دانلود رایگان


دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان البرز - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان البرز

دانلود رایگان دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان البرز مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات بسیار مفید و جامعی از پوشش گیاهی با فرمت شیپ فایل (Shape file) می باشد. این مجموعه از پنج لایه GIS شامل لایه GIS پوشش مرتعی، لایه پوشش مناطق جنگلی، لایه آبراهه ها-رودخانه ها، لایه حوضه ها و زیر حوضه های آبخیز و نیز محدوده تقسیمات سیاسی (اخرین تقسیمات سیاسی وزارت کشور 93-94) استان البرز می باشد.
لایه جی ای اسی GIS پوشش مراتع حاوی اطلاعات بسیار دقیق و به هنگامی است که در جدول اطلاعات توصیفی (Attribute Table) لایه، موجود می باشد. لایه های ارائه شده برای این استان کمی بزرگتر از محدوده استان می باشد که محقق و کارشناس فنی می تواند به راحتی بر اساس لایه موجود تقسیمات سیاسی استان، داده های مورد نیاز را به اصطلاح کلیپ یا برش نماید. این اطلاعات شامل موارد زیر می باشند:
لایه پوشش جنگلی محدوده ارائه شده نیز شامل اطلاعات جامعی می باشد که شامل:
همچنین دو لایه تقسیمات حوضه های فرعی و اصلی آبخیز و نیز شبکه رودخانه ها و آبراهه های فرعی و اصلی نیز حاوی اطلاعات مفید می باشد که به عنوان اطلاعات پایه ارائه گردید. همچنین لایه محدوده سیاسی استان بر اساس اخرین تغییرات وزارت کشور (93-94) نیز ارائه شده است.


دانلود نقشه و لایه GIS و لایه شیپ فایل نوع گونه های گیاهی


دانلود رایگان نقشه و لایه GIS و لایه شیپ فایل وضعیت مرتع


دانلود رایگان تیپ های مرتعیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﻧﻘﺸﻪ GIS زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻟﺒﺮز - 2017-02-11

دﺳﺘﻪ: زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: rar ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 533 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 1 داﻧﻠﻮد ﻧﻘﺸﻪ GIS ... ﻧﻘﺸﻪ
زﻣﯿﻦ ﻟﻐﺰش ﻫﺎی اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز؛ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ .shp اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ، ﺷﺎﻣﻞ ﻻﯾﻪ ﺟﯽ آی اﺳﯽ زﻣﯿﻦ ﻟﻐﺰش ﻫﺎ و.

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان سیستان و بلوچستان

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان سیستان و بلوچستان. ... لایه پوشش گیاهی
برای استان های آذربایجان شرقی - آذربایجان غربی - اردبیل - اصفهان - البرز - ایلام .

نقشه gis راه‌های استان قم | جستجو - بهتینا

اختصاصی از سورنا فایل نقشه gis پوشش گیاهی استان قم با و پر سرعت . .... .
blogsky.com/1395/11/12/post-47154/دانلود-نقشه-GIS-پوشش-گیاهی-استان-اصفهان
..... شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان مرکزی این لایه شامل سازند های زمین شناسی و
در ...

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان سیستان و بلوچستان

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان سیستان و بلوچستان. ... لایه پوشش گیاهی
برای استان های آذربایجان شرقی - آذربایجان غربی - اردبیل - اصفهان - البرز - ایلام .

دانلود دانلود نقشه GIS پوشش گیاهی استان البرز رایگان - پرشین فایلز

31 ژانويه 2017 ... دانلود نقشه GIS پوشش گیاهی استان البرز فیلم آهنگ جدید از یوتیوب فروشنده
ایرانی بازار بادیگارد تلگرام زیرنویس فارسی تهران ایران جهان مترو ...

دانلودمقاله هایGIS-RS-فتوگرامتری-ژئودزی - برای دانلود دانلود پایان ...

