دانلود فایل


پروژه بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو - دانلود فایلدانلود فایل پایان نامه بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو

دانلود فایل پروژه بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو چکیده:
همراه با رقابتی شدن دانشگاه­ها در امر جذب دانشجو در سطح ملی و بین­المللی بسیاری از دانشگاه­های جهان درصدد برآمده­اند تا سلائق داوطلبان خود را شناسایی و بر اساس آن­ها برای دانشگاه برنامه­ریزی کنند که برای این منظور از روش­ها و ابزارهای بازاریابی استفاده می­کنند. در ایران هنوز دانشگاه­ها به طور جدی به این امر نپرداخته­اند؛ در نتیجه هدف این مطالعه بررسی و رتبه­بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی از حیث میزان تأثیرگذاری در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام می باشد. پژوهش حاضر شامل 6000 نفر دانشجو در دانشگاه ایلام می باشد که تعداد 360 پرسشنامه توزیع و تمامی آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار SPSS18 و LISREL 8.80 داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که تمام آمیخته­های بازاریابی مورد مطالعه در انتخاب دانشگاه توسط دانشجو تأثیر دارند و با توجه به مفهوم آمیخته بازاریابی و نقش آن، مدیران دانشگاه باید ترکیبی از آمیخته­ که در این دانشگاه کاربردی­تر است و در زمینه جذب دانشجو می­تواند موفق­تر عمل کند، را تعریف و با نهایت تلاش و دقت اجرا کنند تا بتوانند در محیط بازار رقابتی پیروز میدان باشند.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
محیط آموزش عالی به طور فزاینده­ای رقابتی شده است و مؤسسات مجبورند برای جذب دانشجویان در بازاریابی ثبت­نام رقابت کنند(مارینگ،2006). همراه با رقابتی شدن دانشگاه­ها در امر جذب دانشجو اعم از سطح ملی و بین­المللی، بسیاری از دانشگاه­های جهان در صدد برآمده­اند تا سلائق داوطلبان خود را شناسایی و بر اساس آن­ها برای دانشگاه برنامه­ریزی کنند. این موضوع با رشد و توسعه­ی دانشگاه­های جهان اهمیت قابل ملاحظه­ای یافته است. دانشگاه­های جهان برای جذب بیشتر دانشجویان از ابزارهایی نظیر بهره­گیری از دانش مدیریت، تبلیغات و به کار­گیری روش­های پیشرفته­ی بازاریابی استفاده می­کنند و تحقیقات برای جذب بیشتر دانشجو در جهان با شتابی پرهیاهو در جریان است. این امر یک مسئله­ی مهم و نیازمند توجه جدی می­باشد.
دانشگاه­های مختلف (دولتی، پیام­نور، غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد، دانشگاه علمی کاربردی) هر کدام به نوعی سعی در جذب افراد بیشتری در درون سیستم خود دارند تا از مزایای حاصل از طرف دولت و از طرف متقاضیان بهره­مند شوند(نفیسی،1380). در این کشاکش، دانشگاهی برنده خواهد شد که از ابزارهای بازاریابی به نحو شایسته­ای استفاده کند.
در ایران هنوز دانشگاه­ها به طور جدی به این امر نپرداخته­اند؛ زیرا دانشگاه­های ایران هنوز از مخاطبینی برخوردارند که پشت در­های دانشگاه خود را برای کنکور آماده می­سازند. این امر مهم­ترین مسئله­ی تحقیق حاضر و برطرف شدن شکاف دانشی موجود میان سیستم­های دانشگاهی ایران در مقایسه با نظام­های دیگر کشور­های جهان ضرورت تحقیقی با این عنوان را تشکیل می­دهد. لذا به عنوان ضرورت این تحقیق باید ذکر شود که مهم­ترین بهره­برداران نتایج تحقیق حاضر دانشگاه­هایی هستند که نتایج این پژوهش برای آن­ها اهمیت دارد تا با استفاده از آن به مقابله با تهدیدات بیرونی و شناخت نقاط ضعف خود به منظور تبدیل آن­ها به فرصت و نقاط قوت اقداماتی را انجام دهند.
1-4- اهداف تحقیق:
1-4-1- اهداف کلی:
1- شناسایی میزان تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.
2- رتبه­بندی میزان تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

1-4-2- اهداف جزئی:
1- شناسایی میزان تأثیر قیمت­گذاری در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.
2- شناسایی میزان تأثیر مکان در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.
3- شناسایی میزان تأثیر ترفیع در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.
4- شناسایی میزان تأثیر تجهیزات فیزیکی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام
5- شناسایی میزان تأثیر محصول در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام .
6- شناسایی میزان تأثیر فرایند (رویه­ها) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.
7- شناسایی میزان تأثیر افراد (اساتید و کارکنان دانشگاه) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.
1-5- سؤالات تحقیق:
1-5-1- سؤالات کلی:
1- میزان تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام چگونه است؟
2- رتبه­بندی میزان تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام چگونه است؟
1-5-2- سؤالات جزئی:
1- میزان تأثیر قیمت­گذاری در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام چگونه است؟
2- میزان تأثیر مکان در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام چگونه است؟
3- میزان تأثیر ترفیع در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام چگونه است؟
4- میزان تأثیر تجهیزات فیزیکی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام چگونه است؟
5- میزان تأثیر محصول در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام چگونه است؟
6- میزان تأثیر فرایند (رویه­ها) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام چگونه است؟
7- میزان تأثیر افراد (اساتید و پرسنل دانشگاه) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام چگونه است؟

