دانلود رایگان


عنوان مقاله: سنجش از دور عمق های آب در آبهای کم عمق براساس شبکه های عصبی مصنوعی - دانلود رایگاندانلود رایگان سنجش از دور عمق های آب در آبهای کم عمق براساس شبکه های عصبی مصنوعی

دانلود رایگان عنوان مقاله: سنجش از دور عمق های آب در آبهای کم عمق براساس شبکه های عصبی مصنوعی مقاله به زبان انگلیسی بوده و عنوان آن به شرح زیر است:
Remote sensing of water depths in shallow waters via artificial neural networks
مقاله در ژورنال ISI و معتبر Estuarine, Coastal and Shelf Science-2010 به چاپ رسیده است.

نمونه سوالات


مقاله


تحقیق


آموزش


نرم افزار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اصل مقاله - مدیریت بیابان

ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺠﺶ از دوري ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎك، ﻧﻮع ﭘﯿﺶ. ﭘﺮدازش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ. روي
داده ... داده. ﻫـﺎي. ﺳﻨﺠﺶ از دور، رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﺧﻄﯽ، ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ .... ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﺎك، آب
و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار. ﻣﯽ ... ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك، ﻋﻤﻖ، ﺷﻮري و درﺻﺪ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. .....
ﺷﺮط. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 1: ) در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ دﺳـﺖ. ﮐـﻢ ﯾـﮏ. 1 Banding. 2 Bad Pixel. 3 shot noise ...

مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار (استهبان - 11و ...

1 ژوئن 2012 ... كاربرد های سنجش از دور و نقشه برداری در توسعه پایدار ... بررسی رفتار مقاومت
برشی و تغییرات فشار آب حفره ای خاک غیر اشباع در تست سه محوری با درصد
رطوبت ثابت ... کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین مشخصات روانی بتن ...
بررسی تاثیر ژئوگرید بر كاهش نشست سطح زمین در تونلهای كم عمق

مقالات هیدرولیک - مهندسی عمران راه و ساختمان - blogfa.com

در اين مقاله روش جديدي براساس شبكه هاي عصبي مصنوعي براي تعيين ضريب تخليه
سرريزهاي جانبي ... در حالیکه بسیاری از افراد اعتقاد دارند که بازی گلف یکی از
ورزشهای کم تماشاگر و جذاب .... تعیین عمق مرز نفوذناپذیر مجازی به عنوان سنگ کف
برای تعیین مقدار دبی نشت آب .... پردازش تصاویر - سنجش از راه دور (Remote
sensing ).

اصل مقاله - مدیریت بیابان

ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺠﺶ از دوري ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎك، ﻧﻮع ﭘﯿﺶ. ﭘﺮدازش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ. روي
داده ... داده. ﻫـﺎي. ﺳﻨﺠﺶ از دور، رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﺧﻄﯽ، ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ .... ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﺎك، آب
و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار. ﻣﯽ ... ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك، ﻋﻤﻖ، ﺷﻮري و درﺻﺪ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. .....
ﺷﺮط. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 1: ) در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ دﺳـﺖ. ﮐـﻢ ﯾـﮏ. 1 Banding. 2 Bad Pixel. 3 shot noise ...

عکسهای جدید سونامی ژاپن - جغرافیا علمی برای زندگی

برای دریافت این مقالات بر روی متن های زیر کلیک کنید ... 2- كوپن براساس كدام
معيارها نواحي آب و هوايي جهان را تقسيم‌بندي كرد؟ ..... ۴)يش بيني بارش ماهانه با
استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي (مورد: تهران) از جغرافیا علمی برای زندگی ...
رسوبگذاری زیر آبی : این نوع رسوبگذاری از یک توده آب کم عمق تا عمیق در یک
مقیاس کوچک ...

آب و فاضلاب - research-paper.ir

بررسی عملكرد و مدلسازی بیوراكتور محتوی سنگدانه های پامیس به عنوان بستر
بیوفیلم در ... امكان سنجی استفاده از پساب بركه های تثبیت فاضلاب درتغذیه منابع
آب زیرزمینی ... بررسی كارائی شبكه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عمق
آبشستگی پایه های پل و مقایسه .... پارامترهای سنجش كیفیت آبهای سطحی و روشهای
تصفیه آن.

