دانلود فایل


دانلود مقاله فارسی با اسلاید آماده—چالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتا– Big Data Security - دانلود فایلدانلود فایل در این مقاله چالشهای امنیتی داده های بزرگ بررسی و راهکارهای ارائه شده است.

دانلود فایل دانلود مقاله فارسی با اسلاید آماده—چالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتا– Big Data Security
نوع مطلب: مقاله کنفرانس
زبان مطلب: فارسی
قالب مطلب: پی دی اف (PDF)
تعداد صفحات: 11 صفحه دو ستونی
سال انتشار: دی ماه 1393
محل انتشار: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، همایش داده های عظیم
اسلایدهای این مقاله با کیفیت عالی، به زبان فارسی و در 17 اسلاید برای دانلود قرار داده شده اند.

چکیده
امروزه نرخ رشد داده ها افزایش چشمگیری دارد و بر این اساس چالش های امنیتی نیز به تناسب آن گسترش بیشتری یافته است. از این رو، در این مقاله بر آن شدیم تا امنیت را در دو محور متفاوت مورد بررسی قرار دهیم. در محور اول، مروری خواهیم داشت به برخی از چالش های امنیتی موجود در داده های عظیم و همچنین بررسی برخی از راهکارهای ارائه شده برای مواجهه با این چالش ها و در محور دوم به دلیل توان ذخیره سازی و پردازش داده های عظیم به بررسی کاربردهای امنیتی مرتبط با آنها می پردازیم و در انتها به معرفی چند پروژه پژوهشی مرتبط و در حال اجرا در آزمایشگاه امنیت سیستم عامل خواهیم پرداخت. تحلیل پژوهشهای انجام شده و روند فناوری در این زمینه نشان دهنده آن است که امنیت و چالشهای مرتبط با آن جزو بحث های جدید مطرح شده در این زمینه است و هنوز با چالش های بسیار زیاد و حل نشده ای روبرو است. زیرا هنوز خصیصه های سیستم به صورت یکپارچه و با تعریف درست و مناسب در سیستم ها وجود ندارد و همچنین تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام نشده است. اما کاربردهای زیادی در زمینه بهبود امنیت سیستم ها مبتنی بر پردازش داده های عظیم متصور است که می تواند حداقل منجر به تغییر شدید در رویکرد پیاده سازی سیستم های وابسته شود.
واژه های کلیدی: امنیت داده های عظیم، کاربرد داده های عظیم

