دانلود فایل


دانلود مقاله فارسی با اسلاید آماده—چالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتا– Big Data Security - دانلود فایلدانلود فایل در این مقاله چالشهای امنیتی داده های بزرگ بررسی و راهکارهای ارائه شده است.

دانلود فایل دانلود مقاله فارسی با اسلاید آماده—چالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتا– Big Data Security
نوع مطلب: مقاله کنفرانس
زبان مطلب: فارسی
قالب مطلب: پی دی اف (PDF)
تعداد صفحات: 11 صفحه دو ستونی
سال انتشار: دی ماه 1393
محل انتشار: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، همایش داده های عظیم
اسلایدهای این مقاله با کیفیت عالی، به زبان فارسی و در 17 اسلاید برای دانلود قرار داده شده اند.

چکیده
امروزه نرخ رشد داده ها افزایش چشمگیری دارد و بر این اساس چالش های امنیتی نیز به تناسب آن گسترش بیشتری یافته است. از این رو، در این مقاله بر آن شدیم تا امنیت را در دو محور متفاوت مورد بررسی قرار دهیم. در محور اول، مروری خواهیم داشت به برخی از چالش های امنیتی موجود در داده های عظیم و همچنین بررسی برخی از راهکارهای ارائه شده برای مواجهه با این چالش ها و در محور دوم به دلیل توان ذخیره سازی و پردازش داده های عظیم به بررسی کاربردهای امنیتی مرتبط با آنها می پردازیم و در انتها به معرفی چند پروژه پژوهشی مرتبط و در حال اجرا در آزمایشگاه امنیت سیستم عامل خواهیم پرداخت. تحلیل پژوهشهای انجام شده و روند فناوری در این زمینه نشان دهنده آن است که امنیت و چالشهای مرتبط با آن جزو بحث های جدید مطرح شده در این زمینه است و هنوز با چالش های بسیار زیاد و حل نشده ای روبرو است. زیرا هنوز خصیصه های سیستم به صورت یکپارچه و با تعریف درست و مناسب در سیستم ها وجود ندارد و همچنین تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام نشده است. اما کاربردهای زیادی در زمینه بهبود امنیت سیستم ها مبتنی بر پردازش داده های عظیم متصور است که می تواند حداقل منجر به تغییر شدید در رویکرد پیاده سازی سیستم های وابسته شود.
واژه های کلیدی: امنیت داده های عظیم، کاربرد داده های عظیم