مقالات شفاهی

10, 2212P146, ارزیابی روش¬های نوین محاسباتی در برآورد تبخیر و تعرق ... 29,
2212P235, پيش بيني دبي روزانه رودخانه شاپور با استفاده از شبكه عصبي
مصنوعي(MLP ... 41, 2212P338, بررسي اثرات دور آبياري و مقادير مختلف کود
سولفات پتاسيم ... حل عددی معادلات آب¬های کم عمق با استفاده از شبکه¬های غیرسازمان
¬یافته مثلثی.

مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار (استهبان - 11و ...

1 ژوئن 2012 ... كاربرد های سنجش از دور و نقشه برداری در توسعه پایدار ... بررسی رفتار مقاومت
برشی و تغییرات فشار آب حفره ای خاک غیر اشباع در تست سه محوری با درصد
رطوبت ثابت ... کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین مشخصات روانی بتن ...
بررسی تاثیر ژئوگرید بر كاهش نشست سطح زمین در تونلهای كم عمق

مهندسی آب - جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی ...

32 - افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب با استفاده از
الگوریتم ... 50 - تعیین عمق بهینه آبیاری برای محصول گندم و گوجه فرنگی به‌کمک
مدل .... 155 - برآورد تبخیر و تعرق واقعی گیاه پسته به کمک سنجش از دور و
الگوریتم سبال ... 169 - مقایسه مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ، ANFIS و رگرسیونی
در برآورد سطح ...

مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

آنالیز حساسیت عملکرد نیشکر با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (فول
تکست ... دریافت مقاله کامل سرفصل ارائه مقاله: ارتقاء بهره وری مصرف آب در شبکه
های آبیاری .... ارایه مدل تخمین مشارکت آب زیرزمینی کم عمق شور در تأمین نیاز آبی
نهال خرما ..... برآورد دمای سطحی زمین در دشت بیرجند با استفاده از سنجش از دور (فول
تکست دارد)

آقای دکتر علی اکبر متکان پژوهشگر نمونه کشوری در گروه علوم انسانی ...

8 فوریه 2013 ... در کارگروه بررسي توانايي هاي علمي اعضاء هياًت علمي دانشکده تربيت. بدني .....
انتخاب مقاله برتر در همايش ملي ژئوماتيک سازمان نقشه برداري .... تم هاي اطالعات
جغرافيايي در شبکه انتقال آب شهرک .... پوشش زمين در داده. هاي سنجش از دور بر اساس.
شبکه. هاي عصبي مصنوعي ... در تهيه نقشه عمق سنجي بندر امام خميني )ره(.

اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠـﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺮان :ز اﻣﺘﻴﺎ ﺻﺎﺣﺐ رﺿــ - انجمن علوم و مهندسی ...

ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﺑﺠﺰ دﺑﻴﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ و داوري ﻣﻘﺎﻻت وﻇﻴﻔﻪ وﻳﺮاﺳﺘﺎري ﻓﻨﻲ ﻣﻘﺎﻻت را .... ﻫﺎي ﻓﻨ. :ﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ارﺗﻔﺎع، ﺟﻬﺖ و ﺗﻨﺪي ﺷﻴﺐ ﺑﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﺮف در ﺣﻮﺿﻪ ﺻﻤﺼﺎﻣﻲ. 69 ... اﻳﺮان ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻛﻢ آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در
... GIS. ، ﺷﺮﻛﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي ﺗﻬﺮان. -2. اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺳﻨﺠﺶ ا. ز دور و. GIS. ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ. -3
..... ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﻨﻤﻦ. -. ﻣﺎﻧﺘﻴﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر از.

نتایج جستجو برای ' عمق آبشستگی ' - پایگاه داده های علمی تمام متن

با توجه به آمار پل های ساخته شده در دنیا، حدود 83 درصد از 583 هزار پل به عنوان پل های
.... بررسی کارائی شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عمق آبشستگی پایه های
پل و ... برای مدلسازی عددی جریان در اطراف پایه پل ها بوسیله معادلات آب های کم عمق از
جمله مدل های .... در این مقاله بر اساس داده های آزمایشگاهی، تغییرات سطح ساحل و
پتانسیل ...

مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی - مقالات

لینک 20 مقاله در زمینه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی برای دانلود (لینکهای زیر از ...
تعيين دماي سطح با استفاده از فنآوري سنجش از دور :مطالعه موردی در سيستان (فایل
PDF) .... بررسي عملكرد و مدلسازي بيوراكتورمحتوي سنگدانه هاي پاميس به عنوان
بستر ... برآورد حداكثر عمق آب شستگي حول آبشكنها با استفاده از شبکه مصنوعي
عصبي ...

پوستری هادی علی پناهی بررسی تغییرات یون نیترات در منابع آبی ...

عنوان مقاله. نام نویسنده مسئول. نحوه پذیرش. لیست. مقاالت. پذیرفته. شده در. اولین ...
بررسی تاثیر عملیات آبخیزداری بر تغییرات. منابع آب حوزه. های. آبخیز مطالعه ...
عصبی مصنوعی ... بررسی تغییرات قابلیت اطمینان هیدرولیکی شبکه های توزیع.
آب .... ررسی تأثیر پارامترهای مختلف برمحاسبه عمق آبشستگی ... استفاده سنجش از
دور.

بررسی عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در برآورد بیشترین ژرفای ...

هشت نمایشنامه بر اساس فراسنجهای مؤثر و شبکه‌های با ورودیهای مختلف برای ... آب
شستگی آب شکن شبکه های عصبی شبکه های پرسپترون چند لایه 2011 12 22 1 10
... است که برای ساده‌سازی استخراج مقادیر تبخیر-تعرق از طریق سنجش از دور با
کاربرد ... زیر سطحی واقع در عمق 30 سانتی متری در مزرعه ای با خاک شنی، بررسی شده
است.

پوستری هادی علی پناهی بررسی تغییرات یون نیترات در منابع آبی ...

عنوان مقاله. نام نویسنده مسئول. نحوه پذیرش. لیست. مقاالت. پذیرفته. شده در. اولین ...
بررسی تاثیر عملیات آبخیزداری بر تغییرات. منابع آب حوزه. های. آبخیز مطالعه ...
عصبی مصنوعی ... بررسی تغییرات قابلیت اطمینان هیدرولیکی شبکه های توزیع.
آب .... ررسی تأثیر پارامترهای مختلف برمحاسبه عمق آبشستگی ... استفاده سنجش از
دور.

8 - سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره تخصصی بین المللی علوم ...

انطباق چاه و داده لرزه ای با ساخت لرزه نگاشت مصنوعی در امتداد مسیر چاه انجام پذیرفت.
... های کانالی بزرگ در داخل سازند سروک است که حاکی از کم عمق شدن محیط رسوبی و
رخنمون .... آب¬های سطحی به دلیل تماس با سازندهای زمین شناسی مختلف و ارتباط با
سایر .... نتایج به دست آمده در این مقاله می تواند به عنوان داده های پایه جهت ارزیابی
مخاطرات ...

iransaze.com :: مشاهده موضوع - دانلود مقالات هفتمین کنگره ملی ...

بررسی عملکرد میراگرهای فلزی جاری شونده در دو حالت دور از گسل و نزدیک گسل
تاثیر نحوه ... مقایسه آزمون های مختلف دوام بتن بر اساس نسبت های مختلف آب به سیمان
و مواد سیمانی تحلیل لرزه ای ... مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی برای طرح اختلاط بتن
های توانمند ..... حل عددی معادلات آب های کم عمق با استفاده از روش بدون شبکه گالرکین

آب و فاضلاب - research-paper.ir

بررسی عملكرد و مدلسازی بیوراكتور محتوی سنگدانه های پامیس به عنوان بستر
بیوفیلم در ... امكان سنجی استفاده از پساب بركه های تثبیت فاضلاب درتغذیه منابع
آب زیرزمینی ... بررسی كارائی شبكه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عمق
آبشستگی پایه های پل و مقایسه .... پارامترهای سنجش كیفیت آبهای سطحی و روشهای
تصفیه آن.

آب و فاضلاب - research-paper.ir

بررسی عملكرد و مدلسازی بیوراكتور محتوی سنگدانه های پامیس به عنوان بستر
بیوفیلم در ... امكان سنجی استفاده از پساب بركه های تثبیت فاضلاب درتغذیه منابع
آب زیرزمینی ... بررسی كارائی شبكه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عمق
آبشستگی پایه های پل و مقایسه .... پارامترهای سنجش كیفیت آبهای سطحی و روشهای
تصفیه آن.

چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی - Symposia.ir

اطلاع رسانی و فراخوان مقالات همایشها ، کنفرانسها و کنگره های ملی و بین المللی ...
بررسی اثر عمق سطح ایستابی بر رشد نیشکر (مطالعه موردی کشت و صنعت
امیرکبیر) ... معرفی نرم افزار مدیریت توزیع آب در شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی
مطالعه موردی: ... الگوی کشت شبکه آبیاری کرخه و شاوور (منطقه قدس) با استفاده از
سنجش از دور و ...

نتایج جستجو برای ' عمق آبشستگی ' - پایگاه داده های علمی تمام متن

با توجه به آمار پل های ساخته شده در دنیا، حدود 83 درصد از 583 هزار پل به عنوان پل های
.... بررسی کارائی شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عمق آبشستگی پایه های
پل و ... برای مدلسازی عددی جریان در اطراف پایه پل ها بوسیله معادلات آب های کم عمق از
جمله مدل های .... در این مقاله بر اساس داده های آزمایشگاهی، تغییرات سطح ساحل و
پتانسیل ...

مقالات چهارمین کنگره ملی عمران (قسمت اول) - پایگاه علمی سرگرمی و ...

مقالات چهارمین کنگره ملی عمران (قسمت اول) عنوان را ایمیل بزنید ... 3398 ارتباط بین
مدل های شبیه سازی و بهینه سازی در مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی با
.... 3483 برآورد حداکثر عمق آبشستگی تحت اثر جتهای دیواره ای با استفاده از شبکه
های عصبی مصنوعی ... 3487 برآورد منحنی حجم مخزن بر مبنای شیوه سنجش از راه دور

مهندسی آب - جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی ...

32 - افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب با استفاده از
الگوریتم ... 50 - تعیین عمق بهینه آبیاری برای محصول گندم و گوجه فرنگی به‌کمک
مدل .... 155 - برآورد تبخیر و تعرق واقعی گیاه پسته به کمک سنجش از دور و
الگوریتم سبال ... 169 - مقایسه مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ، ANFIS و رگرسیونی
در برآورد سطح ...

شماره 100، بهار 1393 - سازمان جنگل‌ها

کاربردهای سنجش از دور در ارزیابی و پایش تخریب ... محتوای مطالب و مقاله های مندرج در
مجله جنگل ▫ ... از خشکسالی، قحطی، نابودی منابع آب و خاک: فرسایش آبی و بادی،
حرکت توده های ماسه ... طرحی تحت عنوان )PACD( برنامه عمل مبارزه با بیابان زایی )
PLAN OF .... مراکزی کم جمعیت، باغ هایی اندک، زراعتی محدود، صنعتی سازگار، در
بیابان ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات چهارمین ...

این مقالات در 6199 صفحه ارائه شده اند. ... 3. عنوان : مطالعه آزمایشگاهی وعددی تقویت
تیرهای مرکب بتن - فولاد توسط ورقهای CFRP 4. ... شبیه سازی اندرکنش غیر خطی
امواج در آبهای عمیق و کم عمق ... روشهای کاهش مقدار مصرف پیک آب در شبکه های آبرسانی
شهری .... تحلیل حساسیت پایداری سدهای خاکی همگن با استفاده از شبکه عصبی
مصنوعی

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات چهارمین ...

این مقالات در 6199 صفحه ارائه شده اند. ... 3. عنوان : مطالعه آزمایشگاهی وعددی تقویت
تیرهای مرکب بتن - فولاد توسط ورقهای CFRP 4. ... شبیه سازی اندرکنش غیر خطی
امواج در آبهای عمیق و کم عمق ... روشهای کاهش مقدار مصرف پیک آب در شبکه های آبرسانی
شهری .... تحلیل حساسیت پایداری سدهای خاکی همگن با استفاده از شبکه عصبی
مصنوعی

لیست فایلهای فنی و مهندسی :: پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق ...

26 دسامبر 2015 ... 421, دانلود مجموعه نقشه های رقومی شهرستان الیگودرز ... 438, پیش‌بینی وضعیت
خشک‌سالی با استفاده از داده‌های هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای به‌وسیله‌ی شبکه‌های
عصبی .... 11, عنوان مقاله: سنجش از دور عمق های آب در آبهای کم عمق براساس شبکه های
..... 38, پایان نامه کارشناسی چرم مصنوعی و تأثیر فرمولاسیون در خواص ...