چالش مطرح شده
 1. امنیت داده
  • داده و خدمات بادید داده های عظیم (دارای دو محور اصلی است)
  • ابر داده و سازوکارهای امنیتی موجود بر روی آن
با افزایش حجم داده، افزایش ابر داده به وجود می آید. با از بین رفتن ابر داده، داده دیگر قابل جداسازی نخواهند بود پس باید شرایطی را در نظر گرفت که بتوان بدون کاهش حجم ابر داده، امنیت آن ها را فراهم ساخت. تکنیک های امنیتی برای پایگاه داده ها را نمی توان بر روی ابر داده ها پیاده سازی کرد و در صورت پیاده سازی جواب درستی نخواهند داد.
  • قطعه بندی و داده بندی
  • به دو صورت می توان به آن نگاه کرد:
  • تعداد زیادی فایل
  • یا فایل های خیلی بزرگ
  • مسائل مطرح:
  • چگونگی رمز شدن فایل بزرگ به عنوان مثال ممکن است درخواست برای یک قسمت فایل شود که در این صورت نیاز به رمزگشایی همه فایل نیست. (با یک دید جدید باید ارائه شود)
  • چند مستأجری
  • پشتیبانی از این امکان باعث کاهش کارایی می شود حال چگونه باید پیاده سازی انجام شود تا کارایی به طور چشمگیر کاهش نیابد.
  • توزیع شدگی در سطح بین گره ها و ارتباط بین آن ها و مسائل درهم سازی
  • در داده عظیم اجبار به استفاده از توزیع شدگی است
  • به جای جابجا کردن داده نیاز به جابجا کردن پردازش است. زیرا هزینه جابجایی داده بر روی شبکه زیاد است. پردازش را می توان کامل جابجا کرد.
  • در این حالت نیاز است که بین گره ها اعتمادسازی ایجاد شود.
  • ممیزی داده عظیم و دانه بندی
  • اعتماد
  • رمزنگاری
  • درگیری ممیزی با ابر داده
  • کنترل دسترسی
  • کنترل دسترسی
  • کنترل دسترسی بر روی بلوک ها
  • چون رفتار داده عظیم به گونه ای نیست که بتوان مانند داده با آن عمل کرد. داده که تولید می شود نیاز است که در آن واحد ذخیره سازی انجام شود. داده به صورت ساخت نیافته است. نیاز به پردازش انبوهی از داده ها است که ساختار ندارند، حال نیاز به ایجاد کنترل دسترسی بر روی این داده ها وجود دارد.
  • اجازه دسترسی
  • زیرساخت (ذخیره سازی)
  • محرمانگی در سیستم های ذخیره سازی بزرگ
  • مدیریت کلید
  • پراکنده سازی در توزیع داده های بزرگ
  • ایجاد گمنامی در پایگاه داده ها
  • نیاز به ایجاد گمنامی در سطح فایل داریم. به وسیله ایجاد فایل های جعلی و ترکیب کردن آن ها با داده های اصلی و سعی می کنیم که به فایل های اصلی برسیم. مسائلی مانند De duplication به وجود می آید.
  • در زمان De duplicate مشکلات امنیتی وجود دارد.
 1. کاربرد امنیت داده ها
  • سیستم امنیت و رخداد امنیتی.
  • ایجاد سیستم های شناسایی نفوذ جدید
  • ایجاد یک سیستم که بتواند حملات را بدون داشتن الگوهای حمله ای خاص و در صورت وقوع حمله ای با نوع جدید قبل اتفاق، هشدار دهد (Early Warning Systems). قبل از آنالیز بتوان شناسایی کرد، لازمه آن پردازش داده های عظیم و داده هایی است که از حسگرهای مختلف جمع آوری می شود.
راه حل های ارائه شده برای چالش مطرح شده
 1. راهکارهای ارائه شده به منظور افزایش امنیت در محیط های داده های عظیم (پژوهش های در حال انجام در آزمایشگاه دانشگاه الزهرا)
  • حفظ جامعیت فایل ها با دانه بندی کوچک
به وسیله اضافه کردن درخت مرکل (در ارائه پنجم در مورد آن توضیح داده خواهد شد.)
 1. راهکارهای ارائه شده برای کاربرد امنیت داده ها
  • تشخیص Botnet به وسیله یک آتاماتا توسط مدل هادوپ
  • آنالیز داده های عظیم و تجزیه و تحلیل لاگ های شبکه از طریق اتوماتای یاد گیر (یادگیری و تشخیص)
بحث های پیرامونی و نظر حضار و اساتید
 1. برای یافتن حملاتی مانند استاکس نت چه می توان کرد؟
  • می توان با استفاده از حسگرهای مختلف به صورتی که آگاهی از وضعیت موجود افزایش یابد و سپس تحلیل داده ها و در آخر رسیدن به Early Warning Systems می توان از این حملات جلوگیری کرد.


فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
محور اول: امنیت داده های عظیم
امنیت در سطح داده و خدمات
منشا و ارتباط داده
قطعه بندی و خرد کردن داده
چند مستاجری
توزیع شدگی در سطح گره ها و ارتباط بین آنها
ممیزی با دانه بندی مناسب
کنترل دسترسی دانه بندی شده
امنیت در زیرساخت ذخیره سازی
محرمانگی در سیستم های ذخیره سازی بزرگ
استفاده از الگوریتم های پراکنده سازی اطلاعات امن
رمزنگاری
امنیت بر پایه Capabilities
حذف امن داده های تکراری
حفظ جامعیت
محور دوم: چند نمونه کاربردهای داده های عظیم در امنیت سیستم ها
کاربرد در سیستم های مدیریت رویدادهای امنیتی
کاربرد در سیستم های پیشگیری و تشخیص نفوذ
کاربرد در سیستم های هشدار زودهنگام (EWS)
ارائه سه نمونه پژوهش در حال انجام در مرتبط با امنیت داده های عظیم
افزودن قابلیت چند مستاجری در Tachyon
حفظ جامعیت فایل ها با دانه بندی کوچک و در مقیاس بالا برای فایل سیستم های رمزنگاری توزیع شده
افزودن رمزنگاری و کنترل دسترسی با دانه بندی کوچک به فایل سیستم GlusterFS
نتیجه گیری
مراجع

توجه: فایل پی دی اف این مقاله قابل ویرایش و کپی برداری نیست.


