دانلود فایل


پروژه بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو - دانلود فایلدانلود فایل پایان نامه بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو

دانلود فایل پروژه بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو چکیده:
همراه با رقابتی شدن دانشگاه­ها در امر جذب دانشجو در سطح ملی و بین­المللی بسیاری از دانشگاه­های جهان درصدد برآمده­اند تا سلائق داوطلبان خود را شناسایی و بر اساس آن­ها برای دانشگاه برنامه­ریزی کنند که برای این منظور از روش­ها و ابزارهای بازاریابی استفاده می­کنند. در ایران هنوز دانشگاه­ها به طور جدی به این امر نپرداخته­اند؛ در نتیجه هدف این مطالعه بررسی و رتبه­بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی از حیث میزان تأثیرگذاری در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام می باشد. پژوهش حاضر شامل 6000 نفر دانشجو در دانشگاه ایلام می باشد که تعداد 360 پرسشنامه توزیع و تمامی آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار SPSS18 و LISREL 8.80 داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که تمام آمیخته­های بازاریابی مورد مطالعه در انتخاب دانشگاه توسط دانشجو تأثیر دارند و با توجه به مفهوم آمیخته بازاریابی و نقش آن، مدیران دانشگاه باید ترکیبی از آمیخته­ که در این دانشگاه کاربردی­تر است و در زمینه جذب دانشجو می­تواند موفق­تر عمل کند، را تعریف و با نهایت تلاش و دقت اجرا کنند تا بتوانند در محیط بازار رقابتی پیروز میدان باشند.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
محیط آموزش عالی به طور فزاینده­ای رقابتی شده است و مؤسسات مجبورند برای جذب دانشجویان در بازاریابی ثبت­نام رقابت کنند(مارینگ،2006). همراه با رقابتی شدن دانشگاه­ها در امر جذب دانشجو اعم از سطح ملی و بین­المللی، بسیاری از دانشگاه­های جهان در صدد برآمده­اند تا سلائق داوطلبان خود را شناسایی و بر اساس آن­ها برای دانشگاه برنامه­ریزی کنند. این موضوع با رشد و توسعه­ی دانشگاه­های جهان اهمیت قابل ملاحظه­ای یافته است. دانشگاه­های جهان برای جذب بیشتر دانشجویان از ابزارهایی نظیر بهره­گیری از دانش مدیریت، تبلیغات و به کار­گیری روش­های پیشرفته­ی بازاریابی استفاده می­کنند و تحقیقات برای جذب بیشتر دانشجو در جهان با شتابی پرهیاهو در جریان است. این امر یک مسئله­ی مهم و نیازمند توجه جدی می­باشد.
دانشگاه­های مختلف (دولتی، پیام­نور، غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد، دانشگاه علمی کاربردی) هر کدام به نوعی سعی در جذب افراد بیشتری در درون سیستم خود دارند تا از مزایای حاصل از طرف دولت و از طرف متقاضیان بهره­مند شوند(نفیسی،1380). در این کشاکش، دانشگاهی برنده خواهد شد که از ابزارهای بازاریابی به نحو شایسته­ای استفاده کند.
در ایران هنوز دانشگاه­ها به طور جدی به این امر نپرداخته­اند؛ زیرا دانشگاه­های ایران هنوز از مخاطبینی برخوردارند که پشت در­های دانشگاه خود را برای کنکور آماده می­سازند. این امر مهم­ترین مسئله­ی تحقیق حاضر و برطرف شدن شکاف دانشی موجود میان سیستم­های دانشگاهی ایران در مقایسه با نظام­های دیگر کشور­های جهان ضرورت تحقیقی با این عنوان را تشکیل می­دهد. لذا به عنوان ضرورت این تحقیق باید ذکر شود که مهم­ترین بهره­برداران نتایج تحقیق حاضر دانشگاه­هایی هستند که نتایج این پژوهش برای آن­ها اهمیت دارد تا با استفاده از آن به مقابله با تهدیدات بیرونی و شناخت نقاط ضعف خود به منظور تبدیل آن­ها به فرصت و نقاط قوت اقداماتی را انجام دهند.
1-4- اهداف تحقیق:
1-4-1- اهداف کلی:
1- شناسایی میزان تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.
2- رتبه­بندی میزان تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

1-4-2- اهداف جزئی:
1- شناسایی میزان تأثیر قیمت­گذاری در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.
2- شناسایی میزان تأثیر مکان در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.
3- شناسایی میزان تأثیر ترفیع در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.
4- شناسایی میزان تأثیر تجهیزات فیزیکی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام
5- شناسایی میزان تأثیر محصول در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام .
6- شناسایی میزان تأثیر فرایند (رویه­ها) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.
7- شناسایی میزان تأثیر افراد (اساتید و کارکنان دانشگاه) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.
1-5- سؤالات تحقیق:
1-5-1- سؤالات کلی:
1- میزان تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام چگونه است؟
2- رتبه­بندی میزان تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام چگونه است؟
1-5-2- سؤالات جزئی:
1- میزان تأثیر قیمت­گذاری در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام چگونه است؟
2- میزان تأثیر مکان در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام چگونه است؟
3- میزان تأثیر ترفیع در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام چگونه است؟
4- میزان تأثیر تجهیزات فیزیکی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام چگونه است؟
5- میزان تأثیر محصول در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام چگونه است؟
6- میزان تأثیر فرایند (رویه­ها) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام چگونه است؟
7- میزان تأثیر افراد (اساتید و پرسنل دانشگاه) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام چگونه است؟