ژئوفیزیک کاربردی در اکتشاف نفت - هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ...

عنوان مقاله, مولفین, نوع ارائه, موضوع ... پیش بینی خوشه های لرزه ای پر خطر با
استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی, سوما درودی، .... تخمین زمان چرخة گسیختگی
پوسته زمین بر اساس کاتالوگ زلزله اهر-ورزقان2012.08.11, سلما امی, پوستر, زلزله
شناسی ..... کاهش اثر موج هوایی در پیمایش آب های کم عمق, فائقه قاسمی خرسند،
میرستار مشین چی ...

موضوع: ژورنال ها، کنفرانس ها و مقالات گرایش سازه دریایی - ارشد عمران

در این تاپیک بحث درمورد ژورنال ها، کنفرانس ها و همچنین مقالات گرایش ... دريايي
موجود در خليج فارس به دليل شرايط جغرافيايي و عمق آب اغلب از نوع ... هاي ديوار
ديافراگم بتني مهارشده با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و .... در صورت نیاز به
مقالات زیاد در بازه زمانی کم با پرداخت مبلغ کمی (هزار ... GIS و سنجش از دور

مقالات چهارمین کنگره ملی عمران (قسمت اول) - پایگاه علمی سرگرمی و ...

مقالات چهارمین کنگره ملی عمران (قسمت اول) عنوان را ایمیل بزنید ... 3398 ارتباط بین
مدل های شبیه سازی و بهینه سازی در مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی با
.... 3483 برآورد حداکثر عمق آبشستگی تحت اثر جتهای دیواره ای با استفاده از شبکه
های عصبی مصنوعی ... 3487 برآورد منحنی حجم مخزن بر مبنای شیوه سنجش از راه دور

پیش بینی سطح ایستابی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شبکه ...

درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :23/2/93. ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ. :6/8/93. ﺻﺺ. 53- 39. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ و ...
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺳﻨﺠﺶ از دور و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ... ﻛـﻢ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ... اﻳﺴــﺘﺎﺑﻲ آﺑﺨــﻮان
ﺳــﺮﺧﻮن اﺳــﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔــﺎن ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺷــﺒﻜﻪ ﻋﺼــﺒﻲ .... ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﺮاي ﻣﺪل ﻫﺎي ﺳﻄﺢ
آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻳـﻚ .... ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ، ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ و ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﻛﺸﺎورزي.

شماره 100، بهار 1393 - سازمان جنگل‌ها

کاربردهای سنجش از دور در ارزیابی و پایش تخریب ... محتوای مطالب و مقاله های مندرج در
مجله جنگل ▫ ... از خشکسالی، قحطی، نابودی منابع آب و خاک: فرسایش آبی و بادی،
حرکت توده های ماسه ... طرحی تحت عنوان )PACD( برنامه عمل مبارزه با بیابان زایی )
PLAN OF .... مراکزی کم جمعیت، باغ هایی اندک، زراعتی محدود، صنعتی سازگار، در
بیابان ...

آب زیرزمینی کم¬عمق - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

هدف این مطالعه استفاده از روش شبکة عصبی مصنوعی در برآورد نیترات و مقایسة آن با
... از 13 متغیر مستقل شیمیایی به عنوان ورودی شبکه عصبی مصنوعی و در گروه کم
هزینه از ... مقایسه آماری براساس مقادیر مجذور مربعات۹/ برای برآورد عمق آب زیرزمینی و
شدت ... ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی با استفاده از فنون سنجش از دور وGIS،
...

نمایه سازی مجموعه مقالات اولین همایش ملی بحران آب در بانک مقالات کشور

مجموعه مقالات اولین همایش ملی بحران آب در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور
... بهینه منابع آب با استفاده از سیستم استنباط فازی عصبی- تطبیقی و شبکه
عصبی مصنوعی ... بهینه سازی همزمان طول و قطرلوله های شبکه های توزیع آب آبیاری
بارانی با .... تاثیر کاتیون های منطقه غیر اشباع خاک بالای سطح ایستابی شور و کم
عمق ...

