکی_مصالح سنتی و روش های نوین،راهکارهای جهت میل به معماری
پایدار.

دانلود فایل کامل این گزارش به صورتpdf

ﺑﺎ رﺷﺪ ﭘﺮﺷﺘﺎب ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﻨﺎوري در ﺟﻬﺎن، ... ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ. ﺑﺮا. ي رﻓﻊ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ،. ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ
و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن، ... اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﺪاده. اﻧﺪ. در واﻗﻊ در
اﻧﮕﺎره. ﻫـﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ ... اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ، رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﻓﻘﺮ، رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي، ﺑﻬﺒﻮد .....
Basic Needs. رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ (ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻮر). رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ي ﭘﺎﯾﺪار روﺳﺘﺎﯾﯽ و رﻫﯿﺎﻓﺖ. ﻓﺎﺋﻮ.

Strategic Planning for Integrated Sustainable Development of ... - Sid

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ، ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻀﺎﯾﯽ راﻫﺒﺮدي، در ﺣﻞ. ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ.
اي و ﺑﺎزﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ. واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: ..... ﮐﺸﺎورزي. ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي و ارﺗﻘﺎء. ﺑﻬﺮه وري ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ. ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش اﺻﻮﻟﯽ ... ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ. ﺧﺪﻣﺎت. ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ...

توسعه روستايي

اتخاذ راهبرد اشتغال براي روستاييان با حمايت از سياست هاي عمومي بر مبناي راهيابي
... مهمترین آثار توسعه کارآفرینی، افزایش نوآوری، ارتقای سطح فناوری، افزایش ...
کلمات کلیدی: توسعه روستایی، اشتغال، کارآفرینی روستایی، توسعه پایدار .... بوم
محوري با رهيافت كشاورز نخست را در فرايند مطالعات توسعة روستايي نوين الزام آور ...

SWOT در کشاورزی - تحقیقات کاربردی بخش یازدهم - روستای من ...

فناوری های مربوط به توسعه پایدار کشاورزی ارگانیک ... ایجاد و توسعه فن آوری های
نوین به منظور بهره برداری از فنون پیشرفته ... توسعه و بهبود کیفیت تحقیقات در
جهت ارتقای ضریب امنیت غذایی با اولویت محصولات دامی و آبزیان ..... و تواناسازی
اقتصاد محلی در نواحی توسعه یافته روستایی با استفاده از رهیافت ارزیابی
مشارکتی.

دانلود مقاله کشاورزي پايدار -کامل و جامع - رزبلاگ

18 مارس 2017 ... دانلود مقاله : توسعه پایدار از سیستم های کشاورزی: اهداف رقابت و ... مقاله ISI
انگلیسی ... دانلود مقاله فناوری اطلاعات و توسعه کشاورزی پایدار: برنامه ای پیش رو ...
4 نوامبر 2016 . ... دانلود مقاله کشاورزی دقیق SSCM رهیافتی در جهت دستیابی به
امنیت پایدار غذایی جامعه . ... ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء و آﻣﻮزش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﻧﻮ. 77/3. 29 .

editor_file/سین برنامه چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم ...

برنامه زمانبندی چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی. پنجشنبه-
5 ..... فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار. 13:45-13:30.

فرزانه ساسان پور - صفحه شخصی - دانشکده علوم جغرافیایی

جایگاه محله در توسعه پایدار شهر (مورد مطالعه: محله های منطقه 10 شهرداری تهران) ...
بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار در ارتقای کیفیت های محیطی با استفاده از ....
زیست پذیری رهیافتی نوین جهت ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی: نمونه موردی محلات
... بررسی آثار ساخت خط ویژه در بلوار کشاورز و خیابان ستارخان در گفت‌وگو با عضو
هیأت ...

اولين كنگره ملي آمايش سرزمين در هزاره سوم با تأكيد بر جنوب شرق ايران

چهارمین کنفرانس جهانی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، ... کشاورزی،
آمایش سرزمین و توسعه پایدار - هزاره سوم، تنش‌های محیطی و کشاورزی پایدار ... جهانی
شدن و اثرات آن بر فنآوری‌های نوین در تولید، توزیع و مصرف محصولات کشاورزی ...
جایگاه منطقه جنوب شرق در تقسیم کار ملی در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و توسعه
پایدار

پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارائه راهبردهای ...