تعداد صفحات 133 word
فهرست مطالب
فصل اول...................................................................................................................................1
کليات تحقيق............................................................................................................................1
1-1 مقدمه.................................................................................................................................1
1-2 بیان مسئله..........................................................................................................................1
1-3 اهميت وضرورت تحقيق....................................................................................................3
1-4 اهداف تحقیق....................................................................................................................4
1-4-1 اهدف کلی................................................................................................................... 4
1-4-2 اهداف جزئی.................................................................................................................4
1-5 سؤالات تحقیق...................................................................................................................4
1-5-1 سؤالات کلی ................................................................................................................4
1-5-2 سؤالات جزئی...............................................................................................................5
1-6 قلمرو تحقيق.....................................................................................................................5
1- 7 روش­شناسی تحقیق.........................................................................................................5
1-8 کاربرد نتایج تحقیق............................................................................................................6
1-9 متغیرهای تحقیق.................................................................................................................7
1- 10 تعریف متغیرها................................................................................................................7
1-10-1 تعریف مفهومی متغیرها................................................................................................7
1-10-2 تعريف عملياتي متغيرها................................................................................................8
1-11 تعریف واژه­ها..................................................................................................................9
فصل دوم ...............................................................................................................................10
ادبیات و پیشینه تحقیق.............................................................................................................10
2-1 مقدمه..............................................................................................................................10
2-2 تعریف بازاریابی..............................................................................................................10
2-3 آمیخته بازاریابی...............................................................................................................12
2-4 تعریف و مفهوم تصمیم­گیری...........................................................................................13
2-5- رفتار مصرف­کننده.........................................................................................................15
2-5-1 گرایش خریدار ........................................................................................................16
2-6 خدمات........ ..... ...........................................................................................................19
2-6-1 تعریف خدمات...........................................................................................................19
2-6-2 ویژگی­های خدمات ..................................................................................................20
2-6-3 انواع خدمات .............................................................................................................21
2-6-4 آمیخته­ی بازاریابی خدمات.........................................................................................22
2-7 بازاریابی در آموزش عالی.............................................................................................. 24
2-8- آمیخته بازاریابی در آموزش عالی.................................................................................. 24
2-9 اجزای آمیخته بازاریابی مؤثر در انتخاب دانشگاه توسط دانشجو..................................... 25
2-9-1 محصول(خدمت).........................................................................................................25
2-9-2 قیمت.........................................................................................................................29
2-9-3 ترفیع..........................................................................................................................33
2-9-3-1 تبلیغات...................................................................................................................34
2-9-3-2 پیشبرد فروش..........................................................................................................35
2-9-3-3 روابط عمومی.........................................................................................................35
2-9-3-4 فروش شخصی........................................................................................................36
2-9-3-5 بازاریابی مستقیم......................................................................................................36
2-9-4 مکان..........................................................................................................................37
2-9-5 افراد (اساتید وکارکنان دانشگاه) ................................................................................39
2-9-6 شواهد فیزیکی............................................................................................................40
2- 9- 7 عملیات یا فرآیند.......................................................................................................41
2-10 پژوهش­های داخلی........................................................................................................43
2-11 پیشینه خارجی..............................................................................................................43
2-12 مطالعه مروری دانشگاه ایلام..........................................................................................51
2-13 نتیجه گیری و ارائه مدل مفهومی تحقیق...........................................................................53
فصل سوم................................................................................................................................55
روش تحقیق............................................................................................................................55
3-1 مقدمه.............................................................................................................................55
3-2 روش­شناسی تحقیق........................................................................................................55
3-3 فرایند تحقیق...................................................................................................................56
3-3-1 جامعه آماری مورد مطالعه............................................................................................56
3-3-2 نمونه­یآماری............................................................................................................56
3-3-3- روش نمونه­گیری.......................................................................................................56
3-3-4- روش تعیین حجم نمونه..............................................................................................56
3-4 منابع و روش­های گردآوری اطلاعات.............................................................................57
3-4-1 مطالعات کتابخانه­ای...................................................................................................57
3-4-2 مطالعات میدانی..........................................................................................................57
3-5 تحلیل پرسشنامه..............................................................................................................57
3-6 قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه......................................................................................58
3-7 تعیین اعتبار یا روایی پرسشنامه........................................................................................59
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها...........................................................................................59
3-8- 1 آزمون کولموگروف – اسمیرنوف..............................................................................60
3-8-2 مدل الگوسازی معادلات ساختاری...............................................................................60
3-8-3 معیارهای برازش.........................................................................................................60
3-9 خلاصه فصل .................................................................................................................63
فصل چهارم.............................................................................................................................64
تجزیه و تحلیل داده ها..............................................................................................................64
4-1 مقدمه..............................................................................................................................64
4-2تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................................................64
4-2-1تحلیل های توصیفی.......................................................................................................64
4-2-1-1 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسیت..............................................................65
4-2-1-2 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب دانشکده............................................................66
4-2-1-3 توزيع فراواني پاسخگويان براساس مقطع تحصیلی....................................................66
4-2-1-4 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب بومی یا غیربومی.................................................67
4-2-1-5 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سن....................................................................68
4-2-1-6 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب دوره­های آموزشی شبانه و روزانه.....................68
4-2-1-7 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغیرهای مفهوم نهفته­ی آمیخته بازاریابی............69
4-3 استاندارسازی ابزار اندازه گیری مفاهیم تحقیق..................................................................69
4-3-1 تحلیل عاملی تأییدی آمیخته¬های بازار........................................................................70
4-3-2- تحلیل عاملی تأییدی مفهوم نهفته¬ی آمیخته بازاریابی................................................72
4-4- آزمون نرمال بودن داده­ها...............................................................................................74
4-4-1 محاسبه چولگي و کشيدگي ........................................................................................74
4-4-2 آزمون شاپيرو­-ويلک يا آزمون کولموگروف-اسميرنوف............................................74
4-5 نتایج حاصل از بررسي، تجزيه و تحليل سؤالات...............................................................75
4-5-1 نتایج حاصل از بررسي سؤال اول تحقیق.......................................................................75
4-5-2 نتایج حاصل از بررسي سؤال دوم تحقیق.......................................................................76
4-5-3 نتایج حاصل از بررسي سؤال سوم تحقیق......................................................................77
4-5-4 نتایج حاصل از بررسي سؤال چهارم تحقیق...................................................................77
4-5-5 نتایج حاصل از بررسي سؤال پنجم تحقیق.....................................................................78
4-5-6 نتایج حاصل از بررسي سؤال ششم تحقیق.....................................................................79
4-5-7 نتایج حاصل از بررسي سؤال هفتم تحقیق....................................................................80
4-5-8 رتبه­بندی اجزای آمیخته...............................................................................................80
4-6 تحلیل براساس ویژگی جمعیت شناختی............................................................................85
4-6-1 تأثیر جنسیت بر هرکدام از متغیرها................................................................................85
4-6-2 تأثیر سن بر هرکدام از متغیرها......................................................................................86
4-6-3 تأثیر دانشکده بر هرکدام از متغیرها..............................................................................86
4-6-4 تأثیر بومی و غیر بومی بودن بر هرکدام از متغیرها.........................................................87
4-6-5 تأثیر دوره­های آموزشی روزانه و شبانه بر هرکدام از متغیرها..........................................87
4-6-6 تأثیر تحصیلات بر هرکدام از متغیرها............................................................................88
4-7خلاصه فصل.....................................................................................................................89
فصل پنجم...............................................................................................................................90
نتیجه­گیری و پیشنهادات..........................................................................................................90
5-1 مقدمه.............................................................................................................................90
5-2 نتایج حاصل از بررسی سؤالات پژوهش...........................................................................90
5-2-1 نتایج حاصل از سؤال اول.............................................................................................90
5-2-2 نتایج حاصل از سؤال دوم.............................................................................................91
5-2-3 نتایج حاصل از سؤال سوم............................................................................................91
5-2-4 نتایج حاصل از سؤال چهارم.........................................................................................92
5-2-5 نتایج حاصل از سؤال پنجم...........................................................................................92
5-2-6 نتایج حاصل از سؤال ششم...........................................................................................93
5-2-7 نتایج حاصل از سؤال هفتم...........................................................................................93
5-3 پیشنهادات........................................................................................................................94
5-3-1پیشنهاد به مدیران دانشگاه.............................................................................................94
5-3-2 پیشنهاد به محققین آینده..............................................................................................95
5-3-3 محدودیت تحقیق........................................................................................................95
فهرست منابع...........................................................................................................................96
ضمایم................................................................................................................................. 105
خروجی نرم­افزار لیزرل......................................................................................................... 105
مدل­های اندازه گیری متغیر های آمیخته بازاریابی...................................................................106