کلمات کلیدی:
مقاله داده های بزرگ، مقاله داده های عظیم، مقاله بیگ دیتا، مقاله داده های کلان، مقاله کلان داده ها، امنیت در داده های بزرگ، دیتابیس در داده های بزرگ، پایگاه داده ابری، چالش های امینی داده های عظیم، ابر دیتابیس، پایگاه داده ها در محاسبات ابری، سمینار داده های بزرگ، سمینار محاسبات ابری، سمینار کارشناسی ارشد، گزارش سمینار ارشد، پایان نامه رایانش ابری، پایان نامه امنیت محاسبات ابری، مقاله فارسی امنیت رایانش ابری، مقاله فارسی امنیت محاسبات ابری، مقاله جدید رایانش ابری، مقاله جدید امنیت محاسبات ابری، مقاله 94 محاسبات ابری، مقاله 94 رایانش ابری، معماری رایانش ابری سازمان، معماری محاسبات ابری، مدل مرجع امنیتی رایانش ابری، رایانش ابری خصوصی، مقاله 2015 کامپیوتر، مقاله 2015 رشته کامپیوتر، مقاله انگلیسی 2015، مقاله رشته کامپیوتر، امنیت رایانش ابری، امنیت محاسبات ابری، امنیت در رایانش ابری، امنیت در محاسبات ابری، محاسبات ابری موبایل، رایانش ابری موبایل، چالش های امنیتی رایانش ابری، چالش های امنیتی محاسبات ابری، امنیت رایانش ابری موبایل، چالش های امنیتی رایانش ابری سیار، چارچوب امنیت در ابر، چهارچوب امنیت در رایانش ابری، مقاله رایانش ابری، مقاله محاسبات ابری، مقاله جدید کامپیوتر، زمانبندی رایانش ابری، کلود، شبیه سازی رایانش ابری، مقاله 2015 ترجمه شده، مقاله انگلیسی ترجمه شده، مقاله کامپیوتر ترجمه شده، مقاله رایانش ابری ترجمه شده، مقاله ترجمه شده جدید رایانش ابری، مقاله ترجمه شده جدید محاسبات ابری، مقاله با ترجمه، مقاله ISI با ترجمه، اختصاص ماشین های مجازی، الگوریتم های زمانبندی ابری، vm ، ، مجازی سازی، 2015 Article, ISI Article, Big Data Security Challenges, in cloud computing, Cloud Database

پس از خرید از درگاه امن بانکی لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد و همچنین به آدرس ایمیل شما فرستاده میشود.

تماس با ما برای راهنمایی، درخواست مقالات و پایان نامه ها و یا ترجمه تخصصی با آدرس ایمیل:
[email protected]

شماره تماس ما در نرم افزار واتس آپ:
+98 921 764 6825
شماره تماس ما در نرم افزار تلگرام:
+98 921 764 6825
شناسه ما در تلگرام:
@TopArticle

توجه: اگر کارت بانکی شما رمز دوم ندارد، در خرید الکترونیکی به مشکل برخورد کردید و یا به هر دلیلی تمایل به پرداخت الکترونیکی ندارید با ما تماس بگیرید تا راههای دیگری برای پرداخت به شما پیشنهاد کنیم.مقاله بیگ دیتا فارسی


امنیت داده های بزرگ


چالشهای امنیتی کلان داده ها


Big data security


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ ...

19 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا بیگ دیتا
Big Data Security ... زمانی چالش دولت ها و شرکت های صاحب فناوری دستیابی به
سرعت و توان بالا در انجام محاسبات بود تا بتوانند پیشتازی خود را ...

تسلط به چالش های بیگ دیتا - رسانه ی خبری وبلاگی

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی ... نگاهی کلان به موضوع ...
و استاندارد سازی داده های بزرگ یا بیگ دیتا ... خدمات دهی بهترین های ... های بزرگه.
بیگ دیتا ... بیگ دیتا کیبرد آزاد کلان داده (داده عظیم) یا Big Data ... موثری در
راستای ...

حل تمرین کتاب مبانی انتقال جرم و حرارت Incropera – فایل ایرانی

24 دسامبر 2016 ... حل تمرین کتاب مبانی انتقال جرم و حرارت Incropera. کتاب به زبان انگلیسی و در
2313 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت ...

للبیت | ترجمه تحلیل تاثیر تکنیک های استخراج داده بر پایگاه داده ها ...

عنوان فارسی مقاله: ترجمه مقاله تحليل تاثير تکنيک هاي استخراج داده بر پايگاه داده
ها ... شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از ۴ سنسور مافوق صوت+دانلود پروژه ...
این پاورپوینت در ۳۵ اسلاید تنظیم شده و در مورد داده کاوی می باشد داده‌کاوی یک ابزار
.... آماده انتقاب به پايگاه داده هاي دیگر برای استفاده هاي تجاری و بزرگبرای امنیت نرم
...