14 فوریه 2014 ... ارائه روشی برای تولید نقشه های پوشش گیاهی در مقیاس ملی با استفاده از اطلاعات
اقلیمی، ... پیش بینی احتمال وقوع سیل به کمک شبکه عصبی چند لایه .....
کاربری‌های اراضی شهر اصفهان با استفاده از GIS و متریک های سیمای سرزمین ...

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻱ ﻣﺎﻻﺭﻳﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘ

(GIS) ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻱ ﻣﺎﻻﺭﻳﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻲ ... 2ـ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ،
ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺁﺟﺎ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻭ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮﻱ .... ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ
ﺍﺯ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ... ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ.

جستجو در پایان نامه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

جستجو در پایان نامه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد. برای دسترسی به پایان نامه
های دانشجویی به سایت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی مراجعه کنید.

دانلود دانلود نقشه GIS پوشش گیاهی استان البرز رایگان - پرشین فایلز

31 ژانويه 2017 ... دانلود نقشه GIS پوشش گیاهی استان البرز فیلم آهنگ جدید از یوتیوب فروشنده
ایرانی بازار بادیگارد تلگرام زیرنویس فارسی تهران ایران جهان مترو ...

504 K

ﺑﺨﺸﻲ از. ﺟﻨﮕﻞ. ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي. ﭘﻮﺷﺶ. ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ وﻗﻮع آﺗﺶ. ﺳﻮزي. ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد. ﺑﻪ
... ﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در. رﺷﺘﻪ. ﻛﻮه. ﻫﺎي. اﻟﺒﺮز، ﭘﻴﺶ. -. ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﻪ ...
GIS. و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ. و. وزن دﻫﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي. ﻣﺆﺛﺮ در وﻗﻮع آﺗﺶ. ﺳﻮزي ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻄﺮ آﺗﺶ
ﺳﻮزي ... را در ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﭙﺎﻧ. ﻴﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻﻳﻪ. ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ. ﺷﻴﺐ،. ﺟﻬﺖ و ارﺗﻔﺎع ﻛﻪ
.

تخمین دمای هوا با استفاده از روش شاخص پوشش گیاهی- دما

ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺ. NDVI. ﺩﺭ ﺭﻭﺵ. TVX. ، ﺭﻭﺵ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺍ. ﻛ. ﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫ. ﯽ. ﺩ.
ﺍﺭﺍ. ﯼ ... ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ .۲. ﻋﻀﻮ ﻫ. ﻴ. ﺌﺖ. ﻋﻠﻤ. ﯽ. ﮔﺮﻭﻩ ﺟﻐﺮﺍﻓ. ﺎﻴ. ﯼ. ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
.... ﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺮ. ﻛ. ﻴﺐ ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎﯼ ﺳـﻨﺠﻨﺪﻩ. ﻫـﺎﯼ. MODIS. ﻭ. SEVIRI. ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺩﻣﺎﯼ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻔ. ﻴﻜ
. ﻚ. ﻜ ﻣ ..... ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ، ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﯼ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ، ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻧﺪ.

دانلود نقشه ایران (تقسیمات، راه، رودخانه، ...) و دیگر کشورها - سایت ...

11 ژوئن 2013 ... لینک دانلود. توجه: به مرور لایه های بیشتری در سایت قرار خواهد گرفت. ... Shapefile
در نرم افزار Autocad Map نرم افزار ArcGIS – ساخت نقشه های ...

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻱ ﻣﺎﻻﺭﻳﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘ

(GIS) ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻱ ﻣﺎﻻﺭﻳﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻲ ... 2ـ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ،
ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺁﺟﺎ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻭ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮﻱ .... ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ
ﺍﺯ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ... ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ.

بعدی - دانلود لایه ها، شیپ فایل ، نقشه ها و داده های GIS - می فایل

شیپ فایل، GIS، لایه های جی آی اس، دانلود شیپ فایل. ... لایه ی شیپ فایل پوشش
گیاهی استان تهران قابل استفاده در نرم افزار Arc GIS این لایه پوشش گیاهی عمومی در
...