تعداد صفحات 133 word
فهرست مطالب
فصل اول...................................................................................................................................1
کليات تحقيق............................................................................................................................1
1-1 مقدمه.................................................................................................................................1
1-2 بیان مسئله..........................................................................................................................1
1-3 اهميت وضرورت تحقيق....................................................................................................3
1-4 اهداف تحقیق....................................................................................................................4
1-4-1 اهدف کلی................................................................................................................... 4
1-4-2 اهداف جزئی.................................................................................................................4
1-5 سؤالات تحقیق...................................................................................................................4
1-5-1 سؤالات کلی ................................................................................................................4
1-5-2 سؤالات جزئی...............................................................................................................5
1-6 قلمرو تحقيق.....................................................................................................................5
1- 7 روش­شناسی تحقیق.........................................................................................................5
1-8 کاربرد نتایج تحقیق............................................................................................................6
1-9 متغیرهای تحقیق.................................................................................................................7
1- 10 تعریف متغیرها................................................................................................................7
1-10-1 تعریف مفهومی متغیرها................................................................................................7
1-10-2 تعريف عملياتي متغيرها................................................................................................8
1-11 تعریف واژه­ها..................................................................................................................9
فصل دوم ...............................................................................................................................10
ادبیات و پیشینه تحقیق.............................................................................................................10
2-1 مقدمه..............................................................................................................................10
2-2 تعریف بازاریابی..............................................................................................................10
2-3 آمیخته بازاریابی...............................................................................................................12
2-4 تعریف و مفهوم تصمیم­گیری...........................................................................................13
2-5- رفتار مصرف­کننده.........................................................................................................15
2-5-1 گرایش خریدار ........................................................................................................16
2-6 خدمات........ ..... ...........................................................................................................19
2-6-1 تعریف خدمات...........................................................................................................19
2-6-2 ویژگی­های خدمات ..................................................................................................20
2-6-3 انواع خدمات .............................................................................................................21
2-6-4 آمیخته­ی بازاریابی خدمات.........................................................................................22
2-7 بازاریابی در آموزش عالی.............................................................................................. 24
2-8- آمیخته بازاریابی در آموزش عالی.................................................................................. 24
2-9 اجزای آمیخته بازاریابی مؤثر در انتخاب دانشگاه توسط دانشجو..................................... 25
2-9-1 محصول(خدمت).........................................................................................................25
2-9-2 قیمت.........................................................................................................................29
2-9-3 ترفیع..........................................................................................................................33
2-9-3-1 تبلیغات...................................................................................................................34
2-9-3-2 پیشبرد فروش..........................................................................................................35
2-9-3-3 روابط عمومی.........................................................................................................35
2-9-3-4 فروش شخصی........................................................................................................36
2-9-3-5 بازاریابی مستقیم......................................................................................................36
2-9-4 مکان..........................................................................................................................37
2-9-5 افراد (اساتید وکارکنان دانشگاه) ................................................................................39
2-9-6 شواهد فیزیکی............................................................................................................40
2- 9- 7 عملیات یا فرآیند.......................................................................................................41
2-10 پژوهش­های داخلی........................................................................................................43
2-11 پیشینه خارجی..............................................................................................................43
2-12 مطالعه مروری دانشگاه ایلام..........................................................................................51
2-13 نتیجه گیری و ارائه مدل مفهومی تحقیق...........................................................................53
فصل سوم................................................................................................................................55
روش تحقیق............................................................................................................................55
3-1 مقدمه.............................................................................................................................55
3-2 روش­شناسی تحقیق........................................................................................................55
3-3 فرایند تحقیق...................................................................................................................56
3-3-1 جامعه آماری مورد مطالعه............................................................................................56
3-3-2 نمونه­یآماری............................................................................................................56
3-3-3- روش نمونه­گیری.......................................................................................................56
3-3-4- روش تعیین حجم نمونه..............................................................................................56
3-4 منابع و روش­های گردآوری اطلاعات.............................................................................57
3-4-1 مطالعات کتابخانه­ای...................................................................................................57
3-4-2 مطالعات میدانی..........................................................................................................57
3-5 تحلیل پرسشنامه..............................................................................................................57
3-6 قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه......................................................................................58
3-7 تعیین اعتبار یا روایی پرسشنامه........................................................................................59
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها...........................................................................................59
3-8- 1 آزمون کولموگروف – اسمیرنوف..............................................................................60
3-8-2 مدل الگوسازی معادلات ساختاری...............................................................................60
3-8-3 معیارهای برازش.........................................................................................................60
3-9 خلاصه فصل .................................................................................................................63
فصل چهارم.............................................................................................................................64
تجزیه و تحلیل داده ها..............................................................................................................64
4-1 مقدمه..............................................................................................................................64
4-2تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................................................64
4-2-1تحلیل های توصیفی.......................................................................................................64
4-2-1-1 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسیت..............................................................65
4-2-1-2 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب دانشکده............................................................66
4-2-1-3 توزيع فراواني پاسخگويان براساس مقطع تحصیلی....................................................66
4-2-1-4 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب بومی یا غیربومی.................................................67
4-2-1-5 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سن....................................................................68
4-2-1-6 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب دوره­های آموزشی شبانه و روزانه.....................68
4-2-1-7 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغیرهای مفهوم نهفته­ی آمیخته بازاریابی............69
4-3 استاندارسازی ابزار اندازه گیری مفاهیم تحقیق..................................................................69
4-3-1 تحلیل عاملی تأییدی آمیخته¬های بازار........................................................................70
4-3-2- تحلیل عاملی تأییدی مفهوم نهفته¬ی آمیخته بازاریابی................................................72
4-4- آزمون نرمال بودن داده­ها...............................................................................................74
4-4-1 محاسبه چولگي و کشيدگي ........................................................................................74
4-4-2 آزمون شاپيرو­-ويلک يا آزمون کولموگروف-اسميرنوف............................................74
4-5 نتایج حاصل از بررسي، تجزيه و تحليل سؤالات...............................................................75
4-5-1 نتایج حاصل از بررسي سؤال اول تحقیق.......................................................................75
4-5-2 نتایج حاصل از بررسي سؤال دوم تحقیق.......................................................................76
4-5-3 نتایج حاصل از بررسي سؤال سوم تحقیق......................................................................77
4-5-4 نتایج حاصل از بررسي سؤال چهارم تحقیق...................................................................77
4-5-5 نتایج حاصل از بررسي سؤال پنجم تحقیق.....................................................................78
4-5-6 نتایج حاصل از بررسي سؤال ششم تحقیق.....................................................................79
4-5-7 نتایج حاصل از بررسي سؤال هفتم تحقیق....................................................................80
4-5-8 رتبه­بندی اجزای آمیخته...............................................................................................80
4-6 تحلیل براساس ویژگی جمعیت شناختی............................................................................85
4-6-1 تأثیر جنسیت بر هرکدام از متغیرها................................................................................85
4-6-2 تأثیر سن بر هرکدام از متغیرها......................................................................................86
4-6-3 تأثیر دانشکده بر هرکدام از متغیرها..............................................................................86
4-6-4 تأثیر بومی و غیر بومی بودن بر هرکدام از متغیرها.........................................................87
4-6-5 تأثیر دوره­های آموزشی روزانه و شبانه بر هرکدام از متغیرها..........................................87
4-6-6 تأثیر تحصیلات بر هرکدام از متغیرها............................................................................88
4-7خلاصه فصل.....................................................................................................................89
فصل پنجم...............................................................................................................................90
نتیجه­گیری و پیشنهادات..........................................................................................................90
5-1 مقدمه.............................................................................................................................90
5-2 نتایج حاصل از بررسی سؤالات پژوهش...........................................................................90
5-2-1 نتایج حاصل از سؤال اول.............................................................................................90
5-2-2 نتایج حاصل از سؤال دوم.............................................................................................91
5-2-3 نتایج حاصل از سؤال سوم............................................................................................91
5-2-4 نتایج حاصل از سؤال چهارم.........................................................................................92
5-2-5 نتایج حاصل از سؤال پنجم...........................................................................................92
5-2-6 نتایج حاصل از سؤال ششم...........................................................................................93
5-2-7 نتایج حاصل از سؤال هفتم...........................................................................................93
5-3 پیشنهادات........................................................................................................................94
5-3-1پیشنهاد به مدیران دانشگاه.............................................................................................94
5-3-2 پیشنهاد به محققین آینده..............................................................................................95
5-3-3 محدودیت تحقیق........................................................................................................95
فهرست منابع...........................................................................................................................96
ضمایم................................................................................................................................. 105
خروجی نرم­افزار لیزرل......................................................................................................... 105
مدل­های اندازه گیری متغیر های آمیخته بازاریابی...................................................................106