بازاریابی


آمیخته


آمیخته بازاریابی


فرایند انتخاب دانشگاه


تعریف بازاریابی


خدمات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


انجام پایان نامه مدیریت

دانشجویان می توانند قبل از انتخاب موضوع پژوهش خود جهت تنظیم پروپوزال در این
مرجع ... پایان نامه مدیریت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتقال فناوری در ...
پایان نامه مدیریت بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی كارآفرینانه بر رفتار ...
پایان نامه مدیریت بررسی رابطه جو سازمانی و نوآوری (مطالعه موردی: معاونت درمان دانشگاه
علوم ...

The Core of Design Thinking and its Archi- tectural Application

داده های حسي و تبدیل آن ها در فرآگردهاي پردازش ذهني و بازنمایي و. تداعي به معاني مهم
ترین نقش را ایفا می کند، پرداختن به ادراک محيط و. احساس آن اهميت ... سال آخر در
رشته معماری در مقطع کارشناسی ارشد را انتخاب کرد و از ... بنابراین، روش موثر در
تفکر طراحی شامل اجزا هم گرا برای پرسيدن ... مدل فرآیند خالقيت وتوليد ایده توسط
وار و نيل.

شناسه مقاله - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

امید است این نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع که دانشگاه صنعتی ...
کمیته‌های علمی، دبیرمحور و داور نقش به سزائی در ارزیابی و انتخاب مقالات برتر
داشته‌است. ..... ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری ترکیبی برای مسئله زمان بندی
وسایل نقلیه .... بررسي اثر فرآیندهای داخلی بر مديريت بهره‌وري در صنعت كاغذسازي،
مطالعه موردي ...

رشته های تحصیلی - موسسه آموزش عالی ناصر خسرو

روانشناس به بررسی نحوه ادراک محیط توسط موجود زنده یعنی ما دانش‌آموزان از محیط خود و
... راه رفتن، اما فرایندهای ذهنی به اعمال و فرایند‌هایی اشاره دارد که به صورت مستقیم
قابل ... برخی از رشته های روانشناسی هم اکنون کاملا جا افتاده اند و بسیاری از دانشگاه
ها به .... در رشته هنرهای تجسمی دانشجو با آشنا شدن به خصوصیات عناصر اولیه تجسمی
و ...

موضوع در مورد پایان نامه (مدیریت ) - وبلاگ شخصی لطیف امامی

شناسایی و رتبه بندی عناصر تفکر استراتژیک در دانشگاه جهت جذب دانشجویان
خارجی ... مديريت استراتژيك ريسك در پروژه ها; -بكارگيري تئوري فازي در كارت
امتيازي متوازن .... انتخاب آميخته بازاريابي مناسب با استفاده از تكنيك AHP با
رويكرد برنامه ريزي ... بررسي نقش سيستم هاي اطلاعات بازاريابي در فرآيند تدوين
استراتژي ...