چالش مطرح شده
 1. امنیت داده
  • داده و خدمات بادید داده های عظیم (دارای دو محور اصلی است)
  • ابر داده و سازوکارهای امنیتی موجود بر روی آن
با افزایش حجم داده، افزایش ابر داده به وجود می آید. با از بین رفتن ابر داده، داده دیگر قابل جداسازی نخواهند بود پس باید شرایطی را در نظر گرفت که بتوان بدون کاهش حجم ابر داده، امنیت آن ها را فراهم ساخت. تکنیک های امنیتی برای پایگاه داده ها را نمی توان بر روی ابر داده ها پیاده سازی کرد و در صورت پیاده سازی جواب درستی نخواهند داد.
  • قطعه بندی و داده بندی
  • به دو صورت می توان به آن نگاه کرد:
  • تعداد زیادی فایل
  • یا فایل های خیلی بزرگ
  • مسائل مطرح:
  • چگونگی رمز شدن فایل بزرگ به عنوان مثال ممکن است درخواست برای یک قسمت فایل شود که در این صورت نیاز به رمزگشایی همه فایل نیست. (با یک دید جدید باید ارائه شود)
  • چند مستأجری
  • پشتیبانی از این امکان باعث کاهش کارایی می شود حال چگونه باید پیاده سازی انجام شود تا کارایی به طور چشمگیر کاهش نیابد.
  • توزیع شدگی در سطح بین گره ها و ارتباط بین آن ها و مسائل درهم سازی
  • در داده عظیم اجبار به استفاده از توزیع شدگی است
  • به جای جابجا کردن داده نیاز به جابجا کردن پردازش است. زیرا هزینه جابجایی داده بر روی شبکه زیاد است. پردازش را می توان کامل جابجا کرد.
  • در این حالت نیاز است که بین گره ها اعتمادسازی ایجاد شود.
  • ممیزی داده عظیم و دانه بندی
  • اعتماد
  • رمزنگاری
  • درگیری ممیزی با ابر داده
  • کنترل دسترسی
  • کنترل دسترسی
  • کنترل دسترسی بر روی بلوک ها
  • چون رفتار داده عظیم به گونه ای نیست که بتوان مانند داده با آن عمل کرد. داده که تولید می شود نیاز است که در آن واحد ذخیره سازی انجام شود. داده به صورت ساخت نیافته است. نیاز به پردازش انبوهی از داده ها است که ساختار ندارند، حال نیاز به ایجاد کنترل دسترسی بر روی این داده ها وجود دارد.
  • اجازه دسترسی
  • زیرساخت (ذخیره سازی)
  • محرمانگی در سیستم های ذخیره سازی بزرگ
  • مدیریت کلید
  • پراکنده سازی در توزیع داده های بزرگ
  • ایجاد گمنامی در پایگاه داده ها
  • نیاز به ایجاد گمنامی در سطح فایل داریم. به وسیله ایجاد فایل های جعلی و ترکیب کردن آن ها با داده های اصلی و سعی می کنیم که به فایل های اصلی برسیم. مسائلی مانند De duplication به وجود می آید.
  • در زمان De duplicate مشکلات امنیتی وجود دارد.
 1. کاربرد امنیت داده ها
  • سیستم امنیت و رخداد امنیتی.
  • ایجاد سیستم های شناسایی نفوذ جدید
  • ایجاد یک سیستم که بتواند حملات را بدون داشتن الگوهای حمله ای خاص و در صورت وقوع حمله ای با نوع جدید قبل اتفاق، هشدار دهد (Early Warning Systems). قبل از آنالیز بتوان شناسایی کرد، لازمه آن پردازش داده های عظیم و داده هایی است که از حسگرهای مختلف جمع آوری می شود.
راه حل های ارائه شده برای چالش مطرح شده
 1. راهکارهای ارائه شده به منظور افزایش امنیت در محیط های داده های عظیم (پژوهش های در حال انجام در آزمایشگاه دانشگاه الزهرا)
  • حفظ جامعیت فایل ها با دانه بندی کوچک
به وسیله اضافه کردن درخت مرکل (در ارائه پنجم در مورد آن توضیح داده خواهد شد.)
 1. راهکارهای ارائه شده برای کاربرد امنیت داده ها
  • تشخیص Botnet به وسیله یک آتاماتا توسط مدل هادوپ
  • آنالیز داده های عظیم و تجزیه و تحلیل لاگ های شبکه از طریق اتوماتای یاد گیر (یادگیری و تشخیص)
بحث های پیرامونی و نظر حضار و اساتید
 1. برای یافتن حملاتی مانند استاکس نت چه می توان کرد؟
  • می توان با استفاده از حسگرهای مختلف به صورتی که آگاهی از وضعیت موجود افزایش یابد و سپس تحلیل داده ها و در آخر رسیدن به Early Warning Systems می توان از این حملات جلوگیری کرد.


فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
محور اول: امنیت داده های عظیم
امنیت در سطح داده و خدمات
منشا و ارتباط داده
قطعه بندی و خرد کردن داده
چند مستاجری
توزیع شدگی در سطح گره ها و ارتباط بین آنها
ممیزی با دانه بندی مناسب
کنترل دسترسی دانه بندی شده
امنیت در زیرساخت ذخیره سازی
محرمانگی در سیستم های ذخیره سازی بزرگ
استفاده از الگوریتم های پراکنده سازی اطلاعات امن
رمزنگاری
امنیت بر پایه Capabilities
حذف امن داده های تکراری
حفظ جامعیت
محور دوم: چند نمونه کاربردهای داده های عظیم در امنیت سیستم ها
کاربرد در سیستم های مدیریت رویدادهای امنیتی
کاربرد در سیستم های پیشگیری و تشخیص نفوذ
کاربرد در سیستم های هشدار زودهنگام (EWS)
ارائه سه نمونه پژوهش در حال انجام در مرتبط با امنیت داده های عظیم
افزودن قابلیت چند مستاجری در Tachyon
حفظ جامعیت فایل ها با دانه بندی کوچک و در مقیاس بالا برای فایل سیستم های رمزنگاری توزیع شده
افزودن رمزنگاری و کنترل دسترسی با دانه بندی کوچک به فایل سیستم GlusterFS
نتیجه گیری
مراجع

توجه: فایل پی دی اف این مقاله قابل ویرایش و کپی برداری نیست.


کلمات کلیدی:
مقاله داده های بزرگ، مقاله داده های عظیم، مقاله بیگ دیتا، مقاله داده های کلان، مقاله کلان داده ها، امنیت در داده های بزرگ، دیتابیس در داده های بزرگ، پایگاه داده ابری، چالش های امینی داده های عظیم، ابر دیتابیس، پایگاه داده ها در محاسبات ابری، سمینار داده های بزرگ، سمینار محاسبات ابری، سمینار کارشناسی ارشد، گزارش سمینار ارشد، پایان نامه رایانش ابری، پایان نامه امنیت محاسبات ابری، مقاله فارسی امنیت رایانش ابری، مقاله فارسی امنیت محاسبات ابری، مقاله جدید رایانش ابری، مقاله جدید امنیت محاسبات ابری، مقاله 94 محاسبات ابری، مقاله 94 رایانش ابری، معماری رایانش ابری سازمان، معماری محاسبات ابری، مدل مرجع امنیتی رایانش ابری، رایانش ابری خصوصی، مقاله 2015 کامپیوتر، مقاله 2015 رشته کامپیوتر، مقاله انگلیسی 2015، مقاله رشته کامپیوتر، امنیت رایانش ابری، امنیت محاسبات ابری، امنیت در رایانش ابری، امنیت در محاسبات ابری، محاسبات ابری موبایل، رایانش ابری موبایل، چالش های امنیتی رایانش ابری، چالش های امنیتی محاسبات ابری، امنیت رایانش ابری موبایل، چالش های امنیتی رایانش ابری سیار، چارچوب امنیت در ابر، چهارچوب امنیت در رایانش ابری، مقاله رایانش ابری، مقاله محاسبات ابری، مقاله جدید کامپیوتر، زمانبندی رایانش ابری، کلود، شبیه سازی رایانش ابری، مقاله 2015 ترجمه شده، مقاله انگلیسی ترجمه شده، مقاله کامپیوتر ترجمه شده، مقاله رایانش ابری ترجمه شده، مقاله ترجمه شده جدید رایانش ابری، مقاله ترجمه شده جدید محاسبات ابری، مقاله با ترجمه، مقاله ISI با ترجمه، اختصاص ماشین های مجازی، الگوریتم های زمانبندی ابری، vm ، ، مجازی سازی، 2015 Article, ISI Article, Big Data Security Challenges, in cloud computing, Cloud Database

پس از خرید از درگاه امن بانکی لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد و همچنین به آدرس ایمیل شما فرستاده میشود.

تماس با ما برای راهنمایی، درخواست مقالات و پایان نامه ها و یا ترجمه تخصصی با آدرس ایمیل:
[email protected]

شماره تماس ما در نرم افزار واتس آپ:
+98 921 764 6825
شماره تماس ما در نرم افزار تلگرام:
+98 921 764 6825
شناسه ما در تلگرام:
@TopArticle

توجه: اگر کارت بانکی شما رمز دوم ندارد، در خرید الکترونیکی به مشکل برخورد کردید و یا به هر دلیلی تمایل به پرداخت الکترونیکی ندارید با ما تماس بگیرید تا راههای دیگری برای پرداخت به شما پیشنهاد کنیم.مقاله بیگ دیتا فارسی


امنیت داده های بزرگ


چالشهای امنیتی کلان داده ها


Big data security


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ ...