بازاریابی


آمیخته


آمیخته بازاریابی


فرایند انتخاب دانشگاه


تعریف بازاریابی


خدمات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند ...

پایان نامه بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب
دانشگاه توسط دانشجو (مورد مطالعه : دانشگاه ایلام) / رشته مدیریت بازرگانی در 134
صفحه ...

The Core of Design Thinking and its Archi- tectural Application

داده های حسي و تبدیل آن ها در فرآگردهاي پردازش ذهني و بازنمایي و. تداعي به معاني مهم
ترین نقش را ایفا می کند، پرداختن به ادراک محيط و. احساس آن اهميت ... سال آخر در
رشته معماری در مقطع کارشناسی ارشد را انتخاب کرد و از ... بنابراین، روش موثر در
تفکر طراحی شامل اجزا هم گرا برای پرسيدن ... مدل فرآیند خالقيت وتوليد ایده توسط
وار و نيل.

تعريف مفهوم علامت تجاري (برند)

هدف از اين تحقيق بررسي نقش كيفيت بر برند سازي مي باشد. ... مشتری، تصویری
را از ترکیب تمام علائم ارسالی توسط نام تجاری شامل نام، علائم ... همچنین، برندی که
تصویر مناسبی در ذهن مصرف کننده دارد، فرایند جایگاه‌سازی را ساده‌تر طی می‌کند. ... از
طريق عدم استقبال و انتخاب مشتريان و همچنين کاهش ارزش سهام، به مخاطره بيفتد.

بزرگترین بانک جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران - بتسا - مطالب ...