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آماده– پایگاه داده مخصوص داده های عظیم یا ...

4 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله فارسی با اسلاید آماده– پایگاه داده مخصوص داده های عظیم یا ... مقاله داده های
بزرگ، مقاله داده های عظیم، مقاله بیگ دیتا، مقاله داده های کلان، مقاله ... های امنیتی
محاسبات ابری، امنیت رایانش ابری موبایل، چالش های امنیتی ... ISI Article, Big Data
Database, in cloud computing, Cloud Database, NoSQL, MemcacheDB.

دانلود روش فارسی سازی هواوی y511-u30 با فلش ولز با لینک مسقیم ...

18 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig
Data Security. ۲۸ دی, ۱۳۹۵. نقشه ی زمین شناسی شهرستان لالی ۰ ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.
.... 4082 - رویکردی نحوی - معنایی به واژه های مرکب در زبان فارسی (چکیده) ..... 4235 -
محاسبه حاشیه امنیت خطوط انتقال با دو دیدگاه قطعی و احتمالی در .... 4372 - شکوفایی
ها و نواوری های بزرگ در انقلاب جهانی حضرت مهدی (عج) (چکیده)

ویدئو با برچسب _maani

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا بیگ دیتا
Big Data Security 9. فایل فلش شرکتی گوشی X-BQ N9200S MT6580 کاملا ...

Yoga A12، تبلت ۲ در ۱ جدید لنوو با کیبوردی خاص - صفحه اصلی

با توجه به یک پست در بازار دارک وب، داده های دزدیده شده شامل نام کاربری، کلمات ...
بسیاری از این ایمیل ها مربوط به آدرس های ایمیل مربوط به اف بی آی و امنیت داخلی بوده
است. ... همانند موبایل ها و سرویس های کلاود، بیگ دیتا (Big Data) و تحلیل های
پیشرفته هم ... در این مقاله قصد داریم که روند و ترندهای این زمینه را در سال ۲۰۱۶ را در
قالب چند ...

فروش فایل - صفحه 678 از 1539 - فایل| پروژه | مقاله | تحقیق | ترجمه

30 ژانويه 2017 ... پره کمپرسور موتور j80 با فرمت igs جهت تحلیل در نرم افزار انسیس و فلونت ... دانلود
رایگان 10 مقاله فارسی درباره هوش تجاری 10 مقاله فارسی درباره هوش تجاری 10 ...
دانلود رایگان فراتر از اغراق: مفاهیم داده‌های بزرگ، روش‌ها و تجزیه و تحلیل .... سیستم
های ابری در بیگ دیتا ترجمه مقاله جدید روش کارآمد آگاه از امنیت ذخیره ...

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ ...

21 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig
Data Security. بهمن ۲, ۱۳۹۵ ... اطلاعات، همایش داده های عظیم. اسلایدهای این مقاله با
کیفیت عالی، به زبان فارسی و در ۱۷ اسلاید برای دانلود قرار داده شده اند.

رایانش ابری بایگانی - صفحه 3 از 7 - 300020

25 ژوئن 2016 ... 3-12- چالشهای مدیریت پروژه با استفاده از رایانش ابری 3-13- جواب به سوالات مرور
فهرست منابع. دانلود مقاله فارسی روشهای زمانبندی و توازن بار در سیستم های محاسبات
... پاورپوینت آماده: بررسی مسائل امنیتی در مدل های خدمات در رایانش ابری در ..... اس آی
(ISI) داده های بزرگ و رایانش ابری — مروری بر بیگ دیتا(Big Data) ...

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ ...

21 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig
Data Security. بهمن ۲, ۱۳۹۵ ... اطلاعات، همایش داده های عظیم. اسلایدهای این مقاله با
کیفیت عالی، به زبان فارسی و در ۱۷ اسلاید برای دانلود قرار داده شده اند.

اخبار - سیاره گنو/لینوکس فارسی

با یاد و خاطره بهترین وبلاگنویس ها ایران، بچه های نارنجی وارد چهلمین شماره رادیو
گیک می شیم. .... نقد خودم و بحث امنیت استاندارد و لازم نبودن ابزارهای گروه‌هایی مثل «
حکومت ... عوضش توی لینوکس یا توی مک وقتی زبان رو فارسی میکنی اعداد هم فارسی
میشه ...... بیگ دیتا از اون کلمات هایپ (مد) روز است [بزرگ‌داده (به انگلیسی: Big data)‏
...

بایگانی‌ها تغییر فونت پیش فرض گوشی های سامسونگ با Fontomizer ...