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig
Data Security. اکتبر 10, 2016 فنی و مهندسی ... از این رو، در این مقاله بر آن شدیم تا
امنیت را در دو محور متفاوت مورد بررسی قرار دهیم. در محور اول، مروری خواهیم داشت به ...

دانلود مقاله فارسی درباره داده های بزرگامنیت و حریم خصوصی در کلان ...

در این مقاله چالش های امنیتی و حریم خصوصی در داده های بزرگ یا بیگ دیتا بحث شده ...
مقاله درباره Big Data، مقاله داده های بزرگ، مقاله داده های عظیم، مقاله بیگ دیتا، مقاله داده
... دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا بیگ ...

بایگانی‌ها تغییر فونت پیش فرض گوشی های سامسونگ با Fontomizer ...

دانلود Fonet 1.2 – فونت نرم افزار ردیابی و محافظ گوشی های … ttgames.ir › دانلود نرم
افزار اندروید ... دانلود برنامه تغییر فونت Big Font برای اندروید | دانلود … .... دانلود
Fonet … دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا
بیگ دیتاBig Data Security. ..... lognegar.xyz/data/1mohsen/1009329. ذخیره شده
.

«بیگ دیتا»؛ ابزار خطرناک آژانس امنیت ملی آمریکا + سند - علم وفناوری

اصل و بنیاد تعریف بیگ دیتا (Big Data) ، تعریفی اقتصادی است. بیگ دیتا از
نظر لغوی به‌معنای «داده بزرگ» است و با تجزیه و تحلیل آن می‌توان، «الگوهای ...
واقعیت آن است که آژانس امنیت ملی آمریکا قابلیت گردآوری داده‌های شبکه‌های تلفنی و
... بنابراین تردید وجود دارد که آیا در حال حاضر NSA چنین قابلیتی را دارد یا نه اما
روشن است ...

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ ...

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig
Data Security. اکتبر 10, 2016 فنی و مهندسی ... از این رو، در این مقاله بر آن شدیم تا
امنیت را در دو محور متفاوت مورد بررسی قرار دهیم. در محور اول، مروری خواهیم داشت به ...

اخبار - سیاره گنو/لینوکس فارسی

با یاد و خاطره بهترین وبلاگنویس ها ایران، بچه های نارنجی وارد چهلمین شماره رادیو
گیک می شیم. .... نقد خودم و بحث امنیت استاندارد و لازم نبودن ابزارهای گروه‌هایی مثل «
حکومت ... عوضش توی لینوکس یا توی مک وقتی زبان رو فارسی میکنی اعداد هم فارسی
میشه ...... بیگ دیتا از اون کلمات هایپ (مد) روز است [بزرگ‌داده (به انگلیسی: Big data)‏
...

حل تمرین کتاب مبانی انتقال جرم و حرارت Incropera – فایل ایرانی

24 دسامبر 2016 ... حل تمرین کتاب مبانی انتقال جرم و حرارت Incropera. کتاب به زبان انگلیسی و در
2313 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.
.... 4082 - رویکردی نحوی - معنایی به واژه های مرکب در زبان فارسی (چکیده) ..... 4235 -
محاسبه حاشیه امنیت خطوط انتقال با دو دیدگاه قطعی و احتمالی در .... 4372 - شکوفایی
ها و نواوری های بزرگ در انقلاب جهانی حضرت مهدی (عج) (چکیده)

Big data security بایگانی - فایل مفید

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig
Data Security. نوع مطلب: مقاله کنفرانس زبان مطلب: فارسی قالب مطلب: پی دی اف ...

دهمین کنفرانس داده کاوی ایران | برنا | دانلود و بررسی تخصصی آی تی ...

