دانلود فایل


مقاله اصول تكثير، نگهداري و پرورش كاكتوس - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه جامع مقاله ,پروژه , اقدام پژوهی, مقالات ترجمه شده , تحقیق , خلاصه کتب دانشگاهی و نمونه سوالات استخدامی

دانلود فایل مقاله اصول تكثير، نگهداري و پرورش كاكتوس این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 155 صفحه می باشد.
فهرستچکیده. ۱
مقدمه. ۲
تاریخچه. ۵
فصل اول : گیاه شناسی… ۸
۱-۱ آشنایی با کاکتوسها و مرفولوژی آنها. ۸
۲-۱ تفاوت کاکتوسها با گیاهان گوشتی… ۱۵
۳-۱ فیزیولوژی و متابولیسم گیاه. ۱۹
۴-۱ سیستم ریشه. ۱۹
۵-۱ خاک…. ۲۱
۶-۱ آبیاری مناسب… ۲۴
۷-۱ نور و حرارت… ۲۶
۱-۷-۱ چگونگی کاربرد نور مصنوعی… ۳۰
۸-۱ کود.. ۳۲
۹-۱ به گل نشاندن.. ۳۴
۱۰-۱ هوای مناسب… ۳۵
۱۱-۱ خواب زمستانی (استراحت گیاهی). ۳۶
۱۲-۱ گزینش گلدان مناسب برای کاکتوسها. ۳۸
فصل ۲ : روشهای تکثیر و ازدیاد.. ۴۰
۱-۲ انواع تکثیر.. ۴۰
۲-۲ روش جنسی (ازدیاد به وسیله بذر). ۴۴
۱-۲-۲ نشاء کردن گیاهان دانه زاد کاکتوس و گیاهان گوشتی… ۴۹
۳-۲ دلایل استفاده روش غیر جنسی… ۵۱
۴-۲ قلمه زدن.. ۵۶
۵-۲ پیوند زدن.. ۶۹
۱-۵-۲ پیوند سطحی… ۸۲
۲-۵-۲ پیوند شکافی… ۸۲
۳-۵-۲ پیوند مورب… ۸۳
۴-۵-۲ پیوند خواب… ۸۳
فصل سوم : اصول نگهداری و مراقبت… ۸۵
۱-۳ روش نگهداری در جایگاه سرپوشیده (فضای بسته). ۸۷
چند یادآوری:. ۸۸
۲-۳ روش نگهداری بیرون از جایگاه سرپوشیده (فضای باز). ۸۹
۱-۲-۳ روش نگهداری و پرورش کاکتوس در فروردین ماه. ۸۹
۲-۲-۳ روش نگهداری و پرورش کاکتوس در اردیبهشت ماه. ۹۱
۳-۲-۳ روش نگهداری و پرورش کاکتوس در خرداد ماه. ۹۱
۴-۲-۳ روشهای نگهداری و پرورش کاکتوس در تیر ماه. ۹۳
۵-۲-۳ روش نگهداری و پرورش کاکتوس در مرداد ماه. ۹۴
۶-۲-۳ روش نگهداری و پرورش کاکتوس در شهریور ماه. ۹۵
۷-۲-۳ روش نگهداری و پرورش کاکتوس در مهر ماه. ۹۵
۸-۲-۳ روش نگهداری و پرورش کاکتوس در آبان ماه. ۹۶
۹-۲-۳ روش نگهداری و پرورش کاکتوس در آذر ماه. ۹۷
۱۰-۲-۳ روش نگهداری و پرورش کاکتوس در دی ماه. ۹۷
۱۱-۲-۳ روش نگهداری و پرورش کاکتوس در بهمن و اسفند ماه. ۹۸
فصل ۴ : برخی بیماریها و آفات مضرر کاکتوس…. ۹۹
۱-۴ نشانه ها و علل بیماریها. ۹۹
۲-۴ روشهای پیشگیری و درمان.. ۱۰۱
۳-۴ حشرات و آفات مضرر. ۱۰۳
۱-۳-۴ شته. ۱۰۳
۲-۳-۴ شپشک های سپردار. ۱۰۴
۳-۳-۴ شپشک های آردآلود.. ۱۰۵
۴-۳-۴ تریپیس ها و کندها. ۱۰۶
۵-۳-۴ حلزونهای صدفدار و بی صدف… ۱۰۷
۴-۴ خفاشها و کاکتوسها – رشته های نامرئی توازن.. ۱۰۸
فصل ۵ : طبقه بندی کاکتوسها و آشنایی با چند جنس از آنها. ۱۱۲
۱-۵ طبقه بندی کاکتوس…. ۱۱۲
۲-۵ زیر خانواده سرئه. ۱۱۳
۱-۲-۵ سرئنه Cereanae. 113
2-2-5 هلیوسرئنه Hylocereus. 114
3-2-5 اکینوسرئنه Echinocereanae. 114
4-2-5 اکینوکاکتانه Echinocactanea. 114
5-2-5 کاکتانه Cactanae. 115
6-2-5 کوری فانتانه Coryphanthanae. 115
7-2-5 اپی فیلانه Epiphyllanae. 115
8-2-5 ریسپالیدانه Rhipsalidanae. 116
3-5 جنس فرشته (بشقابی) Aeonium WEBB. crassulaceae. 116
4-5 جنس فرشته (درختی) Aeonium arboretum WEBB. 120
5-5 جنس زبانک ها Adromischus LEM. (crassulaceae) 121
6-5 اپونتیا Opungtia. 123
7-5 پرسیکا Pereskia. 127
8-5 سرئوس Cereus. 129
9-5 برزی کاکتوس Borzi cactus. 131
10-5 تلوکاکتوس Thelo cactus. 133
11-5 زیگوکاکتوسZygo cactus. 134
12-5 فروکاکتوس Fero cactus. 136
13-5 نوتوکاکتوس Noto cactus. 138
14-5 لوبی ویا Lobivia. 140
فصل ششم.. ۱۴۳
نتیجه گیری… ۱۴۳
خلاصه. ۱۴۶
منابع 148
چکیدهدر حدود ده هزار گونه از گیاهان گلدار یعنی حدود ۳ درصد کل گونه های شناخته شده و ۱۲ درصد از کل خانواده های گیاهی تحت عنوان گیاهان گوشتی معرفی شده اند. یکی از گروههای جذاب و مورد توجه گیاهان گوشتی را کاکتوسها تشکیل می دهند.
کاکتوسها به دلیل تنوع زیاد در شکل ظاهری، طرز آرایش خارها و تیغ ها، گوناگونی رنگ و اندازه گلها، رشد کند و نامحسوس به عنوان گیاهان گلخانه ای و پرورشی مورد توجه بسیاری از کلکسیونرها می باشند و به طور کلی شرایط گرم و خشک را می پسندند.
سعی شد با ایجاد شرایط مناسب گلخانه ای مجموعه ای از گیاهان گوشتی و کاکتویها از نظر مشخصات مورفولوژیکی و روش کشت و پرورش و تکثیر مورد مطالعه قرار گیرد. به خصوص گونه هایی از جنس Mammillaria که به خوبی در شرایط گلخانه ای رشد نموده و در بیشتر مواقع سال به گل بودند از نظر مورفولوژیکی و آناتومی مورد مطالعه قرار گرفتند.