مشاوره پايان نامه

دانلود پروژه حسابداری با استفاده از اکسل ، excel ، حقوق دستمزد، صورت مغایرت ...
فرایند انجام کار پایان نامه ... 2-تهیه پرپزال و تایید آن توسط دانشگاه مربوطه ... 2807,
بررسی تاثیر كیفیت افشای اطلاعات بر قیمت سهام از دیدگاه پایداری اجزای سود ....
شناسائی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی بر فروش خرده فروشان ...

بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب ...

بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط
دانشجو (مورد مطالعه : دانشگاه ….) چکیده: همراه با رقابتی شدن دانشگاه ها در امر جذب ...

ﮐﯿﺶ و اراﺋﻪ ﺑﺎزار ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺷﻨﺎ

ﻫﺎي وﺳﯿﻊ از ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻨﻄﻘﻪ ... اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي،. ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺖ، ... ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ارا ... ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺎزار ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ و ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
... ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺨﺮاج و رﺗﺒﻪ ... و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﮐﺎرﺑﺮد و ﻋﺪم ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﻫﺮ ﺑﺎزار اﺳﺖ
.

رشته های تحصیلی - موسسه آموزش عالی ناصر خسرو

روانشناس به بررسی نحوه ادراک محیط توسط موجود زنده یعنی ما دانش‌آموزان از محیط خود و
... راه رفتن، اما فرایندهای ذهنی به اعمال و فرایند‌هایی اشاره دارد که به صورت مستقیم
قابل ... برخی از رشته های روانشناسی هم اکنون کاملا جا افتاده اند و بسیاری از دانشگاه
ها به .... در رشته هنرهای تجسمی دانشجو با آشنا شدن به خصوصیات عناصر اولیه تجسمی
و ...

رساله ها و پایان نامه ها - وبسایت شخصی دکتر آرش شاهین

بررسی تاثیر روش شش سیگما بر هزینه های کیفیت با مطالعه موردی در شرکت توان
.... اولویت بندی و تحلیل توانمندسازهای EFQM با استفاده از رویکرد QFD – مطالعه ...
انتخاب تامین کنندگان با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ....
نقش تعدیل کننده نوگرایی مصرف کننده – با مطالعه موردی بر دانشجویان دانشگاه
اصفهان.

وبسایت دکتر علی ربیعی | مشخصات فردي تحصيلات و شرح سوابق ...

27 آگوست 2014 ... تدريس در مقطع دكترا و كارشناسي ارشد دانشكده علوم سياسي دانشگاه .... مجله علمی
پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین دانشگاه اصفهان . ... نشریه فصلنامه علمی پژوهشی
فرآیند مدیریت توسعه . ... بررسی نقش عوامل موثربر موانع کارافرینی سازمانی . ...
شناسایی و رتبه بندی عوامل ریسک زنجیره تامین گروه صنایع غذایی و ...

ﮐﯿﺶ و اراﺋﻪ ﺑﺎزار ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺷﻨﺎ

ﻫﺎي وﺳﯿﻊ از ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻨﻄﻘﻪ ... اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي،. ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺖ، ... ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ارا ... ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺎزار ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ و ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
... ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺨﺮاج و رﺗﺒﻪ ... و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﮐﺎرﺑﺮد و ﻋﺪم ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﻫﺮ ﺑﺎزار اﺳﺖ
.

ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت در ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻚ رﻓﺎه اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران. (. ازدﻳﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. ) ... ﺑﺮرﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ
آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎ ﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ... ﺗﺎﺛﻴﺮﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻣﻴﺰان ﻓ ... ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﻴﻨﻪ هﺎ
وﻋﻮاﻣﻠﻤﻮﺛﺮدر ﻓﺮار ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ ... رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻟﯽ .... ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار درﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﺟﺎذﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺗﺠـﺎري؛ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ.

نمونه موضوع پایان نامه ها - موسسه آموزش عالی شمس تبریزی

12 نوامبر 2016 ... عنوان پایان نامه های انجام شده برای رشته حسابداری بررسی حساسیت سرمایه گذاری به
تامین ... نقش اندازه شرکت و نوع صنعت در چسبندگی هزینه و عوامل تاثیرگذار به آن ...
بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی برابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری ... بررسی،
تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود بهره وری نیروی انسانی (مورد ...

تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد فیروزکوه

6 سپتامبر 2013 ... پروپزال دانشجو حسين شنائيان با عنوان « بررسي و رتبه بندي شاخص هاي ... پروپزال
دانشجو فاطمه كاشي با عنوان «بررسي نقش بازارگرائي بر .... با عنوان « بررسي
همسوئي راهبرد عمليات در فرايند توليد بنگاه هاي كوچك و زودبازده » تایید شد. .....
محصول و قيمت از عوامل آميخته بازاريابي بر انتخاب برند تجاري در جهت ...

پایان نامه بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند ...

... و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو
... انتخاب دانشگاه توسط دانشجو (مورد ,فروش انواع پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی.

سایت تخصصی انجام پایان نامه مدیریت

نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد
کشور ... مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان ...
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب شعار تبلیغاتی بانک با کمک ... و
رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال و بررسی دو برند .....
دانشگاه تهران.

پروژه ها و پایان نامه ها - موسسه آموزش عالی آزاد بهار

در این تحقیق از آزمون فریدمن به منظور مقایسه و رتبه بندی هر یک از ابعاد پرسشنامه و
از ... موضوع: بررسی تطبیقی مدیریت منابع انسانی استراتژیک در شرکت نفت ....
حضوری توسط صاحب نظران که با روش تصادفی ساده از بین جامعه آماری تحقیق انتخاب
.... یافته ها نشان داد که رهبری وظیفه مدار بیشترین نقش را در نگهداشت کارکنان و ...

ﺟﺰوه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ . اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ. ﮔﻮﻧﻪ ... ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ
اﯾﺠﺎد ارزش از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ..... ي ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻤﮑﻦ آﻧﻬﺎ، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ را ﺑﻪ اﯾﺪه
.