پژوهشی کشاورزی بوم شناختی: دوفصلنامه علمی

( 228 بازدید ) ( 174 دانلود ), خلاصه و کلمات کلیدی ... پهنه بندی آگروکلیمایی کشت
جو دیم استان لرستان با استفاده از مدل های تحلیل ... در نهایت لایه‌های استانداردشده وزن
دهی و در فرمول AHPقرار داده شد و نقشه نهایی تهیه و ..... بررسی تأثیر چرای دام بر
ویژگیهای شیمیایی خاک و پوشش گیاهی مرتع (بررسی موردی: مخمل کوه، استان لرستان
).

شناخت اقلیم - GIS & RS

27 سپتامبر 2016 ... شناخت اقلیم - GIS & RS - - شناخت اقلیم. ... دانلود کتاب مقدمه ای بر سیستم های
اطلاعات جغرافیایی GIS ..... دانلود لایه های shapefile استان تهران.

دانلود رایگان نقشه و لایه GIS و لایه شیپ فایل وضعیت مرتع – برگه 3 ...

برای دانلود مستقیم فایل شماره 538343 با نام دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان
بوشهر با موضوعات دانلود نقشه و لایه GIS و لایه شیپ فایل نوع گونه های گیاهی ...

چکيده - سازمان مدیریت پسماند

مطالعات مکان يابي و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرد ... لايه هاي
مربوطه شامل پوشش گياهي،کاربري اراضي،توپوگرافي،زمين شناسي،خاک ... از لحاظ
موقعيت جغرافيايي در منطقه ساوجبلاغ و در استان تهران واقع شده است و از جهت شمال به
..... مکان يابي محل دفن زباله (مواد زايد جامد) با استفاده از GIS , پايان نامه کارشناسي
ارشد ...

دانلودمقاله هایGIS-RS-فتوگرامتری-ژئودزی - برای دانلود دانلود پایان ...

14 فوریه 2014 ... ارائه روشی برای تولید نقشه های پوشش گیاهی در مقیاس ملی با استفاده از اطلاعات
اقلیمی، ... پیش بینی احتمال وقوع سیل به کمک شبکه عصبی چند لایه .....
کاربری‌های اراضی شهر اصفهان با استفاده از GIS و متریک های سیمای سرزمین ...

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان اردبیل

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان اردبیل مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات بسیار
مفید و جامعی ... مجموعه ارائه شده شامل داده های جدید GIS مختلفی از استان اصفهان می
باشد.

نقشه gis راه‌های استان قم | جستجو - بهتینا

اختصاصی از سورنا فایل نقشه gis پوشش گیاهی استان قم با و پر سرعت . .... .
blogsky.com/1395/11/12/post-47154/دانلود-نقشه-GIS-پوشش-گیاهی-استان-اصفهان
..... شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان مرکزی این لایه شامل سازند های زمین شناسی و
در ...

دانلود لایه های gis پوشش گیاهی استان اردبیل | دانلود بهترین های اینترنت

مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات بسیار مفید و جامعی از پوشش گیاهی با فرمت شیپ فایل
( Shape file ) می باشد. این مجموعه از پنج لایه GIS شامل لایه GIS پوشش مرتعی، لایه ...

پرشین بلاگ - فروش لایه های GIS و آمار

دانلود پایان نامه .... لایه هم دما برای استان های آذربایجان شرقی - آذربایجان غربی -
اردبیل - اصفهان ... لایه خطوط توپوگرافی ( منحنی میزان ) برای استان های آذربایجان
شرقی ... لایه ی پوشش گیاهی کشور در مقیاس یک میلیونیم (1:1000000) به صورت
SHP.

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻱ ﻣﺎﻻﺭﻳﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘ

(GIS) ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻱ ﻣﺎﻻﺭﻳﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻲ ... 2ـ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ،
ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺁﺟﺎ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻭ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮﻱ .... ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ
ﺍﺯ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ... ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ.

دانلود رایگان نقشه و لایه GIS و لایه شیپ فایل وضعیت مرتع – برگه 3 ...

برای دانلود مستقیم فایل شماره 538343 با نام دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان
بوشهر با موضوعات دانلود نقشه و لایه GIS و لایه شیپ فایل نوع گونه های گیاهی ...