در این تحقیق کاربرد برنامه ریزی خطی در مدیریت سبد بانک ها مورد بررسی قرار می
گیرد. .... واحد زاهدان، علیرضا شهرکی دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه سیستان و
بلوچستان ... به صورت اعداد فازی است )، سپس با استفاده از رتبه بندی اعداد فازی مدل
دوگان به ... انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP با رویکرد
برنامه ...

پژوهش سرا

2-اولویت بندی پروژه های راهسازی راه های روستایی استان– با بکارگیری مدل “تصمیم
... 26-بررسی نقش دانشگاه آزاد اسلامی در مشارکت زنان (با تاکید بر اشتغال) از ...... و
رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو ...

نقش رفتار مصرف کننده در طراحی آمیزه بازاریابی

لازمه موفقیّت مدیریت بازاریابی در این فرآیند، شناخت و درک صحیح رفتار ... فرزانه
صانعی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ...
مهمترین ویژگیها رتبه بندی شده اند، و تلاش شود تا باورهایی قوی مبنی بر اینکه ....
منظور از آمیزه، آمیخته یا ترکیب این است که بین این اجزاء می بایست یک نگرش ...

ادامه پایان نامه های مدیریت - سامانه نوین مسداک

... به کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های ... و
رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو;
پایان .... دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ...

رشته های تحصیلی - موسسه آموزش عالی ناصر خسرو

روانشناس به بررسی نحوه ادراک محیط توسط موجود زنده یعنی ما دانش‌آموزان از محیط خود و
... راه رفتن، اما فرایندهای ذهنی به اعمال و فرایند‌هایی اشاره دارد که به صورت مستقیم
قابل ... برخی از رشته های روانشناسی هم اکنون کاملا جا افتاده اند و بسیاری از دانشگاه
ها به .... در رشته هنرهای تجسمی دانشجو با آشنا شدن به خصوصیات عناصر اولیه تجسمی
و ...

دانلود فایل مدیریت بایگانی - دانلود فایل

بررسی تاثير برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن. بررسی
تاثير ... بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب
دانشگاه توسط دانشجو (مورد مطالعه : دانشگاه ….) بررسی و ... پروژه ی کامل هفده عکس با
کیفیت از نمای بیرونی و داخلی و پلانهای مختلف این ساختمان چهار خوابه و سیصد
متری · پروژه ی ...

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی - 2016 - ترجمه فا

... ریسک پایین دستی پرتفوی پروژه: اثر پروژه های پایین دستی و ارزش کارایی
پروژه و ... حسابداری و قدرت مدیریت: اشغال کمون فرارا توسط ناپلئون (1799-1796) (
نشریه ... تاثیر بازاریابی رابطه ای بر رضایت مشتری: یک مطالعه موردی از دانشجویان
مقطع ... کاربرد مدل ISM در ارزیابی معیارهای انتخاب تولیدکنندگان هوشمند و رتبه
بندی ...

پروژه بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند ...

پروژه بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه
توسط دانشجو. چکیده: همراه با رقابتی شدن دانشگاهها در امر جذب دانشجو در سطح ملی و ...

موضوعات پایان نامه های رشته بانکی - modir123.ir

پایان نامه بررسی برقراری فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک ...
انتخاب و رتبه بندي شاخص هاي مؤثّر در اولويت بندي اعطاي تسهيلات به مشتريان ...
نقش امنيت در بانکداري الکترونيک (امضاء الکترونيک و امنيت شبکه) .... بررسی
میزان تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی بر تجهیز منابع بانک (به .... ترجمه مقالات
توسط سایت.

موافقت نامه اجرای دوره های کارآموزی در صنعت امضاء شد - دانشگاه گلستان

نقش شرکت های دانش بنیان ..... و تحقیقاتی اصفهان توسط وزیر علوم، تحقیقات و
فناوری .... دانشــگاه های کشــور در رتبه بندی های معتبر جهانــی، افزایش تعداد ....
فرآیند کلی معرفی و پذیرش کارآموز: ... دانشــجویان در دوره کارآموزی مشــمول بیمه
حوادث توسط موسسه .... وزارت عتف بعنوان کارگروه تخصصی فناوری عهده دار بررسی و
انتخاب.

پروژه بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند ...

پروژه بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه
توسط دانشجو. چکیده: همراه با رقابتی شدن دانشگاهها در امر جذب دانشجو در سطح ملی و ...

Copy of ذخيره کتابخانه

15, بيرجندي، پرويز, A General English Course For University Students, 543 .....
434, آزاد، علي اصغر, پروژه ارزيابي و رتبه بندي عوامل موثر بر فروش مواد غذايي در ...
461, وفاخواه، سارا, پروژه بازاريابي خدمات اموزشي مبتني بر آميخته بازاريابي مطالعه
... پروژه بررسي ارتباط بين مطلوبيت و امکان پذيري درک شده توسط دانشجويان با ...

رشته های تحصیلی - موسسه آموزش عالی ناصر خسرو

روانشناس به بررسی نحوه ادراک محیط توسط موجود زنده یعنی ما دانش‌آموزان از محیط خود و
... راه رفتن، اما فرایندهای ذهنی به اعمال و فرایند‌هایی اشاره دارد که به صورت مستقیم
قابل ... برخی از رشته های روانشناسی هم اکنون کاملا جا افتاده اند و بسیاری از دانشگاه
ها به .... در رشته هنرهای تجسمی دانشجو با آشنا شدن به خصوصیات عناصر اولیه تجسمی
و ...

