دانلود فایل


دانلود پایان نامه - پایان نامه آنتن های میکرواستریپ به همراه فایل های آموزش نرم افزار HFSS - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پایان نامه در رابطه با آنتن میکرواستریپ به همراه فایل های آموزش نرم افزار HFSS

دانلود فایل دانلود پایان نامه - پایان نامه آنتن های میکرواستریپ به همراه فایل های آموزش نرم افزار HFSS بسته ویژه پایان نامه در رابطه با آنتن میکرواستریپ به همراه فایل های آموزش نرم افزار HFSS
این بسته حاوی فایل های زیر می باشد:
1. پایان نامه روش هاي افزايش پهناي باند در آنتن هاي ميكرواستريپ در قالب فایل PDF
2. پایان نامه روش هاي افزايش پهناي باند در آنتن هاي ميكرواستريپ در قالب فایل قابل ویرایش Word
3. فایل سمینار پایان نامه روش هاي افزايش پهناي باند در آنتن هاي ميكرواستريپ در قالب فایل PPT
4. کتاب آموزش نرم افزار HFSS
5. آموزش طراحی فیلتر میانگذر میکرواستریپ توسط نرم افزار HFSS
6. آموزش طراحی موجبر اتصال T توسط نرم افزار HFSS
اطلاعات تکمیلی پایان نامه:
پایان نامه روش هاي افزايش پهناي باند در آنتن هاي ميكرواستريپ (Microstrip)
(همراه با طراحي و شبيه سازي آنتن نمونه و بررسي تاثير يكي از روشهاي ارائه شده در دو باند فركانسي)
چكيده
در اين پژوهش،كه هدف اصلي بررسي روش هاي افزايش پهناي باند در آنتن هاي ميكرواستريپ ميباشد، آنتن های مايکرواستريپ از لحاظ ساختاري و روشهای تحليل آن از جمله خط انتقال، Cavity و ممان (به اختصار) مورد بررسی قرار گرفته است. از ميان آنتن های مايکرواستريپ، آنتن های مايکرواستريپ دايروی و مستطيلی جزو پرکاربرد ترين آنها می باشند. آنتن مايکرواستريپ مستطيلی به دليل داشتن پارامتر های بيشتری برای طراحی و همچنين ساده تر بودن طراحی و تحليل آنها، به کار گرفته شده است. در ادامه، روش های دستيابی به پهناي باند بيشتر مورد بررسي قرار گرفته است. از ميان روش هاي ارائه شده، روش پارازيتي شبيه سازي شده است. ابتدا دو آنتن نمونه در باند هاي 2.25GHz و 5.8GHz طراحي و شبيه سازي شده و سپس روش مذكور روي آنتها پياده شده است. در اين پروژه، هدف طراحي آنتن براي كاربرد خاص يا بهينه سازي آنتن نبوده، بلكه تنها هدف مشاهده افزايش پهناي باند آنتن بعد از اعمال روش، نسبت به پهناي باند آنتن نمونه و اثبات صحت روش مذكور ميباشد. در طراحی آنتن ها از زير لايه Rogers RT استفاده شده است که دارای ثابت دی الکتريک 2.2 می باشد. برای تحليل آنتن های طراحی شده از نرم افزار HP HFSS كه روش المان هاي محدود (Finite Element)را به کار می گيرد، استفاده شده است.