وبسایت دکتر علی ربیعی | مشخصات فردي تحصيلات و شرح سوابق ...

27 آگوست 2014 ... تدريس در مقطع دكترا و كارشناسي ارشد دانشكده علوم سياسي دانشگاه .... مجله علمی
پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین دانشگاه اصفهان . ... نشریه فصلنامه علمی پژوهشی
فرآیند مدیریت توسعه . ... بررسی نقش عوامل موثربر موانع کارافرینی سازمانی . ...
شناسایی و رتبه بندی عوامل ریسک زنجیره تامین گروه صنایع غذایی و ...

بررسی و رتبه¬بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب ...

26 جولای 2016 ... بررسی و رتبه¬بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط
... 2-9 اجزای آمیخته بازاریابی مؤثر در انتخاب دانشگاه توسط دانشجو. ...... این پروژه به
شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید ...

پایان نامه های دانشجوئی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

لاله سلیمی زاده. 3. بررسی تأثیر مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار بر چابکی
سازمانها ... معماری ساختار و اجزاء سیستم اطلاعات بازاریابی محصولات کشاورزی.
چکیده.

Full page fax print - دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺎﻫﺪ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ، ﮔﺮﻭﻩ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ. **
.... ﺳﺎﻝ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﺔ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻫﺮﺑﺎﺭﻳﻮﻣﻲ، ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺟﻤﻊ
ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ... ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﺟﺰﺍء ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ... ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ. ﻧﻘﺶ.
ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ. ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ..... )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.

پروژه های پژوهشی - اتاق بازرگانی

پژوهش ها و پایان نامه های دانشجویی. » پژوهش های اقتصادی ..... رویه ها و فرآیندهای تسهیل
کسب و کار دريافت فايل فرمت pdf. بهترین کشورها برای انجام کسب و کار ...

دکتر امیر اخلاصی : دونگاه استراتژی تمایز«تمایز نقطه ای» و «تمایز ...

30 ژانويه 2014 ... تحصیلات :دکترای مدیریت بازاریابی” مالی و بازرگانی ... دانشگاه صنعتي شريف
جهت برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه UC Davis امريکا • رتبه 24 کنکور ... اخلاصي،
امير؛ فرهنگي، علي اکبر؛ طلوعي، پدرام، ” بررسي نقش تبليغات بر روي .... عنوان
پروژه: “طراحي فرآيند توسعه محصول جديد در شرکت ايران خودرو ديزل” 9.

بخش دوم - EnBank

تقاضای بانك را تحت تاثیر قرار می دهند، مشــخص شــده و سپس طبقه بندی و به سه ...
در مدیریــت و بازاریابــی خدمــات بایــد بــه عوامــل آمیختــه. بازاریابــی توجــه داشــت
...

موضوعات پایان نامه های رشته بانکی - modir123.ir

پایان نامه بررسی برقراری فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک ...
انتخاب و رتبه بندي شاخص هاي مؤثّر در اولويت بندي اعطاي تسهيلات به مشتريان ...
نقش امنيت در بانکداري الکترونيک (امضاء الکترونيک و امنيت شبکه) .... بررسی
میزان تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی بر تجهیز منابع بانک (به .... ترجمه مقالات
توسط سایت.

موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی - فهرست پايان نامه‌هاي ...

امور دانشجويي ..... طراحي مدل تعيين عيوب بحراني فرآيند توليد و مقايسه كارايي
تكنيكهاي PARATO- ... بررسي نقش آموزش در افزايش كارايي كاركنان اداره كل
استاندارد و تحقيقات ... شناسايی و اولويت بندی اجزای آميخته بازاريابی و محيطی در
صنعت کشور .... ارزيابی سيستم های اطلاعاتی مديريت پروژه PMIS شرکت مهندسی
فردوس در وضع ...

مشاوره پايان نامه

دانلود پروژه حسابداری با استفاده از اکسل ، excel ، حقوق دستمزد، صورت مغایرت ...
فرایند انجام کار پایان نامه ... 2-تهیه پرپزال و تایید آن توسط دانشگاه مربوطه ... 2807,
بررسی تاثیر كیفیت افشای اطلاعات بر قیمت سهام از دیدگاه پایداری اجزای سود ....
شناسائی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی بر فروش خرده فروشان ...

MBA در کسب و کار

MBA در کسب و کار - انجام پروژه دانشجویی رشته مدیریت,مقاله,پایان نامه,تحقیق ... +
نوشته شده توسط سامان ادیب در شنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۵ و ساعت 21:46 | نظر بدهید ... و
رتبه بندی عوامل موثر در بروز تاخير و افزايش هزينه در پروژه هاي; بررسی و نقش ....
مدلی که تأثیر تلاش آمیخته بازاریابی را بر روی تصویر شرکت در اقتباس از نام ...

ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت در ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻚ رﻓﺎه اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران. (. ازدﻳﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. ) ... ﺑﺮرﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ
آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎ ﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ... ﺗﺎﺛﻴﺮﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻣﻴﺰان ﻓ ... ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﻴﻨﻪ هﺎ
وﻋﻮاﻣﻠﻤﻮﺛﺮدر ﻓﺮار ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ ... رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻟﯽ .... ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار درﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﺟﺎذﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺗﺠـﺎري؛ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ.

عناوین پایان نامه ارشد و دکتری - مهرداد پرچ

1 دسامبر 2014 ... ۲۵- بررسی میزان اثربخشی ساختار بسیج دانشجویی در دانشگاه های هدف از دیدگاه
مدیران میانی ... ۳۵- بررسی رابطه بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی در بین … ... ۵۸-
بررسی نقش میانجیگری معنویت درکاردر رابطه بین تعهد سازمانی وآمادگی ..... ۲۸۳-
شناسائی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی بر فروش خرده ...