دانلود پایان نامه مدیریت|پایان نامه|پروژه|تحقیق|کارشناسی و ارشد

SA30- پایان نامه بررسی نقش و تأثیر خلاقیت در افزایش بهره وری کارکنان اداره
تعاون ... SA104- بررسي رابطه هوش هیجانی و یادگیری سازمان در بین دانشجویان
دانشگاه پیام ... SA112- بررسي اثرات آميخته بازاريابي برروي " ارزش ويژه برند" با
تاکيد بر اثر ... Mo19-بررسی رابطه و رتبه بندی عوامل کیفیت زندگی کاری QWL
در عملکرد ...

دانلود تحقیق در مورد بازاریابی مناسب با APH

3 سپتامبر 2016 ... اس فایل – مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی. … انتخاب
... مقاله “انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP با رویکرد …
انتخاب ..... بررسی و رتبه¬بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند – … ...
بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو (مورد مطالعه … ۱۸ .

پایان نامه های دانشجوئی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

لاله سلیمی زاده. 3. بررسی تأثیر مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار بر چابکی
سازمانها ... معماری ساختار و اجزاء سیستم اطلاعات بازاریابی محصولات کشاورزی.
چکیده.

دانلود پایان نامه بررسی رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در ...

... و رتبه بندي نقش اجزاي آميخته بازاريابي در فرايند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو
.... پروژه mcdm : رتبه بندی آلترناتیوهای موجود لپ تاپ در بازار از دید مصرف کننده ...

انجام پایان نامه مدیریت

دانشجویان می توانند قبل از انتخاب موضوع پژوهش خود جهت تنظیم پروپوزال در این
مرجع ... پایان نامه مدیریت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتقال فناوری در ...
پایان نامه مدیریت بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی كارآفرینانه بر رفتار ...
پایان نامه مدیریت بررسی رابطه جو سازمانی و نوآوری (مطالعه موردی: معاونت درمان دانشگاه
علوم ...

شناسه مقاله - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

امید است این نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع که دانشگاه صنعتی ...
کمیته‌های علمی، دبیرمحور و داور نقش به سزائی در ارزیابی و انتخاب مقالات برتر
داشته‌است. ..... ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری ترکیبی برای مسئله زمان بندی
وسایل نقلیه .... بررسي اثر فرآیندهای داخلی بر مديريت بهره‌وري در صنعت كاغذسازي،
مطالعه موردي ...

آمیخته بازاریابی - تحقیق ، مقاله ، پروژه ، ترجمه ، پاورپوینت

پایان-نامه-بررسی-و-رتبه-بندی-نقش-اجزای- پایان نامه بررسی و رتبه بندی نقش
اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو (مورد مطالعه : دانشگاه
...

بازاریابی - ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

مفهوم بازاریابی عصبی در سال ۱۹۹۰ توسط روانشناسان در دانشگاه هاروارد مطرح گردید.
... اگر Meme به طور مناسب انتخاب شود ما چیزهای خوب مثل جکها یا آوازها را به یاد می
آوریم و ... بنابراین بازاریاب های عصبی مردم را بررسی می کنند (اسکن مغز، کشف
انگیزه های ... فعالیتی انسانی جهت اراضاء نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله
محصولات.

عنوان پایان نامه ‌های دانشگاه آزاد اسلامی در موضوع - وبلاگ رسمی فائزه دانه ...

7- رتبه بندی عوامل مؤثر بازاریابی ( قابل کنترل ) بر تصمی ... 25- بررسی نقش
ابزار آمیخته پیشبرد (ترفیعات) در مدیریت بازاریابی شرکت‌های داروسازی تابعه ...

بزرگترین بانک جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران - بتسا - مطالب ...

در این تحقیق کاربرد برنامه ریزی خطی در مدیریت سبد بانک ها مورد بررسی قرار می
گیرد. .... واحد زاهدان، علیرضا شهرکی دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه سیستان و
بلوچستان ... به صورت اعداد فازی است )، سپس با استفاده از رتبه بندی اعداد فازی مدل
دوگان به ... انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP با رویکرد
برنامه ...

بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب ...

بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط
دانشجو (مورد مطالعه : دانشگاه ….) چکیده: همراه با رقابتی شدن دانشگاه ها در امر جذب ...

نقش رفتار مصرف کننده در طراحی آمیزه بازاریابی

لازمه موفقیّت مدیریت بازاریابی در این فرآیند، شناخت و درک صحیح رفتار ... فرزانه
صانعی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ...
مهمترین ویژگیها رتبه بندی شده اند، و تلاش شود تا باورهایی قوی مبنی بر اینکه ....
منظور از آمیزه، آمیخته یا ترکیب این است که بین این اجزاء می بایست یک نگرش ...

ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت در ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻚ رﻓﺎه اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران. (. ازدﻳﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. ) ... ﺑﺮرﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ
آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎ ﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ... ﺗﺎﺛﻴﺮﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻣﻴﺰان ﻓ ... ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﻴﻨﻪ هﺎ
وﻋﻮاﻣﻠﻤﻮﺛﺮدر ﻓﺮار ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ ... رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻟﯽ .... ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار درﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﺟﺎذﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺗﺠـﺎري؛ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ.