5 روز پیش ... دهمین کنفرانس داده‌کاوی ایران با همکاری اساتید دانشگاه صنعتی ... دانش‌ نوین داده
کاوی (Data Mining) به‌عنوان جدید ترین و برترین روش حل مسئله و ... آخرین مهلت
ارسال مقالات: ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ .... گوگل سال گذشته برای یافتن حفره های امنیتی 3
میلیون دلار به هکرها ... پسین نوشته بعدی: LG V20 یا گوگل پیکسل XL؟

ویدئو با برچسب _maani

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا بیگ دیتا
Big Data Security 9. فایل فلش شرکتی گوشی X-BQ N9200S MT6580 کاملا ...

دانلود جلسه هفتگی 18 ابان ماه 1395 | آرشیو وبلاگهای ایران

دانلود مداحی جدید حاج سید علی تقوی و کربلائی امین اجلال پور هفتگی 18 ابان ماه 95
... مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا بیگ دیتا– ...

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ ...

20 آوريل 2016 ... دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig
Data Security. اردیبهشت 1, 1395 دسته‌بندی نشده ارسال دیدگاه 111 ...

مقاله :: Big Data یا داده های حجیم چه هستند ؟

Big data اصطلاحی است برای مجموعه داده های حجیم که بزرگ ، متنوع ، با ساختار
پیچیده ... این گزارش خلاصه ای از محتوای big data ، هدف ، مثالها ، روشها ، منافع و چالش
ها ارائه میدهد و در ... پنج اگزا بایت (10 به توان 18 بایت) دیتا تا سال 2003 به وسیله
انسان به وجود آمده است. ... کنترل داده بزرگ مشکل است ، بنابراین امنیت داده باید
تأمین شود.

بایگانی‌ها تغییر فونت پیش فرض گوشی های سامسونگ با Fontomizer ...

دانلود Fonet 1.2 – فونت نرم افزار ردیابی و محافظ گوشی های … ttgames.ir › دانلود نرم
افزار اندروید ... دانلود برنامه تغییر فونت Big Font برای اندروید | دانلود … .... دانلود
Fonet … دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا
بیگ دیتاBig Data Security. ..... lognegar.xyz/data/1mohsen/1009329. ذخیره شده
.

Big data security بایگانی - فایل مفید

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig
Data Security. نوع مطلب: مقاله کنفرانس زبان مطلب: فارسی قالب مطلب: پی دی اف ...

مقاله استصحاب | جستجو در خبر همراه

مقاله استصحاب در بین اطلاعات و محتوای سایت جستجو شده و نتایج زیر به نمایش در
... مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا بیگ دیتا
big data security ... مقاله 2015 با ترجمه تخصصی– اینترنت اشیاء – مروری بر چالش
های امنیت و حریم خصوصی- securtiy in internet of thingsدر این مقاله چالش های امنیتی و
...

مقاله استصحاب | جستجو در خبر همراه

مقاله استصحاب در بین اطلاعات و محتوای سایت جستجو شده و نتایج زیر به نمایش در
... مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا بیگ دیتا
big data security ... مقاله 2015 با ترجمه تخصصی– اینترنت اشیاء – مروری بر چالش
های امنیت و حریم خصوصی- securtiy in internet of thingsدر این مقاله چالش های امنیتی و
...

دانلود مقاله فارسی درباره داده های بزرگامنیت و حریم خصوصی در کلان ...

در این مقاله چالش های امنیتی و حریم خصوصی در داده های بزرگ یا بیگ دیتا بحث شده ...
مقاله درباره Big Data، مقاله داده های بزرگ، مقاله داده های عظیم، مقاله بیگ دیتا، مقاله داده
... دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا بیگ ...

sadra bahrami، نویسنده در ایندکس وار - صفحه 183 از 1645

دانلود Fonet 1.2 – فونت نرم افزار ردیابی و محافظ گوشی های … ttgames.ir › دانلود نرم
افزار اندروید ... دانلود برنامه تغییر فونت Big Font برای اندروید | دانلود … .... دانلود
Fonet … دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا
بیگ دیتاBig Data Security. ..... lognegar.xyz/data/1mohsen/1009329. ذخیره شده
.