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان البرز | فایل سل

7 فوریه 2017 ... مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات بسیار مفید و جامعی از پوشش گیاهی با فرمت شیپ فایل
(Shape file) می باشد. این مجموعه از پنج لایه GIS شامل لایه GIS ...

دانلود لایه های gis پوشش گیاهی استان اردبیل | دانلود بهترین های اینترنت

مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات بسیار مفید و جامعی از پوشش گیاهی با فرمت شیپ فایل
( Shape file ) می باشد. این مجموعه از پنج لایه GIS شامل لایه GIS پوشش مرتعی، لایه ...

دانلود مجموعه نقشه های رقومی شهرستان البرز - فایلهای مورد نیاز شما

19 سپتامبر 2016 ... دانلود نقشه پوشش گیاهی استان تهران و استان البرز همراه تحلیل های ... لایه رقومی
توپوگرافی شهرستان طبس قابل استفاده در gis. آگوست 2016 ...

دانلود رایگان نقشه استان البرز - بانک مقالات فارسی

دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی استان البرز دانلود نقشه لایه gis استان البرز نقشه
gis استان البرز نقشه gis کرج دانلود نقشه gis کرج زمین شناسی نقشه شیب استان ...

RS & GIS in Education - آموزش

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان ... در محيط اتوكد ابتدا تمامي لايه ها،
بجز لايه هاي مورد نظر براي انتقال به محيط جي آي اس را خاموش نمائيد. ... این نرم افزار
رو میشه از همینجا دانلود کرد. ... در بررسي و پايش پوشش ابر، يخچال ها، دماي زمين،
كاربري اراضي، بلاياي طبيعي، پوشش برف ،الگوهاي پوشش گياهي، خاكشناسي، زمين
...

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان اردبیل

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان اردبیل مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات بسیار
مفید و جامعی ... مجموعه ارائه شده شامل داده های جدید GIS مختلفی از استان اصفهان می
باشد.

Role of physiography on vegetation cover using GIS (Case of ... - SID

ﮔﻴﺎﻫﻲ. (. ﺗﺎج ﭘﻮﺷﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ. ) ﺑﺮاي ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻌﻲ ﻣﺸﺨﺺ. ﺪﺷ . ﺳﭙﺲ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. آﻧﺎﻟﻴﺰ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ .... ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ. ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺶ ... رود اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮده و در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮز. واﻗﻊ.

Environ دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان البرز

اطلاعیه فروشگاه. مجموعه لایه های جدید GIS در مقیاس 25000برای اکثر استان های کشور
: کلیه لایه ها و شیپ فایل های GIS در دقیقترین مقیاس موجود در کشور (1:25000) ...

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان آذربایجان غربی - این وبلاگ فقط ...

13 سپتامبر 2016 ... کرج دانلود لایه های GIS استان تهران دانلود شیب فایل GIS استان آذربایجان غربی ...
شیب فایل حوضه های استان آذربایجان غربی ... شیپ فایل اقلیم ...

ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ آﺛﺎر ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺮ اﻛﻮﺗﻮن - رﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ از

5 ژانويه 2016 ... ﭘﻮﺷﺶ. ﻫﺎي زﻣﻴﻦ در ﭼﻬﺎر ﻛﻼس ﻋﻤﺪة ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻓﻀﺎي ﺑﺎز، ﺳﺎﺧﺖ. وﺳﺎز و آب ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ. ... ﻛـﺮج،.
3 . واﺣﺪ ﺷﻤﺎل ﻛﺮج، و. 4 . واﺣﺪ ﺣﻮﻣﺔ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺮج. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺶ. ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻓﻀـﺎي ﺑـﺎز ﻣﺒـﺪأ
ﺑﻴﺸـﺘﺮ .... GIS. ) ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داﻧـﺶ اﻛﻮﻟـﻮژي ﺳـﺮزﻣﻴﻦ زﻣﻴﻨـﺔ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي ﭘـﺎﻳﺶ. ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺴﺖ ...... ﻻﻳﻪ. ﻫﺎي
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان؛ (. 1386. ).