مقدمهکاکتوس از واژه یونانی آن Kaktos به معنای گیاه خاردار یا سوزش دار گرفته شده است. کاکتوسها از گروه گیاهان گوشتی و از رده دو لپه ایهای جدا گلبرگ که سر دسته تیره ویژه ای بنام CACTACEAE می باشند و با تیره های دیگر دو لپه ایها، تفاوتهای کلر دارند. زیرا ساقه این گیاهان بسیار ضخیم و از حالت استوانه خارج و برگها نیز شکل اصلی خود را از دست داده اند و بصورت خارها و تیغهای کوچک در نقاط گوناگون درآمده اند.
کاکتوسها در زبان فارسی از دیدگاه شکل ساقه ها به نامهایی چون: گل مار، زبان مادر شوهر و … نیز معروف هستند. زادگاه و رویشگاه آنها قاره آمریکاست و پس از رده ارکیده ها، بزرگترین تیره گیاهان را پدید آورده اند.
کاکتوسها تیره بزرگی از گیاهان را تشکیل می دهند که از آمریکا منشاء گرفته اند و بعدا در سایر نقاط پرانده گردیده اند. برخی بومی گستره گرم و سوزان آمریکای مرکزی و جنوبی و در پاره ای پهنه های جهان که آب و هوایی همانند آمریکا دارند، نیز دیده می شوند. در دشتهای بزرگ و جنگلهای آفریقای جنوبی، استرالیا، مکزیک، پاراگوئه که در بیشتر سال دارای آب و هوای خشک هستند نیز کاکتوسها را در گستره های بزرگی می توان دید.
کاکتوسها در اندازه و شکلهای گوناگون دیده می شوند. برخی بسیار کوتاه و در ماسه های بیابانی پنهان بوده و از برخی گونه های آن نیز درختان غول پیکری پدید می آید که بلندی آنها گاه به ۱۵-۲۰ متر هم می رسد.
همگی این گیاهان نیز دارای شیره هستند و از همین رو است که مقدار فراوانی رطوبت را در خود نگاه می دارند و گاه همین ویژگی، تشنگانی را که در بیابانهای و دشتهای بزرگ و خشک و سوزان، به دام افتاده اند از مرگ رهانیده است، تفاوت بزرگ و پایه ای کاکتوسها از سایر گیاهان به سبب توانایی و استواری شگفت انگیز آنها در برابر دگرگونیها و شرایط سخت و نامساعد طبیعی است چرا که این گیاهان در نامناسب ترین و دشوارترین شرایط رشد نموده و برای بقاء نسل و زندگی، پایداری نشان داده و شکلهای گوناگون به خود می گیرند.
این گیاهان اهمیت اقتصادی و کاربردهای فراوان دارند. در برخی مناطق پوشش گیاه اصلی را تشکیل می دهند و در زمینه های مختلفی همچون تأمین غذا، سوخت، از انواع درختی به عنوان چرب، از میوه و ساقه برخی از انواع گوشتی مخصوصا آپونتیاسه ها به عنوان خوراک دام استفاده می کنند.
بیشتر جذابیت کاکتوسها این است که ساقه آن با شکل عجیب بدون برگ با خارهای زیاد باید گلهائی به آن زیبایی تولید کند.
بسیاری بر این باور بوده و هستند که خارهای کاکتوس سمی است ولی این تصور غلطی است. فراوانی گلهای رنگی و خارها یک مجموعه جالب و تقریبا باور نکردنی را به وجود می آورد و رایج ترین جنبه حیایت آنها مقاومتشان را به دوره های طولانی بی آبی و کم آبی است.
این گیاهان به آسانی در کنار پنجره ها، ایوانها یا در گوشه ای از باغچه قابل استقرار بوده، گلدهی آنها با حداقل توجه و رسیدگی صورت می گیرد.
تنوع روزافزون کاکتوسها به واسطه دو رگ گیریهای مداوم همه روزه بر تعداد علاقه مندان می افزاید و علاقه جمع آوری کنندگان را تداوم می بخشند.

تاریخچهنام کاکتوس اولین بار توسط theopherastuls برای گیاهان خاردار به کار برده شد. در سال ۱۶۵۳ لیند نام علمی کاکتوس را برای جنس کاکتوس انتخاب کرده، ولی امروزه جنسی تحت عنوان کاکتوس وجود ندارد. کاکتوس را می توان به شتر دنیای گیاهان تشبیه کرد.
با کشف قاره آمریکا، گونه هایی از کاکتوس به وسیله کریستف کلمب به قاره اروپا برده شد، اولین کاکتوس منتقل شده ملئوکاکتوس بود که با شکل بسیار زیبا، خیلی زود در بین اعیان و اشراف آن زمان جای خود را باز کرد و به صورت گیاه تزئینی بسیار با ارزشی درآمد. اما به دلیل عدم شناخت و ناتوانی در تولید و تکثیر این گیاه و همچنین گرانی آن، کم کم ارزش خود را از دست داد. از صد و پنجاه سال پیش با افزایش مطالعات درباره کاکتوسها و شناخت روشهای تولید و کشف گونه های جدید آنها در نقاط مختلف جهان، این گیاه دوباره به صحنه گیاهان زینتی بازگشت.
در بیابانهای قاره آمریکا، به تنهایی بیش از ۱۰۰۰ گونه کاکتوس با ساختاری متفاوت و در شکلها اندازه ها و رنگهای گوناگون در حال رستن و رشد و نمو یافت می شوند. جایگاه رویش این گونه ها نیز کشورهای آرژانتین، برزیل، پرو، شیلی و بولیوی شناخته شده و از همین نقاط به دیگر کشورهای جهان رفته و پراکنده گردیده اند.
در جنگلهای برزیل گروهی از کاکتوسها بصورت اپی فیت در تنه های درختان زندگی می کنند. شماری از گونه ها که در بیابانهای خشک و سوزان رشد و نمو می کنند، نسبت به گیاهان دیگر شکلهای عجیب و شگفت انگیز یافته اند. چنین روندی با گذشت میلیونها سال تکامل پدید آمده و خود بخود، شرایط نامساعد محیطی را همراه با دگرگونی شکل و اندازه پذیرفته اند.
به خاطر خصوصیت ریخت شناسی (مرفولوژی) به مناطق خشک و نیمه خشک سازگار شده و توزیع طبیعی آن از شمال آمریکا و مرز کانادا به سمت آمریکای مرکزی و جنوبی پیشرفته و به محدوده های جنوبی برزیل و آرژانتین می رسد و جمعیتهای بومی نیز از جنسهای (Ripsalis) در قسمتهای جنوبی آفریقا، ماداگاسکار و سیلان یافت شده است. انواع آپونیتا نیز در آفریقا، مدیترانه و استرالیا پراکنده اند و در استرالیا بصورت علف هرز متشکل آفرینی می کنند.
بدون تردید در عالم گیاهی، شگفت انگیزتر، جالب تر و در بسیاری موارد زیباتر از کاکتوسها و گیاهان گوشتی، گیاهی را نمی توان یافت. در این گیاهان، گلهای رنگین و بسیار لطیف و زیبا از میان مشتی ها و چنان سر در می آورند که هر بیننده را به حیرت وامیدارند. همیشه این گیاهان نظر عاشقان طبیعت را بخود جلب کرده و می کنند مردم با ذوق کشورهای پیشرفته مجموعه های بزرگی از این گیاهان را فراهم آورده اند که در خور تحسین است. در کشور ما هم علاقمندان به این گیاهان دل انگیز روز به روز زیادتر می شوند.