فروشگاه آنلاین sewingpayiz

این پاورپوینت در 20 اسلاید به بررسی موضوع کلان داده در محاسبات ابری می پردازد.
کلان داده(داده های بزرگ، ... بیگ دیتا، مهندسی داده ، هوش تجاری ، بانک های اطلاعاتی نوین
و معماری های . ... دانلود مقاله انگلیسی 2015 آی اس آی (ISI) داده های بزرگ یا کلان داده ها (
Big data)-- . ... دانلود مقاله انگلیسی 2016 امنیت رایانش ابری – مقاله ISI چالش ها و .

دانلود مقاله 2015 کامپیوتر بایگانی | 0t0| مرجع کامل تحقیقات ...

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا بیگ ....
مقررات کلان داده ها، دیتابیس در داده های بزرگ، پایگاه داده ابری، چالش های امینی داده های
... فارسی با اسلاید آماده– پایگاه داده مخصوص داده های عظیم یا بیگ دیتاBig Data ...

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ ...

21 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig
Data Security. بهمن ۲, ۱۳۹۵ ... اطلاعات، همایش داده های عظیم. اسلایدهای این مقاله با
کیفیت عالی، به زبان فارسی و در ۱۷ اسلاید برای دانلود قرار داده شده اند.

فروش فایل - صفحه 678 از 1539 - فایل| پروژه | مقاله | تحقیق | ترجمه

30 ژانويه 2017 ... پره کمپرسور موتور j80 با فرمت igs جهت تحلیل در نرم افزار انسیس و فلونت ... دانلود
رایگان 10 مقاله فارسی درباره هوش تجاری 10 مقاله فارسی درباره هوش تجاری 10 ...
دانلود رایگان فراتر از اغراق: مفاهیم داده‌های بزرگ، روش‌ها و تجزیه و تحلیل .... سیستم
های ابری در بیگ دیتا ترجمه مقاله جدید روش کارآمد آگاه از امنیت ذخیره ...

afm_rayan/2

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا بیگ دیتا
Big Data Security 9. فایل فلش شرکتی گوشی X-BQ N9200S MT6580 کاملا ...

دانلود ترجمه مقالات کامپیوتر پایگاه داده

6 مقاله فارسی جدید درباره داده های بزرگ ( Big data ) جهت استفاده و بهره برداری قرار
داده ... فایل پاورپوینت ارائه پروژه تماس با ما برای راهنمایی یا ترجمه با آدرس ایمیل:
magale . ... آگاه از امنیت ذخیره سازی توزیع شده انبوه برای سیستم های ابری در بیگ
دیتا ... چالش های پیشه روی Big Data • آینده ی Big Data • جنبش NoSQL • انواع
NoSQL ...

دانلود تحقیق تاثیر ورزش بر یادگیری کودکان – فیروز شاپ

6 روز پیش ... دانلود تحقیق تاثیر ورزش بر یادگیری کودکان .... دانلود مقاله فارسی با اسلاید آماده
چالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig Data Security ...

ترجمه مقاله با عنوان کيفيت داده ها در مجموعه داده هاي عظيم

14 ژانويه 2017 ... تحقیق آماده داده کاوی با عنوان کیفیت داده و پاکسازی داده در برنامه های کاربردی . ...
داده های بزرگ یا عظیم داده ترجمه اصطلاح Big Data می باشد که معمولا به مجموعه از داده ها ...
امنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا بیگ دیتا - کلبه کامپیوتر . ... این مقاله با
کیفیت عالی، به زبان فارسی و در 15 اسلاید برای دانلود قرار داده ...