مشاوره پايان نامه

دانلود پروژه حسابداری با استفاده از اکسل ، excel ، حقوق دستمزد، صورت مغایرت ...
فرایند انجام کار پایان نامه ... 2-تهیه پرپزال و تایید آن توسط دانشگاه مربوطه ... 2807,
بررسی تاثیر كیفیت افشای اطلاعات بر قیمت سهام از دیدگاه پایداری اجزای سود ....
شناسائی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی بر فروش خرده فروشان ...

مقاله انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP با ...

مقاله انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP با رویکرد ... (3rd
National Congress of Pivotal Issues in Management) توسط علی منصوری, ... منوچهر
نوین روز - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه عبدالرحمن صوفی رازی
... از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی شناسایی معیارهای موثر بر انتخاب آمیخته ...

بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب ...

بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط
دانشجو (مورد مطالعه : دانشگاه ….) چکیده: همراه با رقابتی شدن دانشگاه ها در امر جذب ...

بررسی و رتبه¬بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب ...

بررسی و رتبه¬بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط
دانشجو (مورد مطالعه : دانشگاه ایلام). takbook; مدیریت ... پروژه آماده: بررسی جنبه های
مختلف و گونه های سیاه‌خروس قفقازی (۸۷ صفحه فایل ورد – word). پروژه آماده: بررسی ...

بزرگترین بانک جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران - بتسا - مطالب ...

در این تحقیق کاربرد برنامه ریزی خطی در مدیریت سبد بانک ها مورد بررسی قرار می
گیرد. .... واحد زاهدان، علیرضا شهرکی دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه سیستان و
بلوچستان ... به صورت اعداد فازی است )، سپس با استفاده از رتبه بندی اعداد فازی مدل
دوگان به ... انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP با رویکرد
برنامه ...

موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی | انتخاب موضوع ...

با مشاهده فهرست موضوع پایان نامه ها برای انتخاب موضوع ایده بگیرید. ... نامه مدیریت
بازرگانی گرایش بازاریابی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه ...
موردي: استان تهران); بررسي نقش سيستم هاي اطلاعات بازاريابي در فرآيند تدوين ...
رتبه بندي عوامل آميخته بازاريابي در تصميم خريد مصرف کنندگان خودروهاي پژو
پارس، ...

12 2-2-1-5 - پروژه بیست - پروژه ، مقاله ، پایان نامه

دانشجو: تابستان 1392. چکیده. در این تحقیق به بررسی و شناخت عوامل تاثیرگذار
در ... واژگان کلیدی: بستههای مسافرتی، بازاریابی و فرآیند تحلیل شبکهای ...
ضرایب وزندار تاثیر مستقیم هرکدام از عوامل روی گزینه های انتخاب مقصد 34 ... ها در
شکل گیری بسته های مسافرتی ارایه شده توسط دفاتر خدمات مسافرتی نقش بسزایی
دارند.

انجام پایان نامه در کرج

پس از تهیه پروپوزال و تایید آن توسط استاد، دانشجو تحقیق و تفحص و مطالعات خود
را آغاز نموده و ... اینجانب تا اکنون بیش از 50 پروژه تحلیل آماری انجام داده امspss pls ...
1- پایان نامه کارشناسی ارشد جبر، رده بندی گروه های ابرحل پذیر متناهی ... اینجانب
فارغ التحصیل ارشد مکانیک تبدیل از دانشگاه علم و صنعت خواستار همکاری به عنوان
...

ادامه پایان نامه های مدیریت - سامانه نوین مسداک

... به کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های ... و
رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو;
پایان .... دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ...

مقاله در مورد انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک ...

در این میان تصمیم گیری راجع به انتخاب عناصر آمیخته بازاریابی (محصول، ... نرم
افزار Expert Choice (انتخاب خبره) وزن نهایی هر یک از اجزای عناصر آمیخته
بازاریابی ... واژه های کلیدی :آمیخته بازاریابی – تکنیک فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی (AHP) .... زمینه های مختلفی مانند سیاست و برنامه ریزی شهری، تخصیص
منابع، رتبه بندی ...

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد - موسسه پژوهشی پارس تز ایرانیان

9 ژوئن 2015 ... مقايسه تطبيقي فرآيند هاي ساخت واژه بين مطالعات دانشمندان اسلامي و جديد ... بررسی
و مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانشجویان مرد ورزشکار و غیر ورزشکار ..... در این
قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه، پروژه، تحقیق در زمینه ..... شناسایی و رتبه
بندی شاخصهای آمیخته بازاریابی بیمه عمر با استفاده از مدل 4p و 4c

پژوهش سرا

2-اولویت بندی پروژه های راهسازی راه های روستایی استان– با بکارگیری مدل “تصمیم
... 26-بررسی نقش دانشگاه آزاد اسلامی در مشارکت زنان (با تاکید بر اشتغال) از ...... و
رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو ...

سری اول - فایل برتر - جزوات ناب رشته مدیریت

پایان نامه بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات
ایران ... دانشجویان محترم رشته مدیریت بازرگانی در این قسمت می توانند نسبت به
دانلود پایان .... شرح محصول : در اين پروژه به نقش رهبري سازمان در ايجاد سازمان هاي
يادگيرنده و ..... پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عناصر آمیخته بازاریابی خدمات موثر
بر ...

ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت در ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻚ رﻓﺎه اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران. (. ازدﻳﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. ) ... ﺑﺮرﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ
آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎ ﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ... ﺗﺎﺛﻴﺮﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻣﻴﺰان ﻓ ... ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﻴﻨﻪ هﺎ
وﻋﻮاﻣﻠﻤﻮﺛﺮدر ﻓﺮار ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ ... رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻟﯽ .... ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار درﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﺟﺎذﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺗﺠـﺎري؛ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ.

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد - موسسه پژوهشی پارس تز ایرانیان

9 ژوئن 2015 ... مقايسه تطبيقي فرآيند هاي ساخت واژه بين مطالعات دانشمندان اسلامي و جديد ... بررسی
و مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانشجویان مرد ورزشکار و غیر ورزشکار ..... در این
قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه، پروژه، تحقیق در زمینه ..... شناسایی و رتبه
بندی شاخصهای آمیخته بازاریابی بیمه عمر با استفاده از مدل 4p و 4c

سایت تخصصی انجام پایان نامه مدیریت

نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد
کشور ... مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان ...
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب شعار تبلیغاتی بانک با کمک ... و
رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال و بررسی دو برند .....
دانشگاه تهران.

مدیریت بازرگانی - دانشگاه شهید بهشتی

8, 6, محمدی زاده،علی, 1374, ابراهیمی ،عبدالحمید, بررسی وضعیت صادرات میوه ...
بررسی فرایند صادرات شرکتهای شاغل در بخش نساجی و پوشاک و ارائه راه کارهای آینده
.... نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صادرات خرمادر استان خوزستان طی سالهای 76-73,
230 ..... شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک مسکن
با ...

آرشیو مقاله های مجازی ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش

بررسی رابطه سواد اطلاعاتي با مدیریت دانش دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان سنندج
... شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی انتخاب استراتژی مدیریت دانش در شهرداری
تهران با بهره ... بررسی تأثیر فرآیند مدیریت دانش بر خلق ایده‌های نوآورانه مطالعه
موردی شرکت تجاری دنیلی .... نقش مدیریت دانش در ترکیب بهینه آمیخته بازاریابی
خدمات.

بررسی و رتبه¬بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب ...

24 ژانويه 2017 ... بررسی و رتبه¬بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط
دانشجو (مورد مطالعه : دانشگاه ایلام). به صورت ورد ودر ۱۲۲صفحه همراه ...

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

65, 65, بررسی معیار های موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل
... 82, 82, بررسی نقش سیستم های اطلاعات بازاریابی در فرآیند تدوین استراتژی ...
89, 89, بررسی اثر بخشی فعالیتهای ترویجی انجام شده در زمینه بیمه های عمر توسط
.... 126, 126, رتبه بندی عوامل آمیخته بازاریابی در تصمیم خرید مصرف کنندگان ...

رشته های تحصیلی - موسسه آموزش عالی ناصر خسرو

روانشناس به بررسی نحوه ادراک محیط توسط موجود زنده یعنی ما دانش‌آموزان از محیط خود و
... راه رفتن، اما فرایندهای ذهنی به اعمال و فرایند‌هایی اشاره دارد که به صورت مستقیم
قابل ... برخی از رشته های روانشناسی هم اکنون کاملا جا افتاده اند و بسیاری از دانشگاه
ها به .... در رشته هنرهای تجسمی دانشجو با آشنا شدن به خصوصیات عناصر اولیه تجسمی
و ...

نمونه موضوع پایان نامه ها - موسسه آموزش عالی شمس تبریزی

12 نوامبر 2016 ... عنوان پایان نامه های انجام شده برای رشته حسابداری بررسی حساسیت سرمایه گذاری به
تامین ... نقش اندازه شرکت و نوع صنعت در چسبندگی هزینه و عوامل تاثیرگذار به آن ...
بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی برابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری ... بررسی،
تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود بهره وری نیروی انسانی (مورد ...

12 2-2-1-5 - پروژه بیست - پروژه ، مقاله ، پایان نامه

دانشجو: تابستان 1392. چکیده. در این تحقیق به بررسی و شناخت عوامل تاثیرگذار
در ... واژگان کلیدی: بستههای مسافرتی، بازاریابی و فرآیند تحلیل شبکهای ...
ضرایب وزندار تاثیر مستقیم هرکدام از عوامل روی گزینه های انتخاب مقصد 34 ... ها در
شکل گیری بسته های مسافرتی ارایه شده توسط دفاتر خدمات مسافرتی نقش بسزایی
دارند.

تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد فیروزکوه

6 سپتامبر 2013 ... پروپزال دانشجو حسين شنائيان با عنوان « بررسي و رتبه بندي شاخص هاي ... پروپزال
دانشجو فاطمه كاشي با عنوان «بررسي نقش بازارگرائي بر .... با عنوان « بررسي
همسوئي راهبرد عمليات در فرايند توليد بنگاه هاي كوچك و زودبازده » تایید شد. .....
محصول و قيمت از عوامل آميخته بازاريابي بر انتخاب برند تجاري در جهت ...

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت ششممرجع دانلود متن کامل ...