دانلود Fonet 1.2 – فونت نرم افزار ردیابی و محافظ گوشی های … ttgames.ir › دانلود نرم
افزار اندروید ... دانلود برنامه تغییر فونت Big Font برای اندروید | دانلود … .... دانلود
Fonet … دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا
بیگ دیتاBig Data Security. ..... lognegar.xyz/data/1mohsen/1009329. ذخیره شده
.

Big data securityدانلود مستقیم

دانلود مقاله ISI و 2015 بیگ دیتا ترجمه شده با بهترین کیفیت و اصل مقاله ... دانلود
مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig Data ...

کون جنیفر @ Honey Asians - خانه

دسته بندی های محبوب منبع مشاهده ... honey asians: کس بزرگ, کارینا کاپور, شکیرا
, جنیفر لوپز, اهیو, جوان, ایران. ... جنیفر @ Korean Porn. KOREAN PORN: جنیفر.
فارسی. Ελληνικά; Galego; ייִדיש; ภาษาไทย ... کردن کون جنیفر لوپز سکس / Big
Sex Tv كون توپل … ... دانلود مقاله ieee ... آشنایی با استارتاپهای میلیون دلاری وطنی.

حل تمرین کتاب مبانی انتقال جرم و حرارت Incropera – فایل ایرانی

24 دسامبر 2016 ... حل تمرین کتاب مبانی انتقال جرم و حرارت Incropera. کتاب به زبان انگلیسی و در
2313 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت ...

تحقیق در مورد Data Warehouse برای سازمانها 39 ص – یاهو مارکت

15 ساعت قبل ... این محصول” تحقیق در مورد Data Warehouse برای سازمانها ۳۹ ص “را از ... عملیات مهم
مانند معرفی یک محصول جدید، یا تعیین پر سودترین محصولات، همگی از ... نتایج
گوناگون، عملیات Aggregation روی داده های هر مجموعه و آنالیز واریانس داده ها، .... دانلود
مقاله فارسی داده های بزرگ—بررسی بیگ دیتا در شبکه های اجتماعی– Big ...

sadra bahrami، نویسنده در ایندکس وار - صفحه 183 از 1645

دانلود Fonet 1.2 – فونت نرم افزار ردیابی و محافظ گوشی های … ttgames.ir › دانلود نرم
افزار اندروید ... دانلود برنامه تغییر فونت Big Font برای اندروید | دانلود … .... دانلود
Fonet … دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا
بیگ دیتاBig Data Security. ..... lognegar.xyz/data/1mohsen/1009329. ذخیره شده
.

اخبار - سیاره گنو/لینوکس فارسی

با یاد و خاطره بهترین وبلاگنویس ها ایران، بچه های نارنجی وارد چهلمین شماره رادیو
گیک می شیم. .... نقد خودم و بحث امنیت استاندارد و لازم نبودن ابزارهای گروه‌هایی مثل «
حکومت ... عوضش توی لینوکس یا توی مک وقتی زبان رو فارسی میکنی اعداد هم فارسی
میشه ...... بیگ دیتا از اون کلمات هایپ (مد) روز است [بزرگ‌داده (به انگلیسی: Big data)‏
...

علوم پایه | کیبرد آزاد | صفحه 2

این نوشته در مقاله با برچسب تکنولوژی،علوم پایه،فن آوری،فیزیک،مصرف کنید در
دسامبر .... این بررسی که از سال ۲۰۰۶ به درخواست دپارتمان امنیت ملی آمریکا انجام می
شه گفته که ... حتی سازمان های بزرگ جهان هم مدت ها دنبال لایک بودن و هنوز هم هستن. .....
بیگ دیتا از اون کلمات هایپ (مد) روز است [بزرگ‌داده (به انگلیسی: Big data)
اصطلاحیه ...

دانلود مقاله 2015 کامپیوتر بایگانی | 0t0| مرجع کامل تحقیقات ...

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا بیگ ....
مقررات کلان داده ها، دیتابیس در داده های بزرگ، پایگاه داده ابری، چالش های امینی داده های
... فارسی با اسلاید آماده– پایگاه داده مخصوص داده های عظیم یا بیگ دیتاBig Data ...

امام خمینی، مرز اخلاق برای عالم سیاست - خانه

اندیشه های امام خمینی(ره) - خلاصه کتاب امام اخلاق سیاست. اندیشه های امام خمینی ...
خلاصه ... رابطه اخلاق و سیاست با تأکید بر اندیشه امام خمینی … ... اندیشه امام خمینی(
ره)، ...

پروژه / تحقیق / فایل آماده: دانلود رفع مشکل لایت گوشی سامسونگ ...