اصل مقاله - مدیریت بیابان

ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺠﺶ از دوري ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎك، ﻧﻮع ﭘﯿﺶ. ﭘﺮدازش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ. روي
داده ... داده. ﻫـﺎي. ﺳﻨﺠﺶ از دور، رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﺧﻄﯽ، ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ .... ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﺎك، آب
و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار. ﻣﯽ ... ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك، ﻋﻤﻖ، ﺷﻮري و درﺻﺪ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. .....
ﺷﺮط. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 1: ) در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ دﺳـﺖ. ﮐـﻢ ﯾـﮏ. 1 Banding. 2 Bad Pixel. 3 shot noise ...

موضوع: ژورنال ها، کنفرانس ها و مقالات گرایش سازه دریایی - ارشد عمران

در این تاپیک بحث درمورد ژورنال ها، کنفرانس ها و همچنین مقالات گرایش ... دريايي
موجود در خليج فارس به دليل شرايط جغرافيايي و عمق آب اغلب از نوع ... هاي ديوار
ديافراگم بتني مهارشده با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و .... در صورت نیاز به
مقالات زیاد در بازه زمانی کم با پرداخت مبلغ کمی (هزار ... GIS و سنجش از دور

شماره 100، بهار 1393 - سازمان جنگل‌ها

کاربردهای سنجش از دور در ارزیابی و پایش تخریب ... محتوای مطالب و مقاله های مندرج در
مجله جنگل ▫ ... از خشکسالی، قحطی، نابودی منابع آب و خاک: فرسایش آبی و بادی،
حرکت توده های ماسه ... طرحی تحت عنوان )PACD( برنامه عمل مبارزه با بیابان زایی )
PLAN OF .... مراکزی کم جمعیت، باغ هایی اندک، زراعتی محدود، صنعتی سازگار، در
بیابان ...

مقالات - خانه - دانشگاه صنعتی شریف

عنوان: بررسی تغییرات پوشش گیاهی در غرب دریاچه ارومیه با استفاده از ... از لحاظ
ترکیب شیمیایی نمونه¬های آب زیرزمینی دارای غلظت بیشتری از یونهای ... کلید واژه
ها: تبدیل موجک، تغییر اقلیم، زیر حوضه زولاچای، شبکه عصبی مصنوعی ... زیاد
دریاچه نسبت به عمق آن به عنوان مهمترین عامل تبخیر زیاد از دریاچه و کاهش تراز آن می¬
باشد.

بانك موضوعات پايان نامه رشته مهندسي آبياري - گرايشهاي هيدرولوژي ...

بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش ...
دريافت مقالات ISI از سایت Science Direct ... مديريت توزيع و انتقال آب به منظور
بهره‌برداري بهينه از شبکه آبياري و زهکشي مغان. ... تعيين دور و عمق آب آبياري
طالبي سمسوري . ... مدل جامع هيدرولوژي با استفاده از شبکه‌هاي عصبي مصنوعي و
بهينه‌سازي رياضي.

پاورپوينت مدل هاي کيفي در منابع آب

11 دسامبر 2016 ... و پارامترهاي کيفي در عمق مخزن . مدل در دوره ... کاربرد سنجش از دور در پايش منابع آب: .
... پاورپوينت شبکه هاي عصبي مصنوعي 19 اسلايد 1 . ... بانک مقالات و نرم افزار
سنجش :: پروژه هاي دانشگاهي . ..... بر اساس مدل بلوت در . ... در جهان‌هاي ممكن" عنوان . .....
http://ava.atesbr.ir/tags/دانلود+كليپ+كم+حجم+با+فرمت+3gp+بكن.html

اصل مقاله - مدیریت بیابان

ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺠﺶ از دوري ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎك، ﻧﻮع ﭘﯿﺶ. ﭘﺮدازش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ. روي
داده ... داده. ﻫـﺎي. ﺳﻨﺠﺶ از دور، رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﺧﻄﯽ، ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ .... ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﺎك، آب
و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار. ﻣﯽ ... ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك، ﻋﻤﻖ، ﺷﻮري و درﺻﺪ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. .....
ﺷﺮط. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 1: ) در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ دﺳـﺖ. ﮐـﻢ ﯾـﮏ. 1 Banding. 2 Bad Pixel. 3 shot noise ...