فصل اول : گیاه شناسی۱-۱ آشنایی با کاکتوسها و مرفولوژی آنهاکاکتوسها یکی از گروههای اصلی و مشخص گیاهان گوشتی به شمار می روند. اما آنچه که کاکتوسها را از سایر گیاهان گوشتی (ساکولنت succulent) جدا می سازد وجود دسته تارهای آرئول در روی ساقه آنهاست که در بیشتر کاکتوسها به روشنی دیده می شود. آرئولها برجستگیهایی هستند که خارها بر روی آنها تشکیل می شود. آرئولها مناطقی بر روی ساقه یا شاخه کاکتوسها که جای تولید گلها و خارها می باشند و به شکل چین خورده و بالشک مانند هستند. اجتماع خارها بیشتر به گونه ردیفی در روی آرئول و گاهی ینز خود آرئول ها، بدون ترتیب پخش گردیده اند در حالی که در دیگر گیاهان گوشتی خاردار، تیغها یا خارها منفرد بوده و کمتر بصورت مجتمع یا خوشه ای پدیدار می گردند.
کاکتوسها به سبب نداشتن برگ کار اصلی برگ یعنی: فتوسنتز و غذاسازی، تعریق و تعرق را به وسیله ساقه های خرد که بندبند نیمه گوشتی و دارای سبزینه اند، انجام می دهند.
روی ساقه ها با کوتیکول پوشیده شده که دارای ماده مومی است. همچنین در گونه های مختلف پوشش سفید رنگی، روزنه های ساقه را می پوشاند و موجب جلوگیری از تعریق و تعرق زیاد می شود. در شماری از کاکتویهای جوان، برگهای زبانی شکل، گوشتی و ضخیم دیده می شود که به مرور زمان می ریزند. ولی همواره به سبب روند فرگشتی (تکاملی) کاکتوسها و همچنین گذشت زمان، برگها تبدیل به خار و تیغ می گردند.
خارها یکی از ویژگیهای شناخته شده کاکتوسها به شمار می روند که در رنگهای گوناگون مسئولیت نگه داشت و حفاظت گیاه را بر عهده دارند. افزوده بر این هرگونه حفاظت گیاه در برابر عوامل بیرونی و محیطی چون جوندگان، جانداران دیگر و یا تابش شدید خورشید را انجام می دهند.
خارها سبب جذب رطوبت هوا در طول شب و هدایت آب در آوندهای گیاه و از آنجا به ریشه ها شده و همچنین کاهش تبخیر آب را نیز یاری می نمایند.
خارها، افزون بر وظایف زیر بنایی خود، موجب زیبایی و جذابیت کاکتوسها و همچنین شناخت گونه ها و واریته های گوناگون را فراهم می سازد و بدینسان طبیعت آنها را پس از مبارزه ای پردامنه، به مرور زمان امروزه بصورت گیاهان زیبا و چشم نواز به ما ارمغان داشته است.
در کاکتوسهای خاردار، هر خار از میان گروهی از آرئول ها بیرون می آید. ساقه های آنها ضخیم و گوشتی و محل انباشت و نگاه داشت مقدار زیادی آب در بافتها، بوده همچنین عمل کربن گیری در ساقه ها انجام می گیرد.
گلهای کاکتوس بسیار چشم گیر، عموما درخشان و بزرگ هستند ولی عمری بسیار کوتاه دارند. گلها عموما منفرد، منظم و کامل هستند. شماره کاسبرگها، گلبرگها، پرچم های آنها زیاد و رویه هم رفته بر روی یک خط مارپیچی جای دارند و در بیشتر موارد همگی مراحل تبدیل کاسبرگها به گلبرگها در آنها به خوبی مشهود است.
گلها کم و بیش بزرگ و به رنگهای گوناگون چون: سرخ، صورتی، ارغوانی، زرد طلایی، زرد مایل به سبز و بیشتر در فصل بهار و تابستان باز می گردند. چهار تا هشت (۸-۴) برچه دارند که بر روی هم تخمدانی یک خانه با تخمکهای فراوان با تمکن جانبی را پدید می آورند.
اندازه گل تا حدود زیادی بستگی به جنس و گونه های مختلف دارد. دوره گلدهی پاره ای از جنسها مانند مامیلاریا (Mammillaria)، لوبی ویا (Lobiviia)، اپی فیلوم (Epiphyllum) و اکینوکاکتوس (Echinocactus) در دو سالگی و یا دو سال پس از قلمه زدن می باشد ولی در سرئوسها (Cereus) این دوره بسیار طولانی تر می باشد.
ریشه کاکتوسها سطحی ولی تا اندازه ای نیرومند و گسترده اند. پاره ای ریشه ها غده ای و برخی دارای ریشه های ژرف می باشند. پرزها و کرکهای سطحی کاکتوس نیز در جلوگیری از تابش آفتاب سوزان و تنه کوه در ارتفاعات و همچنین جذب پرتوهای فرابنفش، احتمال سوختگی را از میان برده و به ویژه در نگاهداری رطوبت بسیار کارساز هستند.
کاکتوسها از گیاهان صرفه جو در کاربرد و مصرف کربن هستند، به گونه ای که در اثر تنفس گیاهی، انواع اسیدهای آمینه را ساخته و در اندامهای گیاهی پخش می نمایند. ولی هنگامی که دوباره، نور به گیاه بتابد این اسیدهای آمینه در روند واکنشهای کربن گیری به مواد قندی مبدل گشته و این خود در رشد و فراهم سازی انرژی گیاه نقش پایه ای دارد.
کاکتوسها به سبب ساختار ویژه و اندامهای گوشتی و آبدار در برابر دگرگونیهای محیطی پایداری بیشتری نشان می دهند. ضخامت اپیدرم، کم شدن سطح گیاه (سطح تبخیر) به علت عدم وجود برگ، کم شدن تعداد روزنه ها (استوماتها) برخی از آنها ماهها بدون هیچگونه مراقبت و نگهداری به رشد و نمو خود ادامه خواهند داد.
کاکتوسها به هوای سالم همراه با ترکیبات متعادل همانند یک سرچشمه طبیعی غذا و برای ادامه زندگی، نیاز خواهند داشت. افزایش گازکربنیک تا اندازه ای کم ولی آشکار، سبب افزایش رشد آنها می شود. از دیگر گازهای ترکیبی هوا که در زندگی گیاهان و به ویژه کاکتوسها نقش شناخته شده ای را به عهده دارند بخار آب می باشند با این تفاوت که گیاهان، عموما در رطوبت نسبی زیاد، رویشی با طراوات و شاداب گونه نشان می دهند ولی بیشتر کاکتوسها در محیطهایی که بخار آب زیاد داشته باشند می پوشند. دگرگونی شکل ظاهری آنها که بیشتر در محیطهای باز و کم درخت با بخار و رطوبت آب، رشد و نمو اندکی داشته به خوبی دیده می شود.
هر گاه کاکتوسها را در هوای آزاد نگهداری نماییم شادابی و سلامت آنها بیشتر می شود. کاکتوسهای پوشیده از خار، مانند انواع فروکاکتوسها و اکینوگرازونی، چنانچه در فضای آزاد و بیرون از گلخانه نگهداری شوند با برخورداری از آفتاب به مرور زمان بسیار زیباتر و همچنین در برابر گزند بیماریها و آفات استوارتر می گردند.
در پهنه هایی از ایران که زمستانها دمای هوا از ۱- درجه سانتیگراد پایین نرود می توان بیشتر کاکتوسها را در فصل زمستان نیز در فضای آزاد نگهداری نمود این کار سبب می شود که کاکتوسها با پایین آمدن درجه دما به مرور زمان به خواب زمستانی فرو رفته و با آغاز فصل بهار رشد خود را از سر بگیرند. در نقاطی مانند تهران و شهرهایی با آب و هوای مشابه کاکتوسهایی را که می خواهند در هوای آزاد پرورش دهند از نیمه اردیبهشت ماه که خطر یخ زدگی کاهش می یابد آنها را باید از گلخانه ها شاسی ها یا از درون خانه ها و پاسیوها به هوای آزاد بیرون آورد.
کاکتوسها طی سالهای طولانی با شرایط خشک، نامساعد و کمی تعرق سازگار شده و دارای خصوصیات فیزیولوژیکی پیشرفته ای شده اند. این سازگاری باعث شده است که این گیاهان رطوبت کمتری را از دست داده و در مناطقی که رطوبت کم و امید برای زنده ماندن گیاهان دیگر ناچیز است مراحل رشد رویشی و زایشی خود را انجام دهند. روزنه های برگ این گیاه در روز و در شرایط کم رطوبت بسته شده و هنگام شب باز می شوند و Co2 را جذب کرده و مراحل کربن گیری و سنتز مواد را انجام می دهند. شدت تعرق در این گیاهان بسیار ناچیز است این گیاهان در روز و شرایط نامساعد روزنه هایشان را می بندند و عمل تنفس نوری نیز صورت نمی گیرد.
از خصوصیات مهم این گیاهان این است که در شرایط مساعد مثل سایر گیاهان اعمال حیاتی را انجام داده و به سرعت به رشد خود ادامه می دهند.
در شرایط نامساعد مدتها در حالت رشد کم و سکون قرار می گیرند و با استفاده از مواد ذخیره ای خود و تجزیه مواد (گلیکولیز نشاسته) انرژی و مواد غذایی خود را تأمین می کنند. به این ترتیب کاکتوس از قابلیت رشد در محیط مناسب و نامناسب برخوردار است و همین مسأله باعث افزایش پراکنش این گیاه از گرمترین و خشک ترین مناطق دنیا تا خوش آب و هواترین مناطق شده است. حتی بعضی از گروههای کاکتوس در شرایط سرما و یخبندان نیز قادر به رشد و ادامه حیات هستند.