15 ژانويه 2016 ... دانلود رفع مشکل لایت گوشی سامسونگ s5360 با لینک مستقیم موضوع ... و اصل مقاله
انگلیسی: امنیت داده های بزرگ در ابر—Big Data Security Cloud ... دانلود مقاله فارسی
با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig ...

حل تمرین کتاب مبانی انتقال جرم و حرارت Incropera – فایل ایرانی

24 دسامبر 2016 ... حل تمرین کتاب مبانی انتقال جرم و حرارت Incropera. کتاب به زبان انگلیسی و در
2313 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت ...

دغدغه امنیت‌سایبری در انگلستان چیست؟ - همراه فید

ParsiBlog.com/Posts/5/بيماري هاي مقاربتي و ديگر مشکلات پزشکي، به .... مقاله
فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا بیگ دیتاbig data
...

دهمین کنفرانس داده کاوی ایران | برنا | دانلود و بررسی تخصصی آی تی ...

5 روز پیش ... دهمین کنفرانس داده‌کاوی ایران با همکاری اساتید دانشگاه صنعتی ... دانش‌ نوین داده
کاوی (Data Mining) به‌عنوان جدید ترین و برترین روش حل مسئله و ... آخرین مهلت
ارسال مقالات: ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ .... گوگل سال گذشته برای یافتن حفره های امنیتی 3
میلیون دلار به هکرها ... پسین نوشته بعدی: LG V20 یا گوگل پیکسل XL؟

Big data security بایگانی - فایل مفید

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig
Data Security. نوع مطلب: مقاله کنفرانس زبان مطلب: فارسی قالب مطلب: پی دی اف ...

ویدئو با برچسب _maani

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا بیگ دیتا
Big Data Security 9. فایل فلش شرکتی گوشی X-BQ N9200S MT6580 کاملا ...

داده‌های عظیم بایگانی - گیک بوی | GEEKBOY

سوءتفاهم‌های موجود درباره یادگیری ماشین در حوزه امنیت سایبری ... نهان و یا الگوها
وروابط مشخص در حجم زیادی از داده‌ها در یک یا چند بانک اطلاعاتی بزرگ است. ... ما از 5
مدیر برتر در فهرست فورچین 500 پرسیدیم که بیگ دیتا برای آنها چه معنایی دارد. ...
برای آشنایی با جنبه های مختلف سامانه های کلان داده، بهتر است به جای خواندن مقالات
مختلف ...

Yoga A12، تبلت ۲ در ۱ جدید لنوو با کیبوردی خاص - صفحه اصلی

با توجه به یک پست در بازار دارک وب، داده های دزدیده شده شامل نام کاربری، کلمات ...
بسیاری از این ایمیل ها مربوط به آدرس های ایمیل مربوط به اف بی آی و امنیت داخلی بوده
است. ... همانند موبایل ها و سرویس های کلاود، بیگ دیتا (Big Data) و تحلیل های
پیشرفته هم ... در این مقاله قصد داریم که روند و ترندهای این زمینه را در سال ۲۰۱۶ را در
قالب چند ...

دانلود رایگان مقاله با ترجمه : حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات بزرگ ...

دریافت مقاله با ترجمه فارسی acm : Privacy and Security of Big Data: Current ...
عنوان فارسی: حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات بزرگ: چالش های فعلی و آینده
منظرهای ...

Big Data | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

دانلود پایان نامه دکترای انگلیسی 2015 داده های بزرگ (Big Data) – داده کاوی حفظ
کننده ... این تحقیق بصورت PowerPoint و با موضوع مقدمه ای بر کلان داده Big Data
انجام گرفته است. ... دانلود مقاله فارسی داده های بزرگ—بررسی بیگ دیتا در شبکه های
اجتماعی– Big Data ... پروژه بررسی مدلها ، معماری، داده های بزرگ و امنیت در اینترنت
اشیا.

مقاله رایگان رایانش ابری big data

دانلود پایان نامه فارسی رايانش ابري یا محاسبات ابري – Cloud ... دانلود مقاله بررسی
و تحلیل امنیت در فضای رايانش ابري - پروژه دات ... در فروش فایل یار,این
پاورپوینت در 20 اسلاید به بررسی موضوع کلان داده در محاسبات ابري می پردازد. ... آی
(ISI) داده های بزرگ و رايانش ابري -- مروری بر بیگ دیتا(Big Data) در محاسبات ابري و
.... قیمت ...