فروش فایل - صفحه 678 از 1539 - فایل| پروژه | مقاله | تحقیق | ترجمه

30 ژانويه 2017 ... پره کمپرسور موتور j80 با فرمت igs جهت تحلیل در نرم افزار انسیس و فلونت ... دانلود
رایگان 10 مقاله فارسی درباره هوش تجاری 10 مقاله فارسی درباره هوش تجاری 10 ...
دانلود رایگان فراتر از اغراق: مفاهیم داده‌های بزرگ، روش‌ها و تجزیه و تحلیل .... سیستم
های ابری در بیگ دیتا ترجمه مقاله جدید روش کارآمد آگاه از امنیت ذخیره ...

دانلود تحقیق تاثیر ورزش بر یادگیری کودکان – فیروز شاپ

6 روز پیش ... دانلود تحقیق تاثیر ورزش بر یادگیری کودکان .... دانلود مقاله فارسی با اسلاید آماده
چالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig Data Security ...

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ ...

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig
Data Security. اکتبر 10, 2016 فنی و مهندسی ... از این رو، در این مقاله بر آن شدیم تا
امنیت را در دو محور متفاوت مورد بررسی قرار دهیم. در محور اول، مروری خواهیم داشت به ...

بایگانی‌ها تاپیک مرجع دانلود نرم افزار های آندرویدی – انجمن گفتگوی ...

دانلود برنامه تغییر فونت Big Font برای اندروید | دانلود … .... دانلود مقاله فارسی با
اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig Data Security.

دانلود فایل دسته بندی علوم انسانی – دانلود تحقیق تجزيه و تحليل ...

14 ژوئن 2016 ... بعد دانلود فایل دسته بندی فنی و مهندسی – دانلود مقاله فارسی با اسلاید آماده
چالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig Data Security ...

هاي - 4 - سایت اپی ها

بیگ دیتا، مهندسی داده ، هوش تجاری ، بانک های اطلاعاتی نوین و معماری های ... هر آنچه ...
Data. Big data اﺻﻄﻼﺣ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺰرگ، ﻣﺘﻨﻮع، ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﺎ. 6 .
مقاله :: Big Data یا داده های حجیم چه هستند ؟ ... دانلود فیلم آموزش الگوریتم های داده های
حجیم به زبان فارسی. 14 . ..... موسسه مطالعات آمریکا - یررسی چالش های آمریکا در
سوریه

هفته دوم آذر ۱۳۹۴ - مَشیانه

امروز، یک روز بزرگ برای سیستم رایگان و منبع باز مدیریت محتوا (CMS) است. ....
بهترین گروه ها در شبکه اجتماعی LinkedIn با موضوع علم داده و بیگ دیتا ... Statistics,
Big Data, and Data Visualization, 68539 members, 62% growth .... MiningMart
همچنین برای پرونده های KDD نیز توسعه یافته و آماده شده است. ..... اسلایدهای کتاب.

پاورپوینت-سیستم گرمایش از کف ساختمان – در 45 اسلاید-powerpoint ...

19 آوريل 2016 ... در اين راستا نقش سيستم هاي گرمايشي بهينه ساختمان ها و مجتمع هاي مسكوني در
كنترل و بهينه سازي مصرف ... به طور كلي سه نوع روش گرمايش از كف موجود است: 1-
گرمايش با هواي گرم 2-گرمايش با جريان .... پسین نوشته بعدی: دانلود مقاله فارسی با
اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig Data Security.

بایگانی‌ها تغییر فونت پیش فرض گوشی های سامسونگ با Fontomizer ...

دانلود Fonet 1.2 – فونت نرم افزار ردیابی و محافظ گوشی های … ttgames.ir › دانلود نرم
افزار اندروید ... دانلود برنامه تغییر فونت Big Font برای اندروید | دانلود … .... دانلود
Fonet … دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا
بیگ دیتاBig Data Security. ..... lognegar.xyz/data/1mohsen/1009329. ذخیره شده
.

Big data securityدانلود مستقیم

دانلود مقاله ISI و 2015 بیگ دیتا ترجمه شده با بهترین کیفیت و اصل مقاله ... دانلود
مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig Data ...

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ ...