دریافت

داﻧﺸﺠﻮ. ي دﮐﺘﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدي. (. داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر. ) ، ﻋﻀﻮ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ... ﻋﻨﺎﺻﺮ
آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﻋﺪم رﺿـﺎﯾﺖ ﺧـﻮﯾﺶ را اﻇﻬـﺎر. اﻧﺪداﺷﺘﻪ .... ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﯾﻦ .... ﻣﺘﻨﻮع در اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﺑـﺮاي درك. ﻓﺮاﯾﻨـﺪ. ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺿـﺮورت دارد ... ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﻗ ...... واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش آن، ﺑـﺎ اﺟـﺮاي
ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘـﺮوژه.

رشته های تحصیلی - موسسه آموزش عالی ناصر خسرو

روانشناس به بررسی نحوه ادراک محیط توسط موجود زنده یعنی ما دانش‌آموزان از محیط خود و
... راه رفتن، اما فرایندهای ذهنی به اعمال و فرایند‌هایی اشاره دارد که به صورت مستقیم
قابل ... برخی از رشته های روانشناسی هم اکنون کاملا جا افتاده اند و بسیاری از دانشگاه
ها به .... در رشته هنرهای تجسمی دانشجو با آشنا شدن به خصوصیات عناصر اولیه تجسمی
و ...

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ایلام ... شناسایی و
رتبه بندی عوامل ایجاد استرس در کارکنان دانشگاه پیام نور ... انتخاب و اولویت بندی
پروژه های سبد در شرکت پیمانکار عمومی براساس فرآیند تحلیل شبکه ..... بررسی
نقش ابعاد آمیخته بازاریابی در ایجاد ارزش ویژه برند موسسات آموزشیمطالعه موردی ...

موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی | انتخاب موضوع ...

با مشاهده فهرست موضوع پایان نامه ها برای انتخاب موضوع ایده بگیرید. ... نامه مدیریت
بازرگانی گرایش بازاریابی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه ...
موردي: استان تهران); بررسي نقش سيستم هاي اطلاعات بازاريابي در فرآيند تدوين ...
رتبه بندي عوامل آميخته بازاريابي در تصميم خريد مصرف کنندگان خودروهاي پژو
پارس، ...

مقاله در مورد انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک ...

در این میان تصمیم گیری راجع به انتخاب عناصر آمیخته بازاریابی (محصول، ... نرم
افزار Expert Choice (انتخاب خبره) وزن نهایی هر یک از اجزای عناصر آمیخته
بازاریابی ... واژه های کلیدی :آمیخته بازاریابی – تکنیک فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی (AHP) .... زمینه های مختلفی مانند سیاست و برنامه ریزی شهری، تخصیص
منابع، رتبه بندی ...

رشته های تحصیلی - موسسه آموزش عالی ناصر خسرو

روانشناس به بررسی نحوه ادراک محیط توسط موجود زنده یعنی ما دانش‌آموزان از محیط خود و
... راه رفتن، اما فرایندهای ذهنی به اعمال و فرایند‌هایی اشاره دارد که به صورت مستقیم
قابل ... برخی از رشته های روانشناسی هم اکنون کاملا جا افتاده اند و بسیاری از دانشگاه
ها به .... در رشته هنرهای تجسمی دانشجو با آشنا شدن به خصوصیات عناصر اولیه تجسمی
و ...

رساله ها و پایان نامه ها - وبسایت شخصی دکتر آرش شاهین

بررسی تاثیر روش شش سیگما بر هزینه های کیفیت با مطالعه موردی در شرکت توان
.... اولویت بندی و تحلیل توانمندسازهای EFQM با استفاده از رویکرد QFD – مطالعه ...
انتخاب تامین کنندگان با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ....
نقش تعدیل کننده نوگرایی مصرف کننده – با مطالعه موردی بر دانشجویان دانشگاه
اصفهان.

مقاله انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP با ...

مقاله انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP با رویکرد ... (3rd
National Congress of Pivotal Issues in Management) توسط علی منصوری, ... منوچهر
نوین روز - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه عبدالرحمن صوفی رازی
... از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی شناسایی معیارهای موثر بر انتخاب آمیخته ...

پایان نامه بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند ...

پایان نامه بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب
دانشگاه توسط دانشجو (مورد مطالعه : دانشگاه ایلام) / رشته مدیریت بازرگانی در 134
صفحه ...

MBA در کسب و کار

MBA در کسب و کار - انجام پروژه دانشجویی رشته مدیریت,مقاله,پایان نامه,تحقیق ... +
نوشته شده توسط سامان ادیب در شنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۵ و ساعت 21:46 | نظر بدهید ... و
رتبه بندی عوامل موثر در بروز تاخير و افزايش هزينه در پروژه هاي; بررسی و نقش ....
مدلی که تأثیر تلاش آمیخته بازاریابی را بر روی تصویر شرکت در اقتباس از نام ...

آرشیو مقاله های مجازی ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش

بررسی رابطه سواد اطلاعاتي با مدیریت دانش دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان سنندج
... شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی انتخاب استراتژی مدیریت دانش در شهرداری
تهران با بهره ... بررسی تأثیر فرآیند مدیریت دانش بر خلق ایده‌های نوآورانه مطالعه
موردی شرکت تجاری دنیلی .... نقش مدیریت دانش در ترکیب بهینه آمیخته بازاریابی
خدمات.

دانلود پایان نامه بررسی رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در ...

... و رتبه بندي نقش اجزاي آميخته بازاريابي در فرايند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو
.... پروژه mcdm : رتبه بندی آلترناتیوهای موجود لپ تاپ در بازار از دید مصرف کننده ...