شماره 100، بهار 1393 - سازمان جنگل‌ها

کاربردهای سنجش از دور در ارزیابی و پایش تخریب ... محتوای مطالب و مقاله های مندرج در
مجله جنگل ▫ ... از خشکسالی، قحطی، نابودی منابع آب و خاک: فرسایش آبی و بادی،
حرکت توده های ماسه ... طرحی تحت عنوان )PACD( برنامه عمل مبارزه با بیابان زایی )
PLAN OF .... مراکزی کم جمعیت، باغ هایی اندک، زراعتی محدود، صنعتی سازگار، در
بیابان ...

آزاد رایانه - ردیابی و تامین آب به روش الکترومغناطیس - blogfa.com

28 آوريل 2015 ... دارا بودن تخصص آب زیرزمینی، زمین شناسی و یا رشته های مرتبط و علاقه مندی ، مهم و
اثر گذار است. ... حجم ورودی و خروجی آب زیرزمینی، کاهش حجم مخازن، تغذیه مصنوعی
آبخوان و .... امکان کف شکنی چاهها و عمق سنگ کف آبخوان در چالهای کم عمق و عمیق .... و از
همه مهمتر عدم کاربردی بودن نتایج مدلهای ریاضی و شبکه های عصبی و .

ژئوفیزیک کاربردی در اکتشاف نفت - هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ...

عنوان مقاله, مولفین, نوع ارائه, موضوع ... پیش بینی خوشه های لرزه ای پر خطر با
استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی, سوما درودی، .... تخمین زمان چرخة گسیختگی
پوسته زمین بر اساس کاتالوگ زلزله اهر-ورزقان2012.08.11, سلما امی, پوستر, زلزله
شناسی ..... کاهش اثر موج هوایی در پیمایش آب های کم عمق, فائقه قاسمی خرسند،
میرستار مشین چی ...

پیش بینی سطح ایستابی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شبکه ...

درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :23/2/93. ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ. :6/8/93. ﺻﺺ. 53- 39. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ و ...
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺳﻨﺠﺶ از دور و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ... ﻛـﻢ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ... اﻳﺴــﺘﺎﺑﻲ آﺑﺨــﻮان
ﺳــﺮﺧﻮن اﺳــﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔــﺎن ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺷــﺒﻜﻪ ﻋﺼــﺒﻲ .... ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﺮاي ﻣﺪل ﻫﺎي ﺳﻄﺢ
آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻳـﻚ .... ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ، ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ و ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﻛﺸﺎورزي.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت ... - پسورد دانشگاه ها

2 ژانويه 2011 ... 2 - تجزيه و تحليل تجربی دمای سطح ترموسيفون با سيال عامل آب (چکیده) .... 97 -
نوسانساز متعامد تفاضلی LC با مصرف توان پایین و نویز کم (چکیده) ... 143 -
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در روندیابی متمرکز سیلاب (چکیده) ... 164 - روش
جدید برای محاسبه ی تابع چگالی احتمال عمق نفوذ یون های پرتاب شده در نیمه ...

دانستنيهاي چشم - (OCT) در کلینیک پارسیان راه اندازی شد.

قطره ها بايستي بر اساس تجويز پزشكتان و توصيه بروشور دارو استفاده شوند هر
گونه ... اگرچه اين داروها باعث بهبود سلامتي چشم نمي شوند اما اين قطره ها از قرمزي چشمها
كم مي كنند. ... قطره هاي درمان گلوكوم (آب سياه): آب سياه بيماري عصب چشمي و اغلب
ناشي از ..... در طول زمان با رشد بينايي، درك عمق و درك بيشتر نوزاد اين كار ارادي تر مي
شود.

آشنایی با برخی از وسایل آزمایشگاهی شیمی-همراه با شکل وسایل (word) 23صفحه

دانلود مقاله ساختار سلول

پاورپوینت در مورد سیر تحولی راه آهن

پاورپوینت كفير يك نوشيدني تخميري

جزوه نظریه های یادگیری در مطالعات اجتماعی(28 صفحه)

جمله سازی با لغات pre 2 (درس 3)

پاورپوینت با موضوع حقوق مالی و مالیه عمومی

گزارش کارآموزی واحد اسید استیک 35 ص

دانلود كنش پژوهي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزش و پرورش

دانلود مقاله هواي مايع