فهرست مطالب
بخش 1 مقدمه
بخش 2 اصول آنتن

1-2 مقدمه

2-2 آنتن چگونه تشعشع ميكند

3-2 نواحي ميدان هاي دور و نزديك

4-2 تشعشع ميدان دور از سيم

5-2 پارامتر هاي عملكرد آنتن

6-2 انواع اصلي آنتن ها

7-2 سطوح بيضوي و مستطيلي براي مدل هاي پترن آنتن

بخش 3 آنتن هاي پچ مايكرواستريپ

1-3 مقدمه
2-3 مزايا و معايب اين نوع از آنتن ها

3-3 تكنيك هاي تغذيه

4-3 روش هاي آناليز

بخش 4 روش هاي افزايش پهناي باند در آنتن هاي مايكرواستريپ

1-4 Parasitically Coupled (or Gap-Coupled) Patche

2- 4 Stacked Microstrip Patches

3-4 Large Slot Aperture-Coupled Patches

4-4 Aperture- Stacked Patches

بخش 5 طراحي و شبيه سازي آنتن هاي پچ ميكرواستريپ و مقايسه نتايج

1-5 مشخصات طراحي

2-5 مراحل طراحي آنتن هاي نمونه

3-5 شبيه سازي و نتايج آنتن هاي نمونه

4-5 اعمال روش پارازيتي و مقايسه نتايج

بخش 6 نتيجه گيري
.............................................................................................................................
اطلاعات تکمیلی فایل های آموزش نرم افزار HFSS:
فایل اول با عنوان HFSS Full Book محصول 2005 شرکت ANSOFT است و کتابی کامل و جامع برای آموزش نرم افزار HFSS ورژن 10 می باشد. این کتاب به زبان اصلی بوده و 801 صفحه دارد. محتویات این کتاب به شرح ذیل است:
Fundamentals
Ansoft HFSS Desktop
Opening a Design
Setting Model Type
Parametric Model Creation
Boundary Conditions
Excitations
Analysis Setup
Data Reporting
Solve Loop
Mesh Operations
Examples – Antenna
Examples – Microwave
Examples – Filters
Examples – Signal Integrity
Examples – EMC/EMI
Examples – On Chip Components
فایل دوم آموزش طراحی فیلتر میانگذر میکرواستریپ(Microstrip) توسط نرم افزار HFSS میباشد. این فایل در قالب PDF، و دارای 28 صفحه و به زبان فارسی می باشد و مراحل طراحی را به صورت گام به گام توضیح می دهد.
فایل سوم آموزش طراحی موجبر اتصال T توسط نرم افزار HFSS میباشد. این فایل در قالب PDF، و دارای 23صفحه و به زبان فارسی می باشد و مراحل طراحی را به صورت گام به گام توضیح می دهد.
توجه: هر کدام از این فایل ها به صورت جداگانه نیز قابل دانلود می باشند ولی این بسته شامل تخفیف می باشد.


دانلود پایان نامه


دانلود پایان نامه آنتن میکرواستریپ


دانلود آموزش نرم افزار HFSS


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


PDF: آنتن | من و او دانلود! - پاورپوینت طراحی خطوط انتقال نیرو

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد اﻧﻮاع آﻧﺘﻦ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد آﻧﻬﺎ (ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوژه ...
داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﺘﻦ دو ﻗﻄﺒﯽ ﻋﻤﻮدی ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺤﺪود ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: ورد (ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﯾﺮاﯾﺶ) ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺤﺘﻮی ....
ﺑﺴﺘﻪ وﯾﮋه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻧﺘﻦ ﻣﯿﮑﺮواﺳﺘﺮﯾﭗ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻧﺮم اﻓﺰار HFSS ﺑﺴﺘﻪ وﯾﮋه ...

پایان نامه تحلیل و شبیه سازی کاربرد band gap structure در آنتن های

23 جولای 2016 ... مرجع دانلود پایان نامه های ارشد رشته عمران ... تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است
هنگام انتقال از فایل اصلی ... در این پایان نامه از ساختارهای متناوب Band Gap
Structure برای کاهش ... انواع آنتن های میکرواستریپ با توجه به وزن سبک و قیمت کم،
... با نتایج حاصل از تحلیل این ساختار توسط نرم افزار HFSS را دارد.

دانلود پایان نامه - پایان نامه آنتن میکرواستریپ به همراه فایل های آموزش ...

1 جولای 2017 ... این فایل با ارزش دانلود پایان نامهپایان نامه آنتن میکرواستریپ به همراه فایل های
آموزش نرم افزار HFSS که جزو پر بازدید ترین فایلهای ایرانی در ...

جزوه آنتن مایکرواستریپ - ResultFa

پایان نامه آنتن های تک قطبی مایکرو استریپروشهای افزایش ... دانلود کتاب
پیشرفت ها در آنتن های مایکرواستریپ با کاربرد ... دانلود رایگان کتاب جزوه فارسی
آموزش طراحی آنتن مایکرواستریپ با نرم افزار hfss . ... طراحیشبیه سازی آنتن های
آرایه ای طراحیشبیه سازی آنتن های آرایه ای دسته فنیمهندسی بازدید 13 بارفرمت فایل
doc حجم .