ﺟﺰوه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ . اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ. ﮔﻮﻧﻪ ... ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ
اﯾﺠﺎد ارزش از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ..... ي ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻤﮑﻦ آﻧﻬﺎ، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ را ﺑﻪ اﯾﺪه
.

دانلود پروژه و سفارش پایان نامه

دانلود پایان نامه ها و پروژه های رایگان. ... بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته
بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو تعداد صفحه : 132. [توضیحات ...

پایان نامه بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند ...

پایان نامه بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب
دانشگاه توسط دانشجو (مورد مطالعه : دانشگاه ایلام) / رشته مدیریت بازرگانی در 134
صفحه ...

12 2-2-1-5 - پروژه بیست - پروژه ، مقاله ، پایان نامه

دانشجو: تابستان 1392. چکیده. در این تحقیق به بررسی و شناخت عوامل تاثیرگذار
در ... واژگان کلیدی: بستههای مسافرتی، بازاریابی و فرآیند تحلیل شبکهای ...
ضرایب وزندار تاثیر مستقیم هرکدام از عوامل روی گزینه های انتخاب مقصد 34 ... ها در
شکل گیری بسته های مسافرتی ارایه شده توسط دفاتر خدمات مسافرتی نقش بسزایی
دارند.

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه رشته ها | پایان نامه های ...

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی ... پایان نامه
ارشد مدیریت : اندازه گیری میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با رویکرد فازی ...... و
رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو ...

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

14 ا کتبر 2016 ... انجام پایان نامه بررسی رابطه آمیخته بازاریابی و ارزش ویژه برنذ ... انجام پایان نامه
عوامل مؤثر بر انگیزه دانشجویان برای فعالیت در بازاریابی شبکه‌ای با توجه به نقش
... انجام پایان نامه بررسی شاخص‌های فرهنگی اولویت دار در فرآیند بازاریابی با ...
رتبه بندی و انتخاب شاخص‌های مؤثر بر استراتژی‌های آمیخته بازاریابی ...

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

68, عنوان: بررسی نقش مطبوعات در تغییر سبک زندگی با تاکید بر الگوی مصرف
آب ... سطحی AL2024_B4C توسط فراوری اصطكاکی اغتشاشی و بررسی ريز ساختار و
..... 320, رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش, الهام عسلی, دانشکده فنی و
..... های اجتماعی: مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

Full page fax print - دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺎﻫﺪ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ، ﮔﺮﻭﻩ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ. **
.... ﺳﺎﻝ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﺔ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻫﺮﺑﺎﺭﻳﻮﻣﻲ، ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺟﻤﻊ
ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ... ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﺟﺰﺍء ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ... ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ. ﻧﻘﺶ.
ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ. ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ..... )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.

The Core of Design Thinking and its Archi- tectural Application

داده های حسي و تبدیل آن ها در فرآگردهاي پردازش ذهني و بازنمایي و. تداعي به معاني مهم
ترین نقش را ایفا می کند، پرداختن به ادراک محيط و. احساس آن اهميت ... سال آخر در
رشته معماری در مقطع کارشناسی ارشد را انتخاب کرد و از ... بنابراین، روش موثر در
تفکر طراحی شامل اجزا هم گرا برای پرسيدن ... مدل فرآیند خالقيت وتوليد ایده توسط
وار و نيل.

پایان نامه بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند ...

... و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو
... انتخاب دانشگاه توسط دانشجو (مورد ,فروش انواع پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی.

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

68, عنوان: بررسی نقش مطبوعات در تغییر سبک زندگی با تاکید بر الگوی مصرف
آب ... سطحی AL2024_B4C توسط فراوری اصطكاکی اغتشاشی و بررسی ريز ساختار و
..... 320, رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش, الهام عسلی, دانشکده فنی و
..... های اجتماعی: مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

مقاله انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP با ...

مقاله انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP با رویکرد ... (3rd
National Congress of Pivotal Issues in Management) توسط علی منصوری, ... منوچهر
نوین روز - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه عبدالرحمن صوفی رازی
... از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی شناسایی معیارهای موثر بر انتخاب آمیخته ...

مدیریت بازرگانی - دانشگاه شهید بهشتی

8, 6, محمدی زاده،علی, 1374, ابراهیمی ،عبدالحمید, بررسی وضعیت صادرات میوه ...
بررسی فرایند صادرات شرکتهای شاغل در بخش نساجی و پوشاک و ارائه راه کارهای آینده
.... نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صادرات خرمادر استان خوزستان طی سالهای 76-73,
230 ..... شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک مسکن
با ...

مقاله در مورد انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک ...

در این میان تصمیم گیری راجع به انتخاب عناصر آمیخته بازاریابی (محصول، ... نرم
افزار Expert Choice (انتخاب خبره) وزن نهایی هر یک از اجزای عناصر آمیخته
بازاریابی ... واژه های کلیدی :آمیخته بازاریابی – تکنیک فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی (AHP) .... زمینه های مختلفی مانند سیاست و برنامه ریزی شهری، تخصیص
منابع، رتبه بندی ...

موضوع پایان نامه

نقش عوامل غيرمنتظره در متن و تاثير آن در حفظ يادآوري اجزاء متن ... بررسي‌ نقش‌ سن‌،
جنسيت‌ و آموزشهاي‌ قبلي‌ دانشجويان‌ رشته‌ زبان‌ انگليسي‌ در موفقيت‌ آنان‌ در .....
شناسایی و رتبه بندی عناصر تفکر استراتژیک در دانشگاه جهت جذب دانشجویان
خارجی ..... انتخاب آميخته بازاريابي مناسب با استفاده از تكنيك AHP با رويكرد
برنامه ريزي ...