لایه های SHP تقسیمات استانی ایران از سال 1351 تاکنون

شیپ فایل پوشش زمین ... تقسیمات سیاسی، یکی از نقشه ها و لایه های اطلاعاتی مهمی
است که مورد استفاده قرار می گیرد. این تقسیمات می تواند در ... در این سال، شهر تهران
از استان مرکزی جدا شده و استان تهران را تشکیل می دهند. تعداد استانها ... دانلود کتاب
اقلیم شناسی لایه مرزی (T.R.OKE) ... shp شیپ فایل تقسیمات سیاسی در ایران(GIS).

ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺎﻱ ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ

ﻫـﺎﻱ. ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ. ﻓﻘﻂ. ﺩﺭ ﭼ. ﻬ. ﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻱ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـ. ﻲ. ﺗـﻮﺍﻥ. ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﮔﻮﻧﻪ .... ﻫﺎﻱ ﺳﻴﻼﺑﻲ، ﭘﺎﺩﮔﺎﻧﻪ. ﻫﺎﻱ ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮﺍﻳﻲ، ﺁﻫﻚ ﺧﺎ. ﻛـﺴﺘﺮﻱ ﺧـﻮﺏ. ﻻﻳﻪ. ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ، ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ ﺁﺭﻛﻮﺯﻱ
ﻭﺍﺣﺪ ﻃﺒﻘﻪ ... GIS. ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗﻌﻤـﻴﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪ ﻭ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ. ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﻴﻪ.
ﺷﺪ ...... ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺧﺎﻙ ﻭ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺩﺭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﭘﺮﺍﻛﻨﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﻳﻴﻼﻗﻲ
ﺍﻟﺒﺮﺯ ...

دانلود دانلود نقشه GIS پوشش گیاهی استان البرز رایگان - پرشین فایلز

31 ژانويه 2017 ... دانلود نقشه GIS پوشش گیاهی استان البرز فیلم آهنگ جدید از یوتیوب فروشنده
ایرانی بازار بادیگارد تلگرام زیرنویس فارسی تهران ایران جهان مترو ...

لایه های SHP تقسیمات استانی ایران از سال 1351 تاکنون

شیپ فایل پوشش زمین ... تقسیمات سیاسی، یکی از نقشه ها و لایه های اطلاعاتی مهمی
است که مورد استفاده قرار می گیرد. این تقسیمات می تواند در ... در این سال، شهر تهران
از استان مرکزی جدا شده و استان تهران را تشکیل می دهند. تعداد استانها ... دانلود کتاب
اقلیم شناسی لایه مرزی (T.R.OKE) ... shp شیپ فایل تقسیمات سیاسی در ایران(GIS).

لایه های SHP تقسیمات استانی ایران از سال 1351 تاکنون

شیپ فایل پوشش زمین ... تقسیمات سیاسی، یکی از نقشه ها و لایه های اطلاعاتی مهمی
است که مورد استفاده قرار می گیرد. این تقسیمات می تواند در ... در این سال، شهر تهران
از استان مرکزی جدا شده و استان تهران را تشکیل می دهند. تعداد استانها ... دانلود کتاب
اقلیم شناسی لایه مرزی (T.R.OKE) ... shp شیپ فایل تقسیمات سیاسی در ایران(GIS).

جغرافيای انسانی و طبیعی " فريمان" - blogfa.com

ژئوپارک (geopark) یا پارک زمین شناسی (geology park) به منطقه یا محدوده ای ...
حسب استانداردها محاسبه شده و به صورت لایه نقطه ای در GIS تبدیل می شود و سپس ...
با توجه به اخرین تقسیم بندی ها سیاسی کشور، استان البرز نیز به این جمع اضافه
شده و نقشه DEM تهران ... این لایه های shapefile در یک فایل zip برای دانلود قرار داده
شده است.

دانلودمقاله هایGIS-RS-فتوگرامتری-ژئودزی - برای دانلود دانلود پایان ...

14 فوریه 2014 ... ارائه روشی برای تولید نقشه های پوشش گیاهی در مقیاس ملی با استفاده از اطلاعات
اقلیمی، ... پیش بینی احتمال وقوع سیل به کمک شبکه عصبی چند لایه .....
کاربری‌های اراضی شهر اصفهان با استفاده از GIS و متریک های سیمای سرزمین ...