28 مه 2014 ... دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری ... دانلود پایان
نامه ارشد:رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی با سازگاری دانشجویان دانشکده های مهندسی
دانشگاه ... بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب ...
پایان نامه ارشد رشته مدیریت صنعتی : تسطیح منابع نامحدود پروژه با ...

MBA در کسب و کار

MBA در کسب و کار - انجام پروژه دانشجویی رشته مدیریت,مقاله,پایان نامه,تحقیق ... +
نوشته شده توسط سامان ادیب در شنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۵ و ساعت 21:46 | نظر بدهید ... و
رتبه بندی عوامل موثر در بروز تاخير و افزايش هزينه در پروژه هاي; بررسی و نقش ....
مدلی که تأثیر تلاش آمیخته بازاریابی را بر روی تصویر شرکت در اقتباس از نام ...

عناوین پایان نامه ارشد و دکتری - مهرداد پرچ

1 دسامبر 2014 ... ۲۵- بررسی میزان اثربخشی ساختار بسیج دانشجویی در دانشگاه های هدف از دیدگاه
مدیران میانی ... ۳۵- بررسی رابطه بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی در بین … ... ۵۸-
بررسی نقش میانجیگری معنویت درکاردر رابطه بین تعهد سازمانی وآمادگی ..... ۲۸۳-
شناسائی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی بر فروش خرده ...

عنوان پایان نامه ‌های دانشگاه آزاد اسلامی در موضوع - وبلاگ رسمی فائزه دانه ...

7- رتبه بندی عوامل مؤثر بازاریابی ( قابل کنترل ) بر تصمی ... 25- بررسی نقش
ابزار آمیخته پیشبرد (ترفیعات) در مدیریت بازاریابی شرکت‌های داروسازی تابعه ...

بررسی و رتبه¬بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب ...

آمیخته بازاریابی فرایند انتخاب انتخاب دانشگاه دانلود پروژه دانلود تحقیق دانلود
پژوهش ... بررسی و رتبه¬بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی از حیث میزان
تأثیرگذاری در فرایند ..... 2-9 اجزای آمیخته بازاریابی مؤثر در انتخاب دانشگاه توسط
دانشجو.

گزارش عملکرد سال 1390 - پژوهشکده پولی و بانکی

پژوهش در فرايند توسعه علم و فناوري و به تبع آن رشد و توسعه جوامع از نقش و اهميت
.... پژوهشکده با همکاري مركز بازاريابی خدمات مالی، در راستای توسعه مهارت هاي
مديريتي و ... و ابزارهاي آميخته .... در اين كارگاه كارشناسان حوزه بانکی، اعضای هيئت
علمی دانشگاه ها و دانشجويان .... سازمان های رتبه بندی اعتباری و بررسی جايگاه رتبه
ای ايران.

باسمه تعالی موضوعات تصویب شده درس سمینار ویژه در گروه فناوری ...

416, کبرا نیازی شهرکی, دکتر اکبری, بررسی کاربردهای داده کاوی در یادگیری و
آموزش ... 430, نوید مشهدی, دکتر بوشهریان, فرایندهای کسب و کار هوشمند و نقش آنها در
... 434, زهره حقدل, دکتر هاشمی, انتخاب نسخه مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچه در
گرید داده .... 491, لادن نجفی, دکتر اکبریان, مروری بر اجزای آمیخته بازاریابی سنتی
و ...

عوامل موثر بر موفقیت پروژه هاي انتقال فناوری بین المللي با حمایت سازم

روش پژوهش آمیخته، مدل سازي معادالت ساختاري، حداقل مربعات جزئي. ... در بقیۀ روش هاي
اکتساب توانمندي فناورانه، فرآیند انتقال فناوری مطرح مي باشد. ... بررسی و رتبه
بندی عامل های مؤثر بر سازوکار بهکارگیری رویکرد نوآوریِ باز در صنعت هوایی ایران.
55 ... نقش سازمان تسهیل گر در مقایسه با سایر عوامل در مدل موفقیت پروژه های انتقال ...

سایت تخصصی انجام پایان نامه مدیریت

نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد
کشور ... مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان ...
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب شعار تبلیغاتی بانک با کمک ... و
رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال و بررسی دو برند .....
دانشگاه تهران.

دانلود نسخه خطی نایاب،نفیس و هنری قرآن کریم کتابت شده در دوران تیموری با تذهیب زیبا و ترجمه فارسی

آموزش آسان لغات زبان انگلیسی به وسیله فلش کارت های تصویری

دانلود تحقیق رساله موسوم به -یک کلمه-اثر میرزا یوسف خان مستشارالدوله

دانلود پاورپوینت رشته حسابداری درمورد تئوری حسابداری فصول اول دوم و سوم

دانلود فایل های مهم(جهت دانلود روی لینک هر محصول کلیک کنید)

سنگهای تزئینی در ساختمانی 11 ص

دانلود فایل روت گوشی سامسونگ گلکسی اس تری نئو مدل Samsung GALAXY S3 Neo GT-I9301I در آندروید 4.4.2 با لینک مستقیم

نت پیانو

پاورپوینت روش های نوین ساختمان سازی شامل 3d panel , سیستم lsf .و چندین سیستم دیگر

دانلود پاورپوینت آماده درس 15 مطالعات اجتماعی هشتم(حملۀ چنگیز و تیمور به ایران)