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig
Data Security. اکتبر 10, 2016 فنی و مهندسی ... از این رو، در این مقاله بر آن شدیم تا
امنیت را در دو محور متفاوت مورد بررسی قرار دهیم. در محور اول، مروری خواهیم داشت به ...

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ ...

21 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig
Data Security. بهمن ۲, ۱۳۹۵ ... اطلاعات، همایش داده های عظیم. اسلایدهای این مقاله با
کیفیت عالی، به زبان فارسی و در ۱۷ اسلاید برای دانلود قرار داده شده اند.

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ ...

19 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا بیگ دیتا
Big Data Security ... زمانی چالش دولت ها و شرکت های صاحب فناوری دستیابی به
سرعت و توان بالا در انجام محاسبات بود تا بتوانند پیشتازی خود را ...

علوم پایه | کیبرد آزاد | صفحه 2

این نوشته در مقاله با برچسب تکنولوژی،علوم پایه،فن آوری،فیزیک،مصرف کنید در
دسامبر .... این بررسی که از سال ۲۰۰۶ به درخواست دپارتمان امنیت ملی آمریکا انجام می
شه گفته که ... حتی سازمان های بزرگ جهان هم مدت ها دنبال لایک بودن و هنوز هم هستن. .....
بیگ دیتا از اون کلمات هایپ (مد) روز است [بزرگ‌داده (به انگلیسی: Big data)
اصطلاحیه ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.
.... 4082 - رویکردی نحوی - معنایی به واژه های مرکب در زبان فارسی (چکیده) ..... 4235 -
محاسبه حاشیه امنیت خطوط انتقال با دو دیدگاه قطعی و احتمالی در .... 4372 - شکوفایی
ها و نواوری های بزرگ در انقلاب جهانی حضرت مهدی (عج) (چکیده)

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ ...

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتا– ... از
این رو، در این مقاله بر آن شدیم تا امنیت را در دو محور متفاوت مورد بررسی قرار دهیم.

بایگانی‌ها تاپیک مرجع دانلود نرم افزار های آندرویدی – انجمن گفتگوی ...

دانلود برنامه تغییر فونت Big Font برای اندروید | دانلود … .... دانلود مقاله فارسی با
اسلاید آمادهامنیت و استاندارد سازی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig Data Security.

Big data security بایگانی - فایل مفید

دانلود مقاله فارسی با اسلاید آمادهچالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig
Data Security. نوع مطلب: مقاله کنفرانس زبان مطلب: فارسی قالب مطلب: پی دی اف ...

دانلود تحقیق تاثیر ورزش بر یادگیری کودکان – فیروز شاپ

6 روز پیش ... دانلود تحقیق تاثیر ورزش بر یادگیری کودکان .... دانلود مقاله فارسی با اسلاید آماده
چالشهای امنیتی داده های بزرگ یا بیگ دیتاBig Data Security ...

دانلود ترجمه مقالات کامپیوتر پایگاه داده

6 مقاله فارسی جدید درباره داده های بزرگ ( Big data ) جهت استفاده و بهره برداری قرار
داده ... فایل پاورپوینت ارائه پروژه تماس با ما برای راهنمایی یا ترجمه با آدرس ایمیل:
magale . ... آگاه از امنیت ذخیره سازی توزیع شده انبوه برای سیستم های ابری در بیگ
دیتا ... چالش های پیشه روی Big Data • آینده ی Big Data • جنبش NoSQL • انواع
NoSQL ...

پاورپوینت عناصر کالبدي شکل دهنده به اجزاي فضاي شهري

پاورپوینت تحقيق آماده درس تاريخ، انقلاب فرانسه

9 ماه بارداری

طرح کسب و کار روغن سیاه خودرو

تحقیق در مورد A 422 بیماری کلیه

پاورپوینت با موضوع تعادل مایعات و الکترولیت‌ها - 70 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنایی با طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل

پکیج 4 پی دی اف دل نوشته

تجهیزات مورد نیاز خط تولید خوراک دام

فایل فلش وفارسی سازی S7562 TREND