دانلود لایه و داده مکانی spatial data - بانک جغرافی و برنامه ریزی شهری 91

در یکی از پست های این وبلاگ، لایه های اطلاعاتی خاک و کاربری اراضی کل کشور
برای ... برای استفاده از این لایه ها، پس از دانلود ابتدا آنرا از حالت فشرده خارج کرده و
سپس می توانید در نرم افزار ARC GIS از آن ... این هم یک لایه اطلاعاتی از طبقات
اقلیمی کشور که به شکل دیگری اقلیم ایران را طبق ... استان البرز Gloss
PNGCorel_Bryce.

شیپ فایل زمین شناسی استان البرز - فروشگاه آپنج

شیپ فایل زمین شناسی استان البرز ژئورفرنس شده و قابل اجرا و ویرایش در Arc GIS
و Globa Mapper همراه با فیلدهای نام علمی ، نام لاتین لایه ها ، مساحت و... ... دانلود
رایگان نقشه مدل رقومی ارتفاع DEM استان البرز · شیپ فایل رده بندی خاک استان
البرز · شیپ فایل آبراهه های استان البرز · شیپ فایل شهرهای استان البرز به صورت
نقطه ای.

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان البرز

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان البرز مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات بسیار
مفید و جامعی از پوشش گیاهی با فرمت شیپ فایل (Shape file) می باشد. این مجموعه از
...

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان هرمزگان – 0k0.ir | مرجع مقالات ...

23 نوامبر 2016 ... مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات بسیار مفید و جامعی از پوشش گیاهی با فرمت شیپ فایل
( Shape file ) می باشد. این مجموعه از پنج لایه GIS شامل لایه GIS ...

کبدی استان | جستجو در اسپیناد

کبدی استان در بین اطلاعات و محتوای سایت جستجو شده و نتایج زیر به نمایش در آمده
است. ... ستاد انتخابات استان تهرانستاد انتخابات استان تهران برای دوازدهمین دوره
انتخابات ریاست .... این فایل شامل لایه جی آی اسی آبراهه های استان می باشد. .... http://
surnafile.blogsky.com/1395/11/12/post-47157/دانلود-نقشه-GIS-پوشش-گیاهی-
استان-قم ...

ٍِdata - علوم جغرافیا

2- لایه های GIS شهر کرج دانلود. 3- لایه های ... 11- لایه های GIS استان کردستان دانلود.
12- لایه های ... اندکس نقشه های توپوگرافی ایران نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩٠/٦/٢٠.

دانلود شیپ فایل پوشش گیاهی - بانک مقالات فارسی

دانلود شیپ فایل پوشش گیاهی - شیپ فایل رده های خاک استان البرز ... توضیحات: این
فایل شامل رده های غالب خاک استان البرز به صورت فایل جی آی اس (GIS) می باشد، ...

نقشه ها و اطلاعات موجود در بانک اطلاعات جغرافیایی - سایت تخصصی ...

18 سپتامبر 2012 ... دانلود نقشه زمین شناسی، توپوگرافی 25000 و 50000 دو بعدی و سه بعدی ... 1) نقشه
های رقومی کل کشور با فرمتShp به تفکیک استان و شهرستان)قابل استفاده در نرم
افزارهای Arc Gis و(Arc view شامل لایه های توپوگرافی، راه، هیدروگرافی، زمین ... طارم،
زرند، البرز، بهشهر، چابهار، دره گز، کاشان، مشکین شهر، گزیک، قره ...

پایان نامه ها - دانشگاه شهید بهشتی

بررسي امكان برآورد رطوبت لايه سطحي خاك با استفاده از تصاوير NOAA/AVHRR. 2
... طبقه بندي پوشش گياهي در بخشي از مناطق خشك استان فارس با استفاده از
الگوريتم LSU ... آشكارسازي تغييرات پوشش زمين با استفاده از سنجش از دور و GIS
( مورد مطالعه ... مطالعه پوشش برف در حوزه هاي کرج و لتيان با استفاده از الگوريتم هاي
پردازش ...