مقاله اصول تکثیر نگهداری و پرورش کاکتوس


مقاله پرورش کاکتوس


کاکتوس


دانلود مقاله رشته کامپیوتر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طریقه کشت، پرورش و مراقبت از گلایل | گل و گلدون

12 دسامبر 2014 ... برچسب زده شده با :Gladiolus آبیاری گلایل پرورش گیاه گلايل تکثیر گلایل
چگونگی تکثیر گلایل دمای مورد نیاز گلایل راهنمای نگهداری و پرورش ...

مقاله اصول تكثير، نگهداري و پرورش كاكتوس - چشم‌انداز سبز

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در ۱۵۵ صفحه می باشد. فهرست چکیده. ۱
مقدمه. ۲ تاریخچه. ۵ فصل اول : گیاه شناسی… ۸ ۱-۱ آشنایی با ...

روش تکثیر کاکتوس در منزل / پرورش کاکتوس • مجله تصویر زندگی

در این مطلب با روش رشد، نگهداری و تکثیر گیاه کاکتوس آشنا خواهید شد. ..... آموزش
پرورش گل ارکیده در خانه در این مقاله با راه ها و روش های پرورش گل ارکیده در خانه و ...

نحوه نگهداری و تکثیر گیاه کاکتوس - بیتوته

نحوه نگهداری و تکثیر گیاه کاکتوس. نور مورد نیاز کاکتوس: کاکتوس به نور فراوان
نیاز دارند و قرار دادن آنها در داخل اتاق و پشت پنجره های جنوبی بسیار مناسب است.

نحوه تکثیر و نگهداری کاکتوس - سایت گل و گیاهان زینتی و آپارتمانی

نحوه نگهداری و تکثیر گیاه کاکتوس. نور مورد نیاز کاکتوس: کاکتوس به نور فراوان
نیاز دارند و قرار دادن آنها در داخل اتاق و پشت پنجره های جنوبی بسیار مناسب است.

پرورش کاکتوس - طراحی محوطه ، فضای سبز و دکوراسیون داخلی

پرورش کاکتوس,باغ,پارک,محیط,کاکتوس, فضای سبز,محوطه,لنداسکیپ,نگهداری,آب و
هوا, ... اقلیم,پاجوش,بذر,تکثیر,قلمه,اطلاعات,موقعیت یابی,جغرافیایی,گلخانه,ریشه.