مقاله رایگان رایانش ابری big data

دانلود پایان نامه فارسی رايانش ابري یا محاسبات ابري – Cloud ... دانلود مقاله بررسی
و تحلیل امنیت در فضای رايانش ابري - پروژه دات ... در فروش فایل یار,این
پاورپوینت در 20 اسلاید به بررسی موضوع کلان داده در محاسبات ابري می پردازد. ... آی
(ISI) داده های بزرگ و رايانش ابري -- مروری بر بیگ دیتا(Big Data) در محاسبات ابري و
.... قیمت ...

مقالات طراحی سایت طراحی سایت،بهینه سازی سایت،طراحی وب سایت ...

این سایت ها که انواع مختلفی بودند ، برند های معتبر و قابل اعتماد با مخاطبان بسیار
که ... در عکس زیر یک نمونه سایت که توسط پاندا 4.0 جریمه و با پاندای 4.1 از حالت ...
آنها را با دقت نصب و طراحی کنید ، بویژه مقدار محتوایی که باید در هر اسلاید نمایش داده
شود. ... این کار با الگوریتم قالب بندی صفحات تداخل دارد و یک ریسک بزرگ است.

Big data securityدانلود مستقیم

دانلود مقاله ISI و 2015 بیگ دیتا ترجمه شده با بهترین کیفیت و اصل مقاله ... دانلود
مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig Data ...

فروشگاه آنلاین sewingpayiz

این پاورپوینت در 20 اسلاید به بررسی موضوع کلان داده در محاسبات ابری می پردازد.
کلان داده(داده های بزرگ، ... بیگ دیتا، مهندسی داده ، هوش تجاری ، بانک های اطلاعاتی نوین
و معماری های . ... دانلود مقاله انگلیسی 2015 آی اس آی (ISI) داده های بزرگ یا کلان داده ها (
Big data)-- . ... دانلود مقاله انگلیسی 2016 امنیت رایانش ابری – مقاله ISI چالش ها و .

بایگانی‌ها تغییر فونت پیش فرض گوشی های سامسونگ با Fontomizer ...

دانلود Fonet 1.2 – فونت نرم افزار ردیابی و محافظ گوشی های … ttgames.ir › دانلود نرم
افزار اندروید ... دانلود برنامه تغییر فونت Big Font برای اندروید | دانلود … .... دانلود
Fonet … دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا
بیگ دیتاBig Data Security. ..... lognegar.xyz/data/1mohsen/1009329. ذخیره شده
.

دانلود مقاله فارسی درباره داده های بزرگامنیت و حریم خصوصی در کلان ...

در این مقاله چالش های امنیتی و حریم خصوصی در داده های بزرگ یا بیگ دیتا بحث شده ...
مقاله درباره Big Data، مقاله داده های بزرگ، مقاله داده های عظیم، مقاله بیگ دیتا، مقاله داده
... دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا بیگ ...

دانلود مقاله فارسی درباره داده های بزرگامنیت و حریم خصوصی در کلان ...

در این مقاله چالش های امنیتی و حریم خصوصی در داده های بزرگ یا بیگ دیتا بحث شده ...
مقاله درباره Big Data، مقاله داده های بزرگ، مقاله داده های عظیم، مقاله بیگ دیتا، مقاله داده
... دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا بیگ ...

دانلود دانلود مقاله فارسی با اسلاید آماده- پایگاه داده مخصوص داده های عظیم ...

2 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله فارسی با اسلاید آماده-- پایگاه داده مخصوص های عظیم یا بیگ دیتاBig ...
با اسلاید آماده– پایگاه داده مخصوص داده های عظیم یا بیگ دیتاBig Data Database ...
مقاله داده های بزرگ، مقاله داده های عظیم، مقاله بیگ دیتا، مقاله داده های کلان، مقاله ... ابری
موبایل، چالش های امنیتی رایانش ابری سیار، چارچوب امنیت در ابر، ...

بیماری سفیدک سطحی سیب podosphaera leucotriha salmon ...

20 دسامبر 2015 ... دانلود تحقیق نقش مسيحيان عرب در گسترش فرهنگي غرب به دنياي عرب – word. 3
دقیقه ago. دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ
دیتاBig Data Security. 3 دقیقه ago ...

مقاله استصحاب | جستجو در خبر همراه

مقاله استصحاب در بین اطلاعات و محتوای سایت جستجو شده و نتایج زیر به نمایش در
... مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا بیگ دیتا
big data security ... مقاله 2015 با ترجمه تخصصی– اینترنت اشیاء – مروری بر چالش
های امنیت و حریم خصوصی- securtiy in internet of thingsدر این مقاله چالش های امنیتی و
...