ارزیابی پتانسیل اکوتوریسمی منطقه طالقان میانی با استفاده از ...

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران ... این مطالعه با هدف ارزیابی پتانسیل محیطی
اکوتوریسم منطقه طالقان میانی واقع در استان البرز انجام شد. ... بعد از طبقهبندی و
امتیازدهی لایههای مطالعاتی، در محیط نرمافزار سیستم اطلاعات ... فاصله از اماکن
جاذبهای، جاده و مسیرهای دسترسی و پوشش گیاهی در بعضی از تیپهای گیاهی از ...
Download citation:

ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺎﻱ ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ

ﻫـﺎﻱ. ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ. ﻓﻘﻂ. ﺩﺭ ﭼ. ﻬ. ﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻱ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـ. ﻲ. ﺗـﻮﺍﻥ. ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﮔﻮﻧﻪ .... ﻫﺎﻱ ﺳﻴﻼﺑﻲ، ﭘﺎﺩﮔﺎﻧﻪ. ﻫﺎﻱ ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮﺍﻳﻲ، ﺁﻫﻚ ﺧﺎ. ﻛـﺴﺘﺮﻱ ﺧـﻮﺏ. ﻻﻳﻪ. ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ، ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ ﺁﺭﻛﻮﺯﻱ
ﻭﺍﺣﺪ ﻃﺒﻘﻪ ... GIS. ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗﻌﻤـﻴﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪ ﻭ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ. ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﻴﻪ.
ﺷﺪ ...... ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺧﺎﻙ ﻭ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺩﺭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﭘﺮﺍﻛﻨﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﻳﻴﻼﻗﻲ
ﺍﻟﺒﺮﺯ ...

جغرافیا - اقلیم چیست؟

26 ژوئن 2013 ... درحقیقت اقلیم حالت متوسط کمیت های مشخص کننده وضع هواصرف نظرازلحظه وقوع
آنهاست .... آن به طور مستقیم افزوده نمی گردد اما لایه های هوا به وسیله تماس با سطح زمین
که در اثر دریافت اشعه ..... باتوجه به نواحی اقلیمی ایران مشاهده می شود اقلیم استان
اصفهان جزء پهناورترین ناحیه آب ..... دانلود فایل های رقومی _ لایه های GIS

دانلود لایه و داده مکانی spatial data - بانک جغرافی و برنامه ریزی شهری 91

در یکی از پست های این وبلاگ، لایه های اطلاعاتی خاک و کاربری اراضی کل کشور
برای ... برای استفاده از این لایه ها، پس از دانلود ابتدا آنرا از حالت فشرده خارج کرده و
سپس می توانید در نرم افزار ARC GIS از آن ... این هم یک لایه اطلاعاتی از طبقات
اقلیمی کشور که به شکل دیگری اقلیم ایران را طبق ... استان البرز Gloss
PNGCorel_Bryce.

پرشین بلاگ - فروش لایه های GIS و آمار

دانلود پایان نامه .... لایه هم دما برای استان های آذربایجان شرقی - آذربایجان غربی -
اردبیل - اصفهان ... لایه خطوط توپوگرافی ( منحنی میزان ) برای استان های آذربایجان
شرقی ... لایه ی پوشش گیاهی کشور در مقیاس یک میلیونیم (1:1000000) به صورت
SHP.

دانلود نقشه پوشش گیاهی استان چهارمحال و بختیاری همراه تحلیل های اماری ...

مجموعه حاضر كه با استناد به آخرين تكنولوژي روز و با استفاده از داده هاي ماهواره اي TM و
عمليات فشرده زميني انجام شده است حاوي نقشه استان چهارمحال و بختیاری و آمار به ...