مقاله پرورش گیاهان آپارتمانی , گیاهان آپارتمانی - آموزش مجازی پارس

در این مقاله آموزش پرورش گیاهان آپارتمانی را توسط مرکز توسعه آموزشهای مجازی پارس
ارائه داده ایم. ... اصول داشت و تکثیر کاکتوسها : کاکتوسها گیاهانی هستند که بیش ...

نحوه نگهداری کاکتوس و شرایط مناسب برای رشد آن - وقت غذای خوبه :)

21 دسامبر 2016 ... 2) نحوه نگهداری و تکثیر گیاه کاکتوس - بیتوته ... 12) اصول تکثیر، نگهداری و
پرورش کاکتوس - مقاله و پروژه های دانشجویی ... سعی شد با ایجاد ...

اصول نگهداری کاکتوس در خانه! - وب سایت تبیان استان اردبیل

24 نوامبر 2016 ... صفحه اصلی حوزه مقالات بانوان اصول خانه داری ... بالای گونه های گیاهی کاکتوس ها و
ساکولنت ها با توجه به ظاهر جذاب و متفاوت، سبک زندگی خاص، نگهداری و پرورش آسان
در ... در این مطلب ما به نحوه نگهداری ۵ گونه رایج این گیاهان در کشورمان پرداخته ایم. ...
بهترین روش برای تکثیر این نوع کاکتوس کاشت پاجوش‌های آن است.

انواع کاکتوس و روش‌های نگهداری کاکتوس - مجله اینترنتی ستاره

3 ژوئن 2015 ... ... نگهداری کاکتوس، آبیاری کاکتوس، پرورش کاکتوس و آلبوم عکس گل کاکتوس.
... اصول و فروع دین . ... کاکتوس ها، گیاهان برگ گوشتی، گیاهان آپارتمانی، نگهداری
از گل ها ... در این مقاله نکاتی مهم در مورد این گیاهان زیبا و دوست داشتنی ذکر شده که
مطالعه آن برای دوستداران ... نحوه تکثیر کاکتوس با استفاده از پاجوش.

اصول تكثير، نگهداري و پرورش كاكتوس - دانلود - خرید فایل

دانلود اصول تکثیر, نگهداری و پرورش کاکتوس دانلود اصول تكثير، نگهداري و
پرورش كاكتوس فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات156 اصول نگهداري، ...

11 اصل مهم براي نگهداري کاکتوس - باشگاه خبرنگاران

25 دسامبر 2011 ... به گزارش باشگاه خبرنگاران؛هرچند کاکتوسها در تمام مدت سال در گل فروشيها،
فروشگاههاي لوازم خانگي و حتي سوپرمارکتها به فروش ميرسند، اما ...

اصول تکثیر، نگهداری و پرورش کاکتوس - مقاله و پروژه های دانشجویی ...

موضوع : اصول تکثیر، نگهداری و پرورش کاکتوس. چکیده. در حدود ده هزار گونه از
گیاهان گلدار یعنی حدود 3 درصد کل گونه های شناخته شده و 12 درصد از کل خانواده های
گیاهی ...

آلوئه ورا - روش نگهداری و پرورش گیاه آلوئه ورا | ایران کوک

دسته بندی: نگهداری گیاهان آپارتمانی | پرورش گل و گیاه به وسیله ♥ بانو | ... آبیاری
: گیاه آلوئه ورا مشابه کاکتوس و دیگر گیاهان آبدار نیازمند آبیاری زیادی نیست ، به
گیاه باید ... تکثیر : گیاه آلوئه ورا به 3 روش پاجوش ، کاشت بذر و کاشت بافت
تکثیر میشود. ..... ترجمه مقاله | دارالترجمه | ترجمه گوگل | دانلود مقاله رایگان | تازه پز.

خرید و دانلود مقاله استراتژی برای مدیریت كیفیت جامع - کاملترین مقالات

20 آوريل 2017 ... نام محصول دانلودی: مقاله استراتژی برای مدیریت كیفیت جامع ... دانلود پایان نامه اصول
تكثیر، نگهداری و پرورش كاكتوس – خرید آنلاین و دریافت ...

اصول نگهداری کاکتوس در خانه! - وب سایت تبیان استان اردبیل

24 نوامبر 2016 ... صفحه اصلی حوزه مقالات بانوان اصول خانه داری ... بالای گونه های گیاهی کاکتوس ها و
ساکولنت ها با توجه به ظاهر جذاب و متفاوت، سبک زندگی خاص، نگهداری و پرورش آسان
در ... در این مطلب ما به نحوه نگهداری ۵ گونه رایج این گیاهان در کشورمان پرداخته ایم. ...
بهترین روش برای تکثیر این نوع کاکتوس کاشت پاجوش‌های آن است.

پايان نامه اصول تكثير، نگهداري و پرورش كاكتوس - زنبور بلاگ

9 آوريل 2017 ... پایان نامه اصول تکثیر، نگهداری و پرورش کاکتوس پايان نامه براي ... اصول
تكثير، نگهداری و پرورش كاكتوس دانلود پایان نامه مقاله کشاورزی پروژه

اشنايي با گل شمشیری ( سانسوریا ) نگهداري و نحوه تكثير ان همراه با عكس

اشنايي با گل شمشیری ( سانسوریا ) نگهداري و نحوه تكثير ان همراه با عكس ... دقت جدا
کنید و درگلدان مناسب حاوی کمپوست مخصوص گیاهان گوشتی و کاکتوس قرار دهید. ...
پرورش سانسوریا ابلق از روش تکثیر با قلمه: گل سانسوریا با حاشیه و نوار طلایی.
مقاله ای که می گوید با استفاده از روش قلمه برگ ميتوان سانسورياي ابلق تكثير كرد.

دانلود پایان نامه اصول تكثير، نگهداري و پرورش كاكتوس | Mank1

1 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله کامل درباره انرژی هسته ای و سلاحهای اتمی · فایل فارسی نوکیا Nokia
1101 RH- ... دانلود پایان نامه اصول تكثير، نگهداري و پرورش كاكتوس.

دانلود کتاب اصول پرورش گیاهان آپارتمانی - پایگاه اینترنتی آلورشاپ

کتاب اصول پرورش گیاهان آپارتمانی کتابی است که به شیوه ای ساده و گویا به آموزش
نگهداری و کاشت گلهای ... 6- روش های تکثیر گل های آپارتمانی 7- نحوه‌ی پرورش گیاهان
آپارتمانی مانند انواع کاکتوس‌ها ، سجافی ها، نخل ها، ... انواع گل ها,پرورش گل و گیاه,
انواع گلهای آپارتمانی,نگهداری گلهای آپارتمانی,سایت گل و .... مرکز آموزشها و مقالات.