دانلود تحقیق تاثیر ورزش بر یادگیری کودکان – فیروز شاپ

6 روز پیش ... دانلود تحقیق تاثیر ورزش بر یادگیری کودکان .... دانلود مقاله فارسی با اسلاید آماده
چالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig Data Security ...

بیماری سفیدک سطحی سیب podosphaera leucotriha salmon ...

20 دسامبر 2015 ... دانلود تحقیق نقش مسيحيان عرب در گسترش فرهنگي غرب به دنياي عرب – word. 3
دقیقه ago. دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ
دیتاBig Data Security. 3 دقیقه ago ...

Big data security بایگانی - 9rton|كاملترين مرجع پایان نامه ، پروژه و مقاله

19 آوريل 2016 ... دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ .... مقاله داده
های بزرگ، مقاله داده های عظیم، مقاله بیگ دیتا، مقاله داده های کلان، ...

پارس دیتا | جستجو در اسپیناد

مقاله فارسی داده های بزرگ—بررسی بیگ دیتا در شبکه های اجتماعی– big data social
.... مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا بیگ دیتا
big .... و نه نظرات کارشناسی، دچار مشکل شده و اجرای قراردادهای نفتی با چالش مواجه ...

حل تمرین کتاب مبانی انتقال جرم و حرارت Incropera – فایل ایرانی

24 دسامبر 2016 ... حل تمرین کتاب مبانی انتقال جرم و حرارت Incropera. کتاب به زبان انگلیسی و در
2313 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت ...

ویدئو با برچسب _maani

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا بیگ دیتا
Big Data Security 9. فایل فلش شرکتی گوشی X-BQ N9200S MT6580 کاملا ...

sadra bahrami، نویسنده در ایندکس وار - صفحه 183 از 1645

دانلود Fonet 1.2 – فونت نرم افزار ردیابی و محافظ گوشی های … ttgames.ir › دانلود نرم
افزار اندروید ... دانلود برنامه تغییر فونت Big Font برای اندروید | دانلود … .... دانلود
Fonet … دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا
بیگ دیتاBig Data Security. ..... lognegar.xyz/data/1mohsen/1009329. ذخیره شده
.

رایانش ابری بایگانی - صفحه 3 از 7 - 300020

25 ژوئن 2016 ... 3-12- چالشهای مدیریت پروژه با استفاده از رایانش ابری 3-13- جواب به سوالات مرور
فهرست منابع. دانلود مقاله فارسی روشهای زمانبندی و توازن بار در سیستم های محاسبات
... پاورپوینت آماده: بررسی مسائل امنیتی در مدل های خدمات در رایانش ابری در ..... اس آی
(ISI) داده های بزرگ و رایانش ابری — مروری بر بیگ دیتا(Big Data) ...

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ ...

5 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا بیگ دیتا
Big Data Security ... چکیده زمانی چالش دولت ها و شرکت های صاحب فناوری دستیابی
به سرعت و توان بالا در انجام محاسبات بود تا بتوانند پیشتازی ...

للبیت | ترجمه تحلیل تاثیر تکنیک های استخراج داده بر پایگاه داده ها ...

عنوان فارسی مقاله: ترجمه مقاله تحليل تاثير تکنيک هاي استخراج داده بر پايگاه داده
ها ... شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از ۴ سنسور مافوق صوت+دانلود پروژه ...
این پاورپوینت در ۳۵ اسلاید تنظیم شده و در مورد داده کاوی می باشد داده‌کاوی یک ابزار
.... آماده انتقاب به پايگاه داده هاي دیگر برای استفاده هاي تجاری و بزرگبرای امنیت نرم
...

بیماری سفیدک سطحی سیب podosphaera leucotriha salmon ...

20 دسامبر 2015 ... دانلود تحقیق نقش مسيحيان عرب در گسترش فرهنگي غرب به دنياي عرب – word. 3
دقیقه ago. دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ
دیتاBig Data Security. 3 دقیقه ago ...

آخرین نسخه رام رسمی اندروید 7.1.1 برای گوشی سامسونگ SAMSUNG C9 PRO C900F

تحقیق و مقاله در مورد نانو تكنولوژي

تحقیق در مورد استعداد یابی در کشتی 22 ص

اسکریپت استعلام گواهینامه های پایان دوره

دانلود پاورپوینت هپاتیت ب - 13 اسلاید

پاورپوینت هوش مصنوعی

مقاله درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پاورپوینت بیماری پسوريازيس

كتاب الاشباح و جفر الارواح للشيخ انور المشايخي (نسخه اصلی)

تحقیق در مورد پلوئيدي 19 ص