گزارش عملکرد سال 1390 - پژوهشکده پولی و بانکی

پژوهش در فرايند توسعه علم و فناوري و به تبع آن رشد و توسعه جوامع از نقش و اهميت
.... پژوهشکده با همکاري مركز بازاريابی خدمات مالی، در راستای توسعه مهارت هاي
مديريتي و ... و ابزارهاي آميخته .... در اين كارگاه كارشناسان حوزه بانکی، اعضای هيئت
علمی دانشگاه ها و دانشجويان .... سازمان های رتبه بندی اعتباری و بررسی جايگاه رتبه
ای ايران.

Business Management

25 دسامبر 2016 ... در فصل دوم فرایند جستجوی کارکنان فروش و استخدام آن ها تشریح می شود و به نکاتی
... باشد برای اساتید و دانشجویان این حوزه ها جهت مطالعه و پژوهش بیشتر. ... مدیر دفتر
همکاری های علمی و پروژه های آزاد دانشگاه مهرالبرز تهران؛ 1392; مجری ..... بررسی و رتبه
بندی مهم ترین عناصر آمیخته بازاریابی موثر بر رفتار مصرف ...

موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی - فهرست پايان نامه‌هاي ...

امور دانشجويي ..... طراحي مدل تعيين عيوب بحراني فرآيند توليد و مقايسه كارايي
تكنيكهاي PARATO- ... بررسي نقش آموزش در افزايش كارايي كاركنان اداره كل
استاندارد و تحقيقات ... شناسايی و اولويت بندی اجزای آميخته بازاريابی و محيطی در
صنعت کشور .... ارزيابی سيستم های اطلاعاتی مديريت پروژه PMIS شرکت مهندسی
فردوس در وضع ...

پروژه بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند ...

پروژه بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه
توسط دانشجو. چکیده: همراه با رقابتی شدن دانشگاهها در امر جذب دانشجو در سطح ملی و ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته مديريت بازرگاني- بازاريابي | بانك ...

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه ...
انتخاب آميخته بازاريابي مناسب با استفاده از تكنيك AHP با رويكرد برنامه ...
بررسي نقش سيستم هاي اطلاعات بازاريابي در فرآيند تدوين استراتژي شركتهاي
موجود در فهرست x ... رتبه بندي عوامل آميخته بازاريابي در تصميم خريد مصرف
کنندگان محصول x

دانلود پایان نامه بررسی رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در ...

... و رتبه بندي نقش اجزاي آميخته بازاريابي در فرايند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو
.... پروژه mcdm : رتبه بندی آلترناتیوهای موجود لپ تاپ در بازار از دید مصرف کننده ...

Full page fax print - دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺎﻫﺪ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ، ﮔﺮﻭﻩ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ. **
.... ﺳﺎﻝ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﺔ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻫﺮﺑﺎﺭﻳﻮﻣﻲ، ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺟﻤﻊ
ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ... ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﺟﺰﺍء ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ... ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ. ﻧﻘﺶ.
ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ. ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ..... )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد - موسسه پژوهشی پارس تز ایرانیان

9 ژوئن 2015 ... مقايسه تطبيقي فرآيند هاي ساخت واژه بين مطالعات دانشمندان اسلامي و جديد ... بررسی
و مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانشجویان مرد ورزشکار و غیر ورزشکار ..... در این
قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه، پروژه، تحقیق در زمینه ..... شناسایی و رتبه
بندی شاخصهای آمیخته بازاریابی بیمه عمر با استفاده از مدل 4p و 4c

ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت در ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻚ رﻓﺎه اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران. (. ازدﻳﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. ) ... ﺑﺮرﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ
آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎ ﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ... ﺗﺎﺛﻴﺮﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻣﻴﺰان ﻓ ... ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﻴﻨﻪ هﺎ
وﻋﻮاﻣﻠﻤﻮﺛﺮدر ﻓﺮار ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ ... رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻟﯽ .... ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار درﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﺟﺎذﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺗﺠـﺎري؛ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ.

تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد فیروزکوه

6 سپتامبر 2013 ... پروپزال دانشجو حسين شنائيان با عنوان « بررسي و رتبه بندي شاخص هاي ... پروپزال
دانشجو فاطمه كاشي با عنوان «بررسي نقش بازارگرائي بر .... با عنوان « بررسي
همسوئي راهبرد عمليات در فرايند توليد بنگاه هاي كوچك و زودبازده » تایید شد. .....
محصول و قيمت از عوامل آميخته بازاريابي بر انتخاب برند تجاري در جهت ...

رساله ها و پایان نامه ها - وبسایت شخصی دکتر آرش شاهین

بررسی تاثیر روش شش سیگما بر هزینه های کیفیت با مطالعه موردی در شرکت توان
.... اولویت بندی و تحلیل توانمندسازهای EFQM با استفاده از رویکرد QFD – مطالعه ...
انتخاب تامین کنندگان با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ....
نقش تعدیل کننده نوگرایی مصرف کننده – با مطالعه موردی بر دانشجویان دانشگاه
اصفهان.

دانلود پاورپوینت گلیکولیز - 64 اسلاید

دانلود پایان نامه دکتری نساجی با عنوان تجزیه و تحلیل نیرو های وارده بر سوزن طی فرآیند سوزن زنی مخمل

دانلود پاورپوینت راه اندازی نهادهای محلی برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری تهران(84-92)

دانلود مقاله کامل درباره دزیمتری

نمونه فرم طرح پیشنهاد درس دانشگاهی با فرمت ورد(word)

فایل فلش تبلت چینی epad بامین برد A708A-Q8-A23 -V1.0

دانلود مقاله بیکاری

اکورد بد سلیقه از ساسی فایل PDF

پاورپوینت درباره لايه انتقال در شبکه(Transmission Control Protocol)

دانلود مقاله سرطان کلیه فارسي و لاتين