اصول تکثیر نگهداری و پرورش کاکتوس | جستجو

ی کشاورزی– ترویج و آموزش کشاورزی اصول تکثير، نگهداري و پرورش کاکتوس
چکیدهدر حدود ده هزار گونه از گیاهان گلدار یعنی حدود 3 درصد کل گونه های شناخته شده و
12 ...

پرورش کاکتوس - طراحی محوطه ، فضای سبز و دکوراسیون داخلی

پرورش کاکتوس,باغ,پارک,محیط,کاکتوس, فضای سبز,محوطه,لنداسکیپ,نگهداری,آب و
هوا, ... اقلیم,پاجوش,بذر,تکثیر,قلمه,اطلاعات,موقعیت یابی,جغرافیایی,گلخانه,ریشه.

آلوئه ورا - روش نگهداری و پرورش گیاه آلوئه ورا | ایران کوک

دسته بندی: نگهداری گیاهان آپارتمانی | پرورش گل و گیاه به وسیله ♥ بانو | ... آبیاری
: گیاه آلوئه ورا مشابه کاکتوس و دیگر گیاهان آبدار نیازمند آبیاری زیادی نیست ، به
گیاه باید ... تکثیر : گیاه آلوئه ورا به 3 روش پاجوش ، کاشت بذر و کاشت بافت
تکثیر میشود. ..... ترجمه مقاله | دارالترجمه | ترجمه گوگل | دانلود مقاله رایگان | تازه پز.

کاکتوس - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

باید توجه داشته باشید که میزان تابش نور و روشنایی محیط نگهداری کاکتوس ها در
شکل ظاهری کاکتوس ... می‌شوند و قلمه‌های ساقه این گیاهان براحتی در ماسه ریشه‌دار
می‌شوند (برای تکثیر مشکلی ندارند). .... چگونه خودمان کاکتوس پرورش دهیم. ... بحث ·
مقاله ...

با اصول نگهداری کاکتوس در خانه آشنا شوید - پرتال جامع علم دیلی

17 دسامبر 2016 ... از میان این تعداد بالای گونه های گیاهی کاکتوس ها و ساکولنت ها با توجه به ظاهر جذاب و
متفاوت، سبک زندگی خاص، نگهداری و پرورش آسان در بسیاری از ...

تحقیق در مورد اصول تکثیر، نگهداری و پرورش کاکتوس - خورشد

تحقیق در مورد اصول تکثیر، نگهداری و پرورش کاکتوس,لینک *پایین مطلب* فرمت
فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه169 فهرست مطالب اصول.

خود اشتغالی و کار و زندگی بهتر - مقاله کاشت و پرورش گیاه آلوئه ورا

خود اشتغالی و کار و زندگی بهتر - مقاله کاشت و پرورش گیاه آلوئه ورا - افتادگی آموز
... مانند خود مشخص می شود ، مراقبت از گیاه آلوئه شبیه مراقبت های گیاه کاکتوس است.
... هنگام نگهداری در داخل خانه گلدان ها باید در بخش شرقی و یا غربی کنار پنجره ای قرار
... تکثیر به روش بذر : در این روش سرعت تولید گیاه پایین است و گیاهان همسانی ...

11 اصل مهم براي نگهداري کاکتوس - باشگاه خبرنگاران

25 دسامبر 2011 ... به گزارش باشگاه خبرنگاران؛هرچند کاکتوسها در تمام مدت سال در گل فروشيها،
فروشگاههاي لوازم خانگي و حتي سوپرمارکتها به فروش ميرسند، اما ...

نگهداری و تکثیر گیاه کاکتوس - دلگرم

11 آگوست 2013 ... نور: کاکتوس به نور فراوان نیاز دارند و قرار دادن آنها در داخل اتاق و پشت پنجره های
جنوبی بسیار مناسب است. در صورت ناکافی بودن نور طبیعی، نور ...

اشنايي با گل شمشیری ( سانسوریا ) نگهداري و نحوه تكثير ان همراه با ...

برای اشنایی با گل شمشیری( سانسوریا ) نگهداری و نحوه تکثیر ان همراه با عکس ...
به ۲۰ سانتیمتر میرسند، با دقت جدا کنید و درگلدان مناسب حاوی کمپوست مخصوص
گیاهان گوشتی و کاکتوس قرار دهید. ... پرورش سانسوریا ابلق از روش تکثیر با قلمه
: مقاله ای که می گوید با استفاده از روش قلمه برگ میتوان سانسوریای ابلق تکثیر
کرد.

اصول تكثير، نگهداری و پرورش كاكتوس » سایت تحقیق 1

21 آوريل 2015 ... اصول تكثير، نگهداری و پرورش كاكتوس دانلود پایان نامه مقاله کشاورزی پروژه
کاکتوس.

نحوه کاشت٬ نگهداری و هرس گل رز - درختکاری و فعالیت زیست محیطی

موضوع اصلی : اصول و مراقبت از گیاهان 18 / فروردین / 1393 .... شما می توانید بهترین
باغچه گل و گیاه خود را پرورش و تکثیر کرده و بفروش برسانید. ... مقاله ها و مطالب
مرتبط را از این صفحه دیدن فرمایید: .... بهترین موقع برای خرید کاکتوس کی است؟

PDF: پایان نامه اصول تکثیر، نگهداری و پرورش کاکتوس ...

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﺗﮑﺜﯿﺮ، ﻧﮕﻬﺪاری و ﭘﺮورش ﮐﺎﮐﺘﻮس ﭼﮑﯿﺪه در ﺣﺪود ده ﻫﺰار ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮔﻠﺪار ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود 3
... داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن، در ﻗﺎﻟﺐ word و در 107 ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ، ﺷﺎﻣﻞ
: ... ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺟﺰﺋﯽ ﭼﮑﯿﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت ...

آشنایی با کاکتوس و ساکولنت – وب سایت جامع آموزش نگهداری و پروش ...

21 ژانويه 2014 ... پیشنهاد می شود قبل از بازدید از سایت نکات آموزنده ی این مقاله را مطالعه کرده چه ....
فرمول های متنوعی توسط پرورش دهندگان بزرگ کاکتوس و ساکولنت برای ... پیوند زدن
هم معمولا به عنوان یکی از روش های تکثیر در نظر گرفته می شود اما ...