مقدمه. انسان در طی قرن اخیر با کمک فن آوری های نوین و با اتکا به منابع طبیعی ارزان
قیمت، بوبژه سوخت های فسیلی در زمینه تامین غذای جمعیت روز افزون جهان به ...

3

مديريت منابع آب و راهکارهاي عملي جهت مصرف بهينه از منابع در مصارف کشاورزي ...
استحصال آب، به برنامه هاي توسعه آينده اميدوار بود بلکه توسعه پايدار در آينده مرهون
مديريت .... 3- رهيافت راهبردي(استراتژيك): در اين رهيافت سه هدف دنبال مي گردد: الف-
حفظ ... فن آوري هاي آبياري و آبرساني مناسب كه از اتلاف و ضايعات آب جلوگيري مي
كنند.

Kiumars Zarafshani

A New Agenda for Higher Education:Shaping a Life of the Mind for Practice, .....
اعتبار سنجي مدل پذيرش فناوري بين هنرآموزان هنرستان هاي كشاورزي غرب كشور. ...
تبيين پيشگوكننده هاي نيت كارآفرينانه در بين هنرجويان هنرستان كشاورزي،
رهيافتي نو ..... ارزشيابي كيفي طرح به نژادي مشاركتي: گامي در جهت توسعه ي پايدار
روستايي ...

برنامه ريزي شهري و منطقه اي رهيافت توسعه پايدار - 8thSASTech

برنامه ريزي شهري و منطقه اي با آينده نگري خاصي كه بايستي در جهت توسعه آينده ش ...
on Advances in Science and Technology (8thSASTech), Mashhad, Iran. ... چشم
انداز بلند مدت شهر از طريق تهيه برنامه هاي كوتاه و ميان مدت براي توسعه پايدار شهري
مي .... منطقه اي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصتها ، توسعه متوازن مناطق ، ارتقاء.

محورهاو موضوعات کنگره :: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و ...

فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي در ترويج، آموزش و توسعه كشاورزي: ... توسعه
پايدار كشاورزي و روستايي در محتوا، اهداف، سياستها و برنامه هاي نظامهاي ... رويكردها و
الگوهاي ترويج و آموزش كشاورزي در مواجهه با تحولاتي نظير جهاني شدن، ... نوين جهاني/
ملي، تحليل و نقد وضعيت كنوني، راهكارهاي ساماندهي و تقويت و ارتقاء تعاملات
كنشگران؛.

مروری بر برنامه ها و سیاست های توسعه در بخش منابع آب و ارایه مدلی جهت ...

نتایج تحقیق حاضر گویای آن است که وضعیت پایداری بخش منابع آبی در بازه ... در
جهت توسعهی اراضی جدید بخش کشاورزی یا سایر مصارف با روشهای نوین آبیاری مورد
استفاده قرار گیرد. .... استفاده از فنآوریهای پیشرفته در بهبود و ارتقای کیفیت
منابع آب. .... همانطور که اشاره شد، توسعهی پایدار رهیافتی است که نیازهای نسل حاضر
را ...

توسعه روستايي

اتخاذ راهبرد اشتغال براي روستاييان با حمايت از سياست هاي عمومي بر مبناي راهيابي
... مهمترین آثار توسعه کارآفرینی، افزایش نوآوری، ارتقای سطح فناوری، افزایش ...
کلمات کلیدی: توسعه روستایی، اشتغال، کارآفرینی روستایی، توسعه پایدار .... بوم
محوري با رهيافت كشاورز نخست را در فرايند مطالعات توسعة روستايي نوين الزام آور ...

سیاستگذاری بخش انرژی کشور به شورای ‌عالی انرژی واگذار شد

ماده۶ وزارتخانه‌های نیرو، نفت، کشاورزی و صنایع و معادن موظفند کلیه فناوریهای
موردنیاز ... ماده۷ـ اصلاح سازمانها یا تشکیلات لازم داخلی برای ارتقاء نظام تحقیق و
توسعه ... کمک به توسعه کاربرد انواع فناوریهای نوین تبدیل انرژی در بخشهای مختلف
مصرف، ..... ماده۴۰ـ وزارت نفت موظف است جهت توسعه، اصلاح و تجهیز پالایشگاههای
کشور به ...

عصر نمایشگاه - نمایشگاه کشاورزی باکو (Caspian Agro)

این رویداد یکی از پربازدیدترین نمایشگاه ها و تحت پوشش کامل رسانه ها است که در
جهت ارتقا توسعه پایدار کشاورزی در منطقه، اجرای تکنیکی فناوری های پیشرفته در
...

پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و ...

15 مارس 2014 ... لزوم تدوین سیاستهای کشاورزی و منابع طبیعی ملی در جهت کشاورزی خرد و ... نقش
نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در توسعه بیمه محصولات
کشاورزی ... رهیافت های نوین مدیریت پایدار منابع طبیعی و زیست محیطی و نقش
ترویج ... بهینه سازی و مدیریت منابع آب و ارتقای راندمان آبیاری و نقش ترویج ...

جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه‌های توسعه ایران (مورد: برنامه‌های ...

به منظور گردآوری داده‌ها از مطالعات اسنادی و جهت تجزیه و تحلیل برنامه‌ها از نرم‌افزار ...
گرچه در روند برنامه‌ریزی به تدریج به مفهوم توسعه پایدار کشاورزی توجه ... جریان
توسعه، به چه میزان بر رویکرد توسعه پایدار کشاورزی به عنوان رهیافتی نو و ...
میتواند در راستای ارتقاء و توسعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و جهتدهی توسعه کشور .....
New York.

فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار

فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار. مقالات علمی پژوهشی
کشاورزی با فرمت Pdf صفحات 9. چکیده: با توجه به خشکسالی های اخیر و برداشت ...

تازه های انتشارات دانشگاه - دانشگاه شهید بهشتی

در فصل سوم کاربرد آمار و چگونگي استفاده از آن در دانش و فناوري هسته‌اي مورد بحث
قرار ..... پایدار پرداخته است، می تواند در ارتقای دانش کشاورزی پایدار مفید و مؤثر
باشد. ... و نوین مانند خدمات اکوسیستمی ، طراحی اگرواکوسیتم ها ، دیدگاه هولون و
رهیافت های ... این امر با ترکیب ادبیات و پژوهش های این حوزه های علمی برای توسعه و
آگاه سازی ...

محورهاو موضوعات کنگره :: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و ...

فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي در ترويج، آموزش و توسعه كشاورزي: ... توسعه
پايدار كشاورزي و روستايي در محتوا، اهداف، سياستها و برنامه هاي نظامهاي ... رويكردها و
الگوهاي ترويج و آموزش كشاورزي در مواجهه با تحولاتي نظير جهاني شدن، ... نوين جهاني/
ملي، تحليل و نقد وضعيت كنوني، راهكارهاي ساماندهي و تقويت و ارتقاء تعاملات
كنشگران؛.

پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و ...

15 مارس 2014 ... لزوم تدوین سیاستهای کشاورزی و منابع طبیعی ملی در جهت کشاورزی خرد و ... نقش
نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در توسعه بیمه محصولات
کشاورزی ... رهیافت های نوین مدیریت پایدار منابع طبیعی و زیست محیطی و نقش
ترویج ... بهینه سازی و مدیریت منابع آب و ارتقای راندمان آبیاری و نقش ترویج ...

بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به ...

یکی از چالش های اساسی در مسیر توسعه بخش کشاورزی آفات و بیماری هایی است که
سالانه .... هفتگی مستمر از مزرعه توسط کشاورزان و ارتقای توانمندی کشاورزان به سطح
کارشناسان ماهر در .... مدیریت تلفیقی مزرعه رهیافتی برای کشاورزی پایدار. ...
فنآوریهای نوین کشاورزی، ويژه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، سال دوم، شماره دوم، (31-7
).

در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ آﻓﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮد رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻣﺪارس ﺻﺤ - Home

در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﮐﺸﺎورزان در. ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ آﻓﺎت ( ... ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺸﺎورزان
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ در ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ. ﭘﺮوژه. ﻫﺎي .... ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ رﻫﯿﺎﻓـﺖ
ﺳﯿﺴـﺘﻤﯿﮏ،. ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ و ﺗﻠﻔﯿﻘـﯽ ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗﺴـﻬﯿﻞ. ﻓﻨـﺎوري. ﻫـﺎي. ﭘﺎﯾﺪار. ﺗﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎ. ﺗﺎت ...... روش. ﻫﺎي
ﻧﻮﯾﻦ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﻨﻮن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ (ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ. ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﻓﻨﺎوري. ﻫﺎي ﻏﯿﺮ. ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ) ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ...

گردشگری کشاورزی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

طراحی الگوی ترویج کشاورزی چندکارکردی در استان های حاشیه دریای خزر ... کشاورزی
چندکارکردی-به عنوان رهیافت نوین توسعه پایدار روستایی- بر گذار از عصر ...
بررسی نقش گردشگری کشاورزی در ارتقا هویت محلی در راستای دستیابی به توسعه
پایدار ... جریان دارد، گردشگری ک شاورزی می تواند گام موثری در جهت توانمندسازی
اقتصاد ...

فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار

فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار. مقالات علمی پژوهشی
کشاورزی با فرمت Pdf صفحات 9. چکیده: با توجه به خشکسالی های اخیر و برداشت ...

ترويج و توسعه كشاورزي و روستايي - ارزشيابي در ترويج كشاورزي

ترويج و توسعه كشاورزي و روستايي - ارزشيابي در ترويج كشاورزي - ... جهاني‌سازي،
ارتقاء ارتباطات و ازدياد فناوري‌هاي جديد باعث رشد وابستگي‌هاي متقابل ... كشاورزي هم
ظهور پيدا كرده‌اند، در جايي كه رويه‌هاي بالا به پايين سنتي، رهيافت علم هل دادن به ... به
حمايت از افزايش درآمد از محصولات اوليه در قالب سيستم‌هاي كشاورزي پايدار بپردازد.

فرزانه ساسان پور - صفحه شخصی - دانشکده علوم جغرافیایی

جایگاه محله در توسعه پایدار شهر (مورد مطالعه: محله های منطقه 10 شهرداری تهران) ...
بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار در ارتقای کیفیت های محیطی با استفاده از ....
زیست پذیری رهیافتی نوین جهت ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی: نمونه موردی محلات
... بررسی آثار ساخت خط ویژه در بلوار کشاورز و خیابان ستارخان در گفت‌وگو با عضو
هیأت ...

3

مديريت منابع آب و راهکارهاي عملي جهت مصرف بهينه از منابع در مصارف کشاورزي ...
استحصال آب، به برنامه هاي توسعه آينده اميدوار بود بلکه توسعه پايدار در آينده مرهون
مديريت .... 3- رهيافت راهبردي(استراتژيك): در اين رهيافت سه هدف دنبال مي گردد: الف-
حفظ ... فن آوري هاي آبياري و آبرساني مناسب كه از اتلاف و ضايعات آب جلوگيري مي
كنند.

نقش‌ فن‌آوری‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ توسعه‌ کشاورزی - کشاورزی

فن‌آوری‌های‌ ارتباطات‌ و اطلاعات‌ (information communication technologies)از ...
اختیار بخش‌ کشاورزی‌ قرار می‌دهد که‌دریافت‌ و استفاده‌ از آن‌ها جهت‌ پایداری‌ در رقابت‌های‌
حال‌ و آینده‌ ضروری‌اند. ... به‌ این‌ لحاظ، در دیدگاه‌های‌ نوین‌، فرآیند توسعه‌ کشاورزی‌ در
قالب‌ سیستمی‌ به‌نام‌ ... فن‌آوری‌های‌ ارتباطی‌ و اطلاعاتی‌ به‌عنوان‌ ابزار ارتقاء بهره‌وری‌
کشاورزی‌

فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار - بانک ...

6 روز پیش ... مقالات علمی پژوهشی کشاورزی با فرمت Pdf صفحات 9 چکیده:با توجه به خشکسالی
های اخیر و برداشت بیش ازاندازه ازمنابع طبیعی درآینده ای نه چندان ...

نقش‌ فن‌آوري‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ در توسعه‌ كشاورزي ايران

توسعه كشاورزي از مهم ترين اولويت ها در برنامه هاي توسعه ملي كشورهاي در حال
توسعه‌ .... كشاورزي قرار مي دهد كه دريافت و استفاده از آن ها جهت پايداري در
رقابت هاي حال و ... سرمايه گذاري هاي بيش تر و اتخاذ رهيافت هاي نويني از سوي
بخش كشاورزي است . ..... 1 فن آوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي به عنوان ابزار
ارتقاء بهره وري كشاورزي‌.

Strategic Planning for Integrated Sustainable Development of ... - Sid

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ، ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻀﺎﯾﯽ راﻫﺒﺮدي، در ﺣﻞ. ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ.
اي و ﺑﺎزﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ. واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: ..... ﮐﺸﺎورزي. ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي و ارﺗﻘﺎء. ﺑﻬﺮه وري ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ. ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش اﺻﻮﻟﯽ ... ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ. ﺧﺪﻣﺎت. ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ...

پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارائه راهبردهای ...

مقدمه. انسان در طی قرن اخیر با کمک فن آوری های نوین و با اتکا به منابع طبیعی ارزان
قیمت، بوبژه سوخت های فسیلی در زمینه تامین غذای جمعیت روز افزون جهان به ...

فرزانه ساسان پور - صفحه شخصی - دانشکده علوم جغرافیایی

جایگاه محله در توسعه پایدار شهر (مورد مطالعه: محله های منطقه 10 شهرداری تهران) ...
بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار در ارتقای کیفیت های محیطی با استفاده از ....
زیست پذیری رهیافتی نوین جهت ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی: نمونه موردی محلات
... بررسی آثار ساخت خط ویژه در بلوار کشاورز و خیابان ستارخان در گفت‌وگو با عضو
هیأت ...

نقش کارآفرینی در تحقق اشتغال پایدار روستایی، گامی موثر در اجراي ...

یکی از اهداف کالن توسعه پایدار روستایی، کاهش بیکاری و ... جهت سازی سیاست های
کلی،ضرورت ترسیم و تبیین یک افق ... اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و
رسیدن به مقوله ... می آید و در کشورهای کم تر توسعه یافته، کشاورزی بخش ضروری
برای شروع توسعه پایدار .... توسعه فناوری های نوین در بین روستاییان -4 اشتغال
زایی.

جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه‌های توسعه ایران

30 ا کتبر 2015 ... تلاش های مربوط به کشاورزی و توسعه روستایی پایدار حول سه محور اساسی ... رویکرد
توسعه پایدار کشاورزی به عنوان رهیافتی نو و کارآمد در برنامه ریزی ... تواند در
راستای ارتقاء و توسعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و جهت دهی توسعه کشور ..... و مهارت
تولیدکنندگان بخش کشاورزی، تهیه و تدوین الگوهای کشت نوین اشاره داشت.

رزومه - حسین شعبانعلی فمی - صفحه اصلی - دانشگاه تهران

سنجش سطح پایداری در نظام بهره برداری دهقانی و شناخت عوامل موثر بر آن در شهرستان
بهبهان، .... "رهیافت ها و فنون مشارکت در ترویج کشاورزی و توسعه روستایی. ... "
Principal Components of Policy framework for Sustainable Agriculture and Its ......
اولین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی، رشت، اسفند 14-15،
1387.

توسعه روستايي

اتخاذ راهبرد اشتغال براي روستاييان با حمايت از سياست هاي عمومي بر مبناي راهيابي
... مهمترین آثار توسعه کارآفرینی، افزایش نوآوری، ارتقای سطح فناوری، افزایش ...
کلمات کلیدی: توسعه روستایی، اشتغال، کارآفرینی روستایی، توسعه پایدار .... بوم
محوري با رهيافت كشاورز نخست را در فرايند مطالعات توسعة روستايي نوين الزام آور ...

لیست همایش های برگزار شده توسط نرم افزار نرم افزار همایش نگار

12, ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران ... 16, سومین همایش ملی توسعه
پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست ..... 150, چهارمین کنفرانس بین المللی
پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ... 156, اولین کنفرانس رهیافت های نویین
پژوهشی در علوم مهندسی ...... 656, دومین کنگره بین المللی ارتقاء نظام مالی و بانکداری
.

پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارائه راهبردهای ...

مقدمه. انسان در طی قرن اخیر با کمک فن آوری های نوین و با اتکا به منابع طبیعی ارزان
قیمت، بوبژه سوخت های فسیلی در زمینه تامین غذای جمعیت روز افزون جهان به ...

لیست همایش های برگزار شده توسط نرم افزار نرم افزار همایش نگار

12, ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران ... 16, سومین همایش ملی توسعه
پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست ..... 150, چهارمین کنفرانس بین المللی
پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ... 156, اولین کنفرانس رهیافت های نویین
پژوهشی در علوم مهندسی ...... 656, دومین کنگره بین المللی ارتقاء نظام مالی و بانکداری
.

ترویج و آموزش کشاورزی

7 نوامبر 2013 ... ترویج تنها یکی از عوامل اثرگذار بر توسعه کشاورزی است نه همة آن. ... عامل ترویج (
مروج) در جهت بیکار کردن خود فعالیت می‌کند به نحوی که مردم به ..... الف) جلب مشارکت
کشاورزان در برنامه های ترویجی: به منظور دستیابی به کشاورزی پایدار، شیوه تدوین
..... سنجش موفقیت رهیافت: میزان پذیرش فنآوری های تولید شده.

سومین هما یش ملی - دانشگاه علوم پزشکی البرز

صنایـع و ارتقـاء توانایـی برخورد با مشـکالت این حـوزه از طریـق تغییر و بهبود
سـرفصل .... در جهـت پویایـي اقتصاد، فناوري هـاي جدید ، افزایش بهـره وري و غیره بهـره
مند گردیم. ..... خوشه های صنعتی راهکاری برای تعامل بیشتر صنعت و دانشگاه؛
رهیافت سیستم دینامیکی ... چالشها و راهکارهای نانوبیوتکنولوژی در توسعه کشاورزی
پایدار.

اصل مقاله (394 K) - پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - سازمان تحقیقات

نتیجـه نشـان داد كـه شـاخص هـای خلـق دانـش، فنـاوری آمـوزش از راه دور، منبـع هـای ... علمـی
مـورد نیـاز كشـاورزان بـرای توسـعه كشـاورزی اسـت. ... از فنـاوری نویـن اطالعـات و
ارتباطـات همـواره مـورد تاكیـد .... به سـطح مطلوبی از توسـعه پایـدار، هر گونه نـوآوری در
بخش ..... فنآوری اطالعات و ارتباطات)ICT(رهیافتی جهت اشاعه اطالعات كشاورزی راهبردی
.

جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه‌های توسعه ایران

30 ا کتبر 2015 ... تلاش های مربوط به کشاورزی و توسعه روستایی پایدار حول سه محور اساسی ... رویکرد
توسعه پایدار کشاورزی به عنوان رهیافتی نو و کارآمد در برنامه ریزی ... تواند در
راستای ارتقاء و توسعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و جهت دهی توسعه کشور ..... و مهارت
تولیدکنندگان بخش کشاورزی، تهیه و تدوین الگوهای کشت نوین اشاره داشت.

مروری بر برنامه ها و سیاست های توسعه در بخش منابع آب و ارایه مدلی جهت ...

نتایج تحقیق حاضر گویای آن است که وضعیت پایداری بخش منابع آبی در بازه ... در
جهت توسعهی اراضی جدید بخش کشاورزی یا سایر مصارف با روشهای نوین آبیاری مورد
استفاده قرار گیرد. .... استفاده از فنآوریهای پیشرفته در بهبود و ارتقای کیفیت
منابع آب. .... همانطور که اشاره شد، توسعهی پایدار رهیافتی است که نیازهای نسل حاضر
را ...

نقش کارآفرینی در تحقق اشتغال پایدار روستایی، گامی موثر در اجراي ...

یکی از اهداف کالن توسعه پایدار روستایی، کاهش بیکاری و ... جهت سازی سیاست های
کلی،ضرورت ترسیم و تبیین یک افق ... اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و
رسیدن به مقوله ... می آید و در کشورهای کم تر توسعه یافته، کشاورزی بخش ضروری
برای شروع توسعه پایدار .... توسعه فناوری های نوین در بین روستاییان -4 اشتغال
زایی.

نقش‌ فن‌آوری‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ توسعه‌ کشاورزی - کشاورزی

فن‌آوری‌های‌ ارتباطات‌ و اطلاعات‌ (information communication technologies)از ...
اختیار بخش‌ کشاورزی‌ قرار می‌دهد که‌دریافت‌ و استفاده‌ از آن‌ها جهت‌ پایداری‌ در رقابت‌های‌
حال‌ و آینده‌ ضروری‌اند. ... به‌ این‌ لحاظ، در دیدگاه‌های‌ نوین‌، فرآیند توسعه‌ کشاورزی‌ در
قالب‌ سیستمی‌ به‌نام‌ ... فن‌آوری‌های‌ ارتباطی‌ و اطلاعاتی‌ به‌عنوان‌ ابزار ارتقاء بهره‌وری‌
کشاورزی‌

مروری بر برنامه ها و سیاست های توسعه در بخش منابع آب و ارایه مدلی جهت ...

نتایج تحقیق حاضر گویای آن است که وضعیت پایداری بخش منابع آبی در بازه ... در
جهت توسعهی اراضی جدید بخش کشاورزی یا سایر مصارف با روشهای نوین آبیاری مورد
استفاده قرار گیرد. .... استفاده از فنآوریهای پیشرفته در بهبود و ارتقای کیفیت
منابع آب. .... همانطور که اشاره شد، توسعهی پایدار رهیافتی است که نیازهای نسل حاضر
را ...

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺴﻬﯿﻞ ﺑﺮاي ﺗ ﻣﻘﺘﻀﯽ در ﺟﺴﺘﺠﻮي رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﮐﺸﺎورزي ﭘﺎ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ. ﺷﻤﺎر ﻣﯽ. رود. ﮐﺸﺎورزي ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺴﺎن واژه. اي ﭼﺘﺮي ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﯿﺎﻓﺖ. ﻫﺎي ..... ﺟﻬﺖ.
ﮔﯿﺮي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ. ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻧﻈﺎم داﻧﺶ، اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﻨﺎوري ﮐﺸﺎورزي ﻧﻘﺶ ﺧﻄﯿﺮي را در ارﺗﻘﺎي ﻇﺮﻓﯿﺖ. ﻫﺎي
... ﻓﻨﺎوري. ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ. در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ. اﺳ. ﺖ . ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي. ،. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ.

سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت ...

... توان علمي و كاربردي براي ارتقا سطح كيفي توسعه پایدار در بخش های کشاورزی ...
از فن آوري هاي نوين در مديريت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری ...
توجه ودقت نظر دستاندرکاران به ضرورت توسعه پایدارو حفاظت محیط زیست و جهت دهی
... تبیین مفاهیم توسعه پایدار به عنوان رهیافت حل معضلات کشور در حال و آینده

فرزانه ساسان پور - صفحه شخصی - دانشکده علوم جغرافیایی

جایگاه محله در توسعه پایدار شهر (مورد مطالعه: محله های منطقه 10 شهرداری تهران) ...
بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار در ارتقای کیفیت های محیطی با استفاده از ....
زیست پذیری رهیافتی نوین جهت ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی: نمونه موردی محلات
... بررسی آثار ساخت خط ویژه در بلوار کشاورز و خیابان ستارخان در گفت‌وگو با عضو
هیأت ...

همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری ...

2 ژانويه 2015 ... ساختار بازار سرمایه و تامین مالی برای توسعه بخش های کشاورزی، صنعت و .... مدیریت
دانش و مزیت رقابتی سازمان – رهیافت های جدید در مدیریت دانش – مدیریت .... مالی و
رویکردهای ارتقای سرمایه گذاری پایدار – استانداردسازی ملی برای مدیریت .... پایش
های زیست محیطی – فناوریهای نوین مهندسی محیط زیست در پایش و حذف ...

همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری ...

2 ژانويه 2015 ... ساختار بازار سرمایه و تامین مالی برای توسعه بخش های کشاورزی، صنعت و .... مدیریت
دانش و مزیت رقابتی سازمان – رهیافت های جدید در مدیریت دانش – مدیریت .... مالی و
رویکردهای ارتقای سرمایه گذاری پایدار – استانداردسازی ملی برای مدیریت .... پایش
های زیست محیطی – فناوریهای نوین مهندسی محیط زیست در پایش و حذف ...

مروری بر برنامه ها و سیاست های توسعه در بخش منابع آب و ارایه مدلی جهت ...

نتایج تحقیق حاضر گویای آن است که وضعیت پایداری بخش منابع آبی در بازه ... در
جهت توسعهی اراضی جدید بخش کشاورزی یا سایر مصارف با روشهای نوین آبیاری مورد
استفاده قرار گیرد. .... استفاده از فنآوریهای پیشرفته در بهبود و ارتقای کیفیت
منابع آب. .... همانطور که اشاره شد، توسعهی پایدار رهیافتی است که نیازهای نسل حاضر
را ...

تصاویر سه بعدی

دانلود نمونه سوالات امتحانی تستی و تشریحی آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی : حل مشکل بدخطی و نارسانویسی یکی از دانش آموزان با راه حل های خلاقانه

تحقیق در مورد تاریخچه غزل

پاورپوینت آموزشی فصل اول ریاضی ششم - عدد و الگوهای عددی

تحقیق و بررسی در مورد آزادی مشروط

پاورپوینت با موضوع یونجه

دانلود قالب پاورپوینت دعا رشته معارف اسلامی

دانلود درس پژوهي ریاضی دوم ابتدایی ضرب اعدادیک رقمی

پاورپوینت معماری هند