504 K

ﺑﺨﺸﻲ از. ﺟﻨﮕﻞ. ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي. ﭘﻮﺷﺶ. ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ وﻗﻮع آﺗﺶ. ﺳﻮزي. ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد. ﺑﻪ
... ﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در. رﺷﺘﻪ. ﻛﻮه. ﻫﺎي. اﻟﺒﺮز، ﭘﻴﺶ. -. ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﻪ ...
GIS. و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ. و. وزن دﻫﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي. ﻣﺆﺛﺮ در وﻗﻮع آﺗﺶ. ﺳﻮزي ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻄﺮ آﺗﺶ
ﺳﻮزي ... را در ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﭙﺎﻧ. ﻴﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻﻳﻪ. ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ. ﺷﻴﺐ،. ﺟﻬﺖ و ارﺗﻔﺎع ﻛﻪ
.

مقالات و نرم افزارها « انجمن صنفی نقشه برداران استان البرز

لایه City_of_Iran به لایه های اطلاعاتی موجود شما اضافه می شود. ... علاقه مندان برای
دانلود و مطالعه می توانند روی لینک ذیل کلیک نمایند: ... در اینجا دو هدف را دنبال می
کنیم : ۱- استفاده از تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی ( ۱ )GIS در حل مشکلات
پارکینگ شهر ها ۲- ... تجزیه و تحلیل پوشش گیاهی با استفاده از شاخص پوشش
گیاهی (NDVI) ؛

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان آذربایجان غربی - این وبلاگ فقط ...

13 سپتامبر 2016 ... کرج دانلود لایه های GIS استان تهران دانلود شیب فایل GIS استان آذربایجان غربی ...
شیب فایل حوضه های استان آذربایجان غربی ... شیپ فایل اقلیم ...

لایه رقومی توپوگرافی - دانلود رایگان شیپ فایل - هواشناسی ماهواره ای

دانلود نقشه های زمین شناسی، توپوگرافی و زون بندی ایران ... دانلود ... انجام پروژه ها و
آموزش GIS - لایه های رقومی استان خراسان شمالی ... لایه رقومی ... لایه رقومی کاربری شهر
تهران بایگانی | GIS4UGIS4U پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ... تحویل ...

ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ آﺛﺎر ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺮ اﻛﻮﺗﻮن - رﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ از

5 ژانويه 2016 ... ﭘﻮﺷﺶ. ﻫﺎي زﻣﻴﻦ در ﭼﻬﺎر ﻛﻼس ﻋﻤﺪة ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻓﻀﺎي ﺑﺎز، ﺳﺎﺧﺖ. وﺳﺎز و آب ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ. ... ﻛـﺮج،.
3 . واﺣﺪ ﺷﻤﺎل ﻛﺮج، و. 4 . واﺣﺪ ﺣﻮﻣﺔ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺮج. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺶ. ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻓﻀـﺎي ﺑـﺎز ﻣﺒـﺪأ
ﺑﻴﺸـﺘﺮ .... GIS. ) ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داﻧـﺶ اﻛﻮﻟـﻮژي ﺳـﺮزﻣﻴﻦ زﻣﻴﻨـﺔ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي ﭘـﺎﻳﺶ. ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺴﺖ ...... ﻻﻳﻪ. ﻫﺎي
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان؛ (. 1386. ).

دانلود رایگان نقشه و لایه GIS و لایه شیپ فایل وضعیت مرتع – برگه 3 ...

برای دانلود مستقیم فایل شماره 538343 با نام دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان
بوشهر با موضوعات دانلود نقشه و لایه GIS و لایه شیپ فایل نوع گونه های گیاهی ...

گزارش کار اندازه گیری مقاومت درونی منبع تغذیه

پروپوزال کامل در مورد مدیریت پسماند شهری

حفاظت تجهیزات پست

کارت ویزیت مشاور املاک

پایان نامه مکانیک - سیستم تبدیل حرارت اگزوز خودرو به برق

دانلود پروژه آزمایش دیلاتومتری (word)

تحقیق زایمان سزارین

کتاب نانوپزشکی برای درمان سرطان : از شیمی درمانی تا ... (Nanomedicine for Cancer Therapy) ویرایش 2017

دانلود تحقیق واژه ی عشق در ادبیات فارسی

دانلود مقاله مولفه‌های معنایی فضا؛ بررسی مطبخ و آشپزخانه