انواع کاکتوس و روش‌های نگهداری کاکتوس - مجله اینترنتی ستاره

3 ژوئن 2015 ... ... نگهداری کاکتوس، آبیاری کاکتوس، پرورش کاکتوس و آلبوم عکس گل کاکتوس.
... اصول و فروع دین . ... کاکتوس ها، گیاهان برگ گوشتی، گیاهان آپارتمانی، نگهداری
از گل ها ... در این مقاله نکاتی مهم در مورد این گیاهان زیبا و دوست داشتنی ذکر شده که
مطالعه آن برای دوستداران ... نحوه تکثیر کاکتوس با استفاده از پاجوش.

اصول تكثیر ، نگهداری و پرورش كاكتوس | رسانه تی وی

اصول تكثیر نگهداری و پرورش كاكتوس دسته: کشاورزی بازدید: 2 بار فرمت فایل:&n
اصول تكثير نگهداری و پرورش كاكتوس دانلود پایان نامه مقاله فصل 3 اصول نگهداري ...

اشنايي با گل شمشیری ( سانسوریا ) نگهداري و نحوه تكثير ان همراه با عكس

اشنايي با گل شمشیری ( سانسوریا ) نگهداري و نحوه تكثير ان همراه با عكس ... دقت جدا
کنید و درگلدان مناسب حاوی کمپوست مخصوص گیاهان گوشتی و کاکتوس قرار دهید. ...
پرورش سانسوریا ابلق از روش تکثیر با قلمه: گل سانسوریا با حاشیه و نوار طلایی.
مقاله ای که می گوید با استفاده از روش قلمه برگ ميتوان سانسورياي ابلق تكثير كرد.

نحوه پرورش و نگهداری از حسن یوسف | پرتال پارسه گرد

7 درجه سانتیگراد نگهداری شود اما در دمای بین 21 تا 29 درجه بهترین رشد را خواهد داشت.
... تکثیر حسن یوسف‌های تازه از طریق قلمه زدن، تقریباً به آسانی پرورش این گیاه ...

پایان نامه اصول تكثیر، نگهداری و پرورش كاكتوس - بلاگ خوان

پایان نامه اصول تكثیر، نگهداری و پرورش كاكتوس. دانلود پایان نامه-دانلود فایل پایان
نامه-خرید پایان نامه-پایان نامه. لینک منبع و پست :پایان نامه اصول تكثیر، نگهداری ...

PDF مقاله پرورش گلها و گياهان زينتي به زبان ساده

قدمت کشت و کار و نگهداري گل ها در ايران شايد همزمان با شروع کشاورزي بوده است. ...
گلخانه هاي نسبتاً مجهز و کارآمد بمنظور کشت و پرورش و تکثير گياهان زينتي و نيز
...

طریقه کشت، پرورش و مراقبت از گلایل | گل و گلدون

12 دسامبر 2014 ... برچسب زده شده با :Gladiolus آبیاری گلایل پرورش گیاه گلايل تکثیر گلایل
چگونگی تکثیر گلایل دمای مورد نیاز گلایل راهنمای نگهداری و پرورش ...

نحوه تکثیر و نگهداری کاکتوس - سایت گل و گیاهان زینتی و آپارتمانی

نحوه نگهداری و تکثیر گیاه کاکتوس. نور مورد نیاز کاکتوس: کاکتوس به نور فراوان
نیاز دارند و قرار دادن آنها در داخل اتاق و پشت پنجره های جنوبی بسیار مناسب است.

آلوئه ورا - روش نگهداری و پرورش گیاه آلوئه ورا | ایران کوک

دسته بندی: نگهداری گیاهان آپارتمانی | پرورش گل و گیاه به وسیله ♥ بانو | ... آبیاری
: گیاه آلوئه ورا مشابه کاکتوس و دیگر گیاهان آبدار نیازمند آبیاری زیادی نیست ، به
گیاه باید ... تکثیر : گیاه آلوئه ورا به 3 روش پاجوش ، کاشت بذر و کاشت بافت
تکثیر میشود. ..... ترجمه مقاله | دارالترجمه | ترجمه گوگل | دانلود مقاله رایگان | تازه پز.

اصول نگهداری کاکتوس در خانه! - وب سایت تبیان استان اردبیل

24 نوامبر 2016 ... صفحه اصلی حوزه مقالات بانوان اصول خانه داری ... بالای گونه های گیاهی کاکتوس ها و
ساکولنت ها با توجه به ظاهر جذاب و متفاوت، سبک زندگی خاص، نگهداری و پرورش آسان
در ... در این مطلب ما به نحوه نگهداری ۵ گونه رایج این گیاهان در کشورمان پرداخته ایم. ...
بهترین روش برای تکثیر این نوع کاکتوس کاشت پاجوش‌های آن است.

تحقیق در مورد اصول تكثير، نگهداري و پرورش كاكتوس – دانلود مقاله ...

16 ا کتبر 2016 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه:164 فهرست مطالب اصول نگهداري، تكثير و پرورش ...

پايان نامه اصول تكثير، نگهداري و پرورش كاكتوس - زنبور بلاگ

9 آوريل 2017 ... پایان نامه اصول تکثیر، نگهداری و پرورش کاکتوس پايان نامه براي ... اصول
تكثير، نگهداری و پرورش كاكتوس دانلود پایان نامه مقاله کشاورزی پروژه

روش های نگهداری و تکثیر کاکتوس - حجره نما مجله آموزشی اقتصادی ایران

11 مارس 2017 ... روش های تکثیر کاکتوس شامل سه دسته ی قلمه زدن ، پاجوش و پیوند می شود که ... روش
های مختلفی می شوند که در این مقاله هر کدام از آن ها را بیان کرده ایم .

مقالات آموزشی بایگانی - صفحه 2 از 9 - وبلاگ فروشگاه کهربا

آموزش نگهداری گیاه آئونیوم به همراه نکات ضروری و روش تکثیر و آفات آن ... معرفی
گیاه آپارتمانی کاج مطبق – نگهداری و پرورش و نحوه تکثیر آن ... امروز کاکتوس
کهربا میخوایم نحوه پیوند مستقیم و معکوس کاکتوس آستروفیتوم رو با هم بررسی
کنیم.

نحوه نگهداری کاکتوس و شرایط مناسب برای رشد آن - وقت غذای خوبه :)

21 دسامبر 2016 ... 2) نحوه نگهداری و تکثیر گیاه کاکتوس - بیتوته ... 12) اصول تکثیر، نگهداری و
پرورش کاکتوس - مقاله و پروژه های دانشجویی ... سعی شد با ایجاد ...

دانلود پروژه اصول تكثير، نگهداري و پرورش كاكتوس – دیتابیسیک

30 دسامبر 2016 ... دانلود پروژه اصول تكثير، نگهداري و پرورش كاكتوس. كاكتوسها يكي از گروههاي اصلي
و مشخص گياهان گوشتي به شمار مي روند. اما آنچه كه كاكتوسها را از ...