جستجوی پایان نامه - سیکا - دانشگاه آزاد اسلامی

سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی (سیکا)

اموزش hfss - number01

دانلود فایل های آموزشی فارسی نرم افزار مخابراتی HFSS. - برای مشاهده کلیک ...
کلیک کنید. فرادرس آموزش تصویری طراحی آنتن مایکرواستریپ با نرم افزار hfss
به همراه پیاده سازی عملی . ... آ موزش نصب hfss 13 مشاوره انجام پروژه پایان نامه مخابرات
میدان.

دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه های مهندسی برق ...

13 ا کتبر 2015 ... دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه های مهندسی برق ... آموزش های
کامل و عملی دروس اختصاصی و عملی و عمومی رشته برق ..... ۶۷, شیبه سازی های انجام شده
با نرم افزار مطلب ۲۱ ص, ۲۱ ..... ۲۰۷, تحلیل و شبیه سازی کاربرد BAND GAP
STRVCTURE در آنتن های میکرواستریپ بمنظور افزایش بهره و پهنای باند ...

جستجوی پایان نامه - سیکا - دانشگاه آزاد اسلامی

سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی (سیکا)

دانلود پایان نامه در رابطه با آنتن میکرواستریپ به همراه فایل های آموزش ...

بسته ویژه پايان نامه در رابطه با آنتن ميکرواستريپ به همراه فايل هاي آموزش نرم افزار
HFSS این بسته حاوی فايل هاي زیر می باشد: 1. پايان نامه روش هاي افزایش پهنای ...

PDF: بسته ویژه پایان نامه در رابطه با آنتن میکرواستریپ به همراه فایل ...

ﺑﺴﺘﻪ وﯾﮋه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻧﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ.
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ. ﻣﯿﮑﺮواﺳﺘﺮﯾﭗ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻧﺮم اﻓﺰار HFSS. ﺑﺴﺘﻪ وﯾﮋه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ...

جزوه آنتن مایکرواستریپ - ResultFa

پایان نامه آنتن های تک قطبی مایکرو استریپروشهای افزایش ... دانلود کتاب
پیشرفت ها در آنتن های مایکرواستریپ با کاربرد ... دانلود رایگان کتاب جزوه فارسی
آموزش طراحی آنتن مایکرواستریپ با نرم افزار hfss . ... طراحیشبیه سازی آنتن های
آرایه ای طراحیشبیه سازی آنتن های آرایه ای دسته فنیمهندسی بازدید 13 بارفرمت فایل
doc حجم .

دانلود رایگان پایان نامه در مورد نگهداری ترانس های قدرت

21 ساعت قبل ... دانلود پایان نامه بررسی ترانسفورماتورهای ولتاژ نوری و مقایسه آن با ...... نامه در رابطه
با آنتن میکرواستریپ به همراه فایل های آموزش نرم افزار HFSS.

دانلود پایان نامهپایان نامه آنتن های میکرواستریپ به همراه فایل های ...

10 نوامبر 2016 ... بسته ویژه پایان نامه در رابطه با آنتن میکرواستریپ به همراه فایل های آموزش نرم افزار
HFSS. این بسته حاوی فایل های زیر می باشد: ۱٫ پایان نامه روش ...

جزوه آنتن مایکرواستریپ - لاوینز

دانلود کتاب پیشرفت ها در آنتن های مایکرواستریپ با کاربرد. -. دانلود کتاب
پیشرفت ها ... فیلم آموزشی رایگان طراحی آنتن مایکرواستریپ به کمک نرم افزار
hfss دانلود جزوه . ... دانلود کتاب جزوه اسلاید فایل های صوتیتصویری آموزشی همه چیز
را رایگان . ... دانلود جزوه این پایان نامه به بررسی انواع آنتن های تک قطبی
مایکرواستریپروش .

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی ... مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ
MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود ۳۶; آنتن ۳۷; ساخت .... ماشین باگی ۲۳۹;
۵۵ پایان نامه طراحی وپیاده سازی سایت با زبانهای برنامه سازی تحت وب ۵۷ ... ۷۴ پایان
نامه روانشناسی – تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد ۸۲; ۷۵ پایان نام
رنگ ...

جزوه آنتن مایکرواستریپ - ResultFa

پایان نامه آنتن های تک قطبی مایکرو استریپروشهای افزایش ... دانلود کتاب
پیشرفت ها در آنتن های مایکرواستریپ با کاربرد ... دانلود رایگان کتاب جزوه فارسی
آموزش طراحی آنتن مایکرواستریپ با نرم افزار hfss . ... طراحیشبیه سازی آنتن های
آرایه ای طراحیشبیه سازی آنتن های آرایه ای دسته فنیمهندسی بازدید 13 بارفرمت فایل
doc حجم .

PDF: آنتن | من و او دانلود! - پاورپوینت طراحی خطوط انتقال نیرو

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد اﻧﻮاع آﻧﺘﻦ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد آﻧﻬﺎ (ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوژه ...
داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﺘﻦ دو ﻗﻄﺒﯽ ﻋﻤﻮدی ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺤﺪود ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: ورد (ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﯾﺮاﯾﺶ) ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺤﺘﻮی ....
ﺑﺴﺘﻪ وﯾﮋه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻧﺘﻦ ﻣﯿﮑﺮواﺳﺘﺮﯾﭗ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻧﺮم اﻓﺰار HFSS ﺑﺴﺘﻪ وﯾﮋه ...

مهندسی برق بایگانی - صفحه 2 از 3 - جزیره دانش

حذف هارمونیک نیروگاه بادی ساحلی با به کار گیری دستگاه های الکترونیکی در ... در
ادامه فهرست مطالب ارائه شده در این پایان نامه را به همراه چکیده آن می توانید ملاحظه کنید.
..... بلافاصله پس از تکمیل فرایند خرید لینک دانلود برای شما ارسال می شود. ...... cst-
آنتن- پچ- صفحه ای-میکرو-استریپ-باند x- آموزش-نرم افزار-شبیه سازی-cst-hfss- ...

پایان نامه آنتن های تک قطبی مایکرو استریپ و روشهای افزایش پهنای ...

این پایان نامه به بررسی انواع آنتن های تک قطبی مایکرواستریپ و روش های افزایش
پهنای باند آن پرداخته است. ... پارامترهای آنتن از قبیل VSWR و پترن تشعشعی
آنتـن هم با نرم افزار HFSS و هم از طریق اندازه گیری با دستگاه .... آموزش کامل نحوه
خرید ... لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال
میشود.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

فرم‌های پژوهشی، دانشجویان ارشد و دکتری · پیگیری کد پایان‌نامه و ثبت چکیده ·
کتابخانه · پايگاه‌هاي علمي · سخنرانی ... سامانه‌های آموزشی ... دریافت نرم‌افزار همراه
دانشگاه.

دانلود پایان نامه در رابطه با آنتن میکرواستریپ به همراه فایل های آموزش ...

بسته ویژه پايان نامه در رابطه با آنتن ميکرواستريپ به همراه فايل هاي آموزش نرم افزار
HFSS این بسته حاوی فايل هاي زیر می باشد: 1. پايان نامه روش هاي افزایش پهنای ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

فرم‌های پژوهشی، دانشجویان ارشد و دکتری · پیگیری کد پایان‌نامه و ثبت چکیده ·
کتابخانه · پايگاه‌هاي علمي · سخنرانی ... سامانه‌های آموزشی ... دریافت نرم‌افزار همراه
دانشگاه.

دانلود پایان نامه - پایان نامه آنتن های میکرواستریپ به همراه فایل های ...

27 دسامبر 2016 ... دانلود پایان نامه - پایان نامه آنتن های میکرواستریپ به همراه فایل های آموزش نرم افزار
HFSS بسته ویژه پایان نامه در رابطه با آنتن میکرواستریپ به همراه ...

دانلود پایان نامه - پایان نامه آنتن های میکرواستریپ به همراه فایل های ...

27 دسامبر 2016 ... دانلود پایان نامه - پایان نامه آنتن های میکرواستریپ به همراه فایل های آموزش نرم افزار
HFSS بسته ویژه پایان نامه در رابطه با آنتن میکرواستریپ به همراه ...

دانلود پایان نامه در رابطه با آنتن میکرواستریپ به همراه فایل های آموزش ...

18 جولای 2016 ... بسته ویژه پایان نامه در رابطه با آنتن میکرواستریپ به همراه فایل های آموزش نرم افزار
HFSS.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

فرم‌های پژوهشی، دانشجویان ارشد و دکتری · پیگیری کد پایان‌نامه و ثبت چکیده ·
کتابخانه · پايگاه‌هاي علمي · سخنرانی ... سامانه‌های آموزشی ... دریافت نرم‌افزار همراه
دانشگاه.

دانلود پایان نامه - پایان نامه آنتن میکرواستریپ به همراه فایل های آموزش ...

1 جولای 2017 ... این فایل با ارزش دانلود پایان نامهپایان نامه آنتن میکرواستریپ به همراه فایل های
آموزش نرم افزار HFSS که جزو پر بازدید ترین فایلهای ایرانی در ...

فیلم آموزشی استفاده از سامانه نقل و انتقال سهام پدیده - آپارات

7 Feb 2017

دانلود پایان نامهپایان نامه آنتن های میکرواستریپ به همراه فایل های ...

2 نوامبر 2016 ... بسته ویژه پایان نامه در رابطه با آنتن میکرواستریپ به همراه فایل های آموزش نرم افزار
HFSS. این بسته حاوی فایل های زیر می باشد: ۱. پایان نامه روش های ...

پایان نامه تحلیل و شبیه سازی کاربرد band gap structure در آنتن های

23 جولای 2016 ... مرجع دانلود پایان نامه های ارشد رشته عمران ... تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است
هنگام انتقال از فایل اصلی ... در این پایان نامه از ساختارهای متناوب Band Gap
Structure برای کاهش ... انواع آنتن های میکرواستریپ با توجه به وزن سبک و قیمت کم،
... با نتایج حاصل از تحلیل این ساختار توسط نرم افزار HFSS را دارد.

دانلود پایان نامه و کتاب در رابطه با طراحی آنتن های میکرواستریپ به ...

15 ژوئن 2016 ... فایل سمینار پایان نامه روش های افزایش پهنای باند در آنتن های میکرواستریپ در ...
آموزش طراحی فیلتر میانگذر میکرواستریپ توسط نرم افزار HFSS.

جزوه آنتن مایکرواستریپ - ResultFa

پایان نامه آنتن های تک قطبی مایکرو استریپروشهای افزایش ... دانلود کتاب
پیشرفت ها در آنتن های مایکرواستریپ با کاربرد ... دانلود رایگان کتاب جزوه فارسی
آموزش طراحی آنتن مایکرواستریپ با نرم افزار hfss . ... طراحیشبیه سازی آنتن های
آرایه ای طراحیشبیه سازی آنتن های آرایه ای دسته فنیمهندسی بازدید 13 بارفرمت فایل
doc حجم .

دانلود پایان نامه - پایان نامه آنتن میکرواستریپ به همراه فایل های آموزش ...

بسته ویژه پایان نامه در رابطه با آنتن میکرواستریپ به همراه فایل های آموزش نرم افزار
HFSS. این بسته حاوی فایل های زیر می باشد: 1. پایان نامه روش هاي افزايش پهناي ...

جزوه آنتن مایکرواستریپ - ResultFa

پایان نامه آنتن های تک قطبی مایکرو استریپروشهای افزایش ... دانلود کتاب
پیشرفت ها در آنتن های مایکرواستریپ با کاربرد ... دانلود رایگان کتاب جزوه فارسی
آموزش طراحی آنتن مایکرواستریپ با نرم افزار hfss . ... طراحیشبیه سازی آنتن های
آرایه ای طراحیشبیه سازی آنتن های آرایه ای دسته فنیمهندسی بازدید 13 بارفرمت فایل
doc حجم .ترفندهای شگفت انگیز شعبده بازی با وسایل معمولی

طرح توجیهی تولید تونر چاپگر

تحقیق در مورد خوردگی

تحقیق در مورد خوردگی

اتوکد جزئیات نعل درگاه و سقف کاذب

پاورپوینت آشنایی با مبانی حاکمیت خدمات بالینی Clinical Governance

دانلود گزارش کاراموزی حسابداری در اداره مخابرات

تحقیق و بررسی در مورد مادربرد 50 ص

دانلود پاورپوینت هیپر پلازی خوش خیم پروستات - 22 اسلاید