دانلود پایان نامه اصول تكثير، نگهداري و پرورش كاكتوس | Mank1

1 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله کامل درباره انرژی هسته ای و سلاحهای اتمی · فایل فارسی نوکیا Nokia
1101 RH- ... دانلود پایان نامه اصول تكثير، نگهداري و پرورش كاكتوس.

دریافت فایل پایان نامه اصول تكثیر، نگهداری و پرورش كاكتوس - موج مقاله

11 آوريل 2017 ... دریافت فایل پایان نامه اصول تكثیر، نگهداری و پرورش كاكتوس – پرداخت و دانلود آنی
. سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از ...

اصول تكثیر، نگهداری و پرورش كاكتوس - دانش فایل - فایل ناب

اصول نگهداری، تكثیر و پرورش كاكتوس. چكیده. مقدمه. تاریخچه. فصل 1 گیاه شناسی.
1-1 آشنایی با كاكتوسها و مرفولوژی آنها. 2-1 تفاوت كاكتوسها با گیاهان گوشتی.

طریقه کشت، پرورش و مراقبت از گلایل | گل و گلدون

12 دسامبر 2014 ... برچسب زده شده با :Gladiolus آبیاری گلایل پرورش گیاه گلايل تکثیر گلایل
چگونگی تکثیر گلایل دمای مورد نیاز گلایل راهنمای نگهداری و پرورش ...

نکته های نگهداری از گیاهان آپارتمانی از زبان متخصصین 1 - wiki 5040

15 ژوئن 2014 ... در این مقاله، با نکته های نگهداری گیاهان آپارتمانی از جمله نوع نوررسانی، خاک، کود، ...
برای استفاده از نور مصنوعی برای پرورش گیاهان آپارتمانی چه نکاتی را باید رعایت
کرد؟ .... بهترین زمان برای تکثیر گیاه کاکتوس چه زمانی است؟

جامع ترین ژورنال گل و گیاه ایرانداستان کاکتوس،از آریزونا تا گلخانه ...

27 ژوئن 2014 ... تمام کاکتوس‌ها باید در گلخانه یا زیر پوشش پلی‌اتیلینی نگهداری شوند، گرچه تعداد
کمی از انواع ... در پرورش این گیاهان، آبیاری صحیح مهمترین عامل در موفقیت است. ...
اصول آبیاری یک کاکتوس شامل موارد زیر است: ..... تاکنون بیش از 500 مقاله
تخصصی گل و گیاه دراین ژورنال به چاپ رسیده که تماما تالیف و نگارش ...

PDF مقاله پرورش گلها و گياهان زينتي به زبان ساده

قدمت کشت و کار و نگهداري گل ها در ايران شايد همزمان با شروع کشاورزي بوده است. ...
گلخانه هاي نسبتاً مجهز و کارآمد بمنظور کشت و پرورش و تکثير گياهان زينتي و نيز
...

مقاله اصول پرورش گیاه کاکتوس

مقاله حاضر در مورد گیاه شناسی، روشهای تکثیر و ازدیاد، اصول نگهداری و مراقبت،
برخی بیماریها و آفات مضرر کاکتوس و طبقه بندی کاکتوسها و آشنایی با چند جنس از
...

آشنایی با کاکتوس و ساکولنت – وب سایت جامع آموزش نگهداری و پروش ...

21 ژانويه 2014 ... پیشنهاد می شود قبل از بازدید از سایت نکات آموزنده ی این مقاله را مطالعه کرده چه ....
فرمول های متنوعی توسط پرورش دهندگان بزرگ کاکتوس و ساکولنت برای ... پیوند زدن
هم معمولا به عنوان یکی از روش های تکثیر در نظر گرفته می شود اما ...

مقاله اصول پرورش گیاه کاکتوس

مقاله حاضر در مورد گیاه شناسی، روشهای تکثیر و ازدیاد، اصول نگهداری و مراقبت،
برخی بیماریها و آفات مضرر کاکتوس و طبقه بندی کاکتوسها و آشنایی با چند جنس از
...

نگهداري و پرورش گياهان آپارتماني:

براي نگهداري و پرورش گياهان آپارتماني به نکات زير بايد توجه شود: 1- خاک. مناسب
ترين .... v قلمه: متداولترين روش تکثير گياهان آپارتماني است.که انواع زير را شامل ...

روش نگهداری از کاکتوس در خانه - مجله ابرتازه ها

در این مقاله نکاتی را برای نگهداری از کاکتوس در خانه و آپارتمان برای شما آورده ایم.
آشنایی با روش آبیاری ... پرورش کاکتوس در خانه, نکاتی برای پرورش کاکتوس. روش
نگهداری از کاکتوس در ... آموزش نگهداری و تکثیر کاج مطبق · شناخت کک و روشهای از
...

تمامی فنون کشت گل در خانه و گلخانه - ویستا

16 سپتامبر 2008 ... همچنین گلخانه هائی برای پیش رس کردن پیازهای گل ، تکثیر نباتات زینتی و تهیه
... با وجودی که منزل برای پرورش و نگهداری گلها محل مناسبی نیست ، معهذا مردم به ... از
اصول مشخصی پیروی کرد ، در پرورش گیاهان هم باید مبانی علم گلکاری را آموخت ...
کاکتوس و سایر نباتات باصطلاح گوشتی ، که بافت ضخیم داشته و ...

گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان - آکاایران

آکا » عشقی خاص در نگهداری از گیاهان - آکا » گوجه های قرمز کاذب با هورمون ممنوع شد ...
در خصوص پرندگان باغ - آکا خواص گیاه کبر -آکا نکاتی برای نگهداری کاکتوس در ...

دریافت فایل پایان نامه اصول تكثیر، نگهداری و پرورش كاكتوس - موج مقاله

11 آوريل 2017 ... دریافت فایل پایان نامه اصول تكثیر، نگهداری و پرورش كاكتوس – پرداخت و دانلود آنی
. سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از ...

خرید و دانلود مقاله استراتژی برای مدیریت كیفیت جامع - کاملترین مقالات

20 آوريل 2017 ... نام محصول دانلودی: مقاله استراتژی برای مدیریت كیفیت جامع ... دانلود پایان نامه اصول
تكثیر، نگهداری و پرورش كاكتوس – خرید آنلاین و دریافت ...

تحقیق پیرامون آسانسورها

تحقیق پیرامون آسانسورها

دانلود پاورپوینت اپیدمیولوژی سلدانلود پروژه اثر تخریب معدن طلا بر محیط زیست

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی مواد بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت A356/TIA1

دانلود سورس جداسازی حروف کوچک و بزرگ رشته با اسمبلیدانلود پاورپوینت معرفی طرح طراحی و ساخت شتابگر خطی الکترون

پرسشنامه هوش های چند